KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Aktuality

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

•  Sakrální památky  •  Podstávkové domy  •  Zvonička  •  Soutěže (FOTOROK aj.)
•  Zapomenuté příběhy  •  Opomíjené památky  •  Muzeum do ulic
•  Spolupráce českých a německých muzeí / Zusammenarbeit Museen CZ+DE (2010-11)
•  Výstava - drobné sakrální památky / Ausstellung - Kleine Sakraldenkmäler
•  Spolupráce českých a německých muzeí (2019-21) / Zusammenarbeit tschechischer und deutscher Museen (2019-21)
•  Vybavení pro spolkovou činnost

 

ZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY

 

Projekt KPMV finančně podpořený Nadací Via

(probíhal v roce 2010)

 

 

 


 

Projekt byl podpořen z Nadačního investičního fondu Nadace Via

částkou 25 000 Kč.

 

Projekt Kruhu přátel muzea Varnsdorf reaguje na zanedbanou údržbu drobných sakrálních památek a chybějící duchovní souvislosti a vazby, které byly přerušeny r. 1945 po odsunu původního obyvatelstva ze Sudet. Díky projektu chce sdružení zajistit dlouhodobou údržbu památek pomocí nalezení nových patronů, kteří se budou o památky starat, a zároveň nalézt i zapomenuté příběhy těchto památek. Širokou veřejnost chce sdružení zapojit do poznávání rodného kraje prostřednictvím přednášek a naučných výletů, dosáhnout tak rozvoje spolkového života ve městě Varnsdorf, posílit vazby mezi členy spolku a zapojit nové zájemce.

 


Uskutečněné aktivity v rámci projektu:

 • 10.10.2010 - Čtvrtá vycházka za opravenými křížky
  Poslední, čtvrtá vycházka za opravenými křížky ve Varnsdorfu se uskutečnila za krásného podzimního sluníčka. Průvodce Mgr. Filip Mágr nám na místě srazu na Pražské ulici sdělil několik zajímavostí o drobných sakrálních památkách, hlavně o tom, jak se je daří postupně opravovat. Přinesl nám na ukázku kopii registru křížů sestaveného ve 30. letech 19. století. / Pak už jsme se vydali na trasu zahrnující nejen několik křížů (Pražská ul. u žel. přejezdu, Lesní, Závoznická, Hraniční Buk), ale i zapomenuté pomníky v bývalém Císařském parku nad nemocnicí. Stručným obrazovým zpravodajstvím z naší trasy si můžete posloužit v této fotogalerii.

 • 19.9.2010 - Třetí vycházka za opravenými křížky
  Z naplánovaných čtyř vycházek mapujících opravené drobné sakrální památky jsme dnes absolvovali v pořadí třetí. Tato jediná vycházka mířila mimo Varnsdorf - do přilehlé obce Studánka (která je ovšem administrativně k Varnsdorfu příslušná). Také na jejím katastru se náš spolek spolu s městskou radnicí zasloužil o opravu několika křížků. Většina z nich je situována v těsné blízkosti hlavních silnic (Studánka je křižovatkou silničních tahů Praha - Rumburk a Varnsdorf - Krásná Lípa), a tak při rušném provozu nedělního odpoledne nebylo opatrnosti nazbyt. / Ještě před samotnou vycházkou jsme využili ochoty správce studáneckého kostela sv. Františka z Assisi a prohlédli jsme si jeho interiér, v němž se nachází mimo jiné reliéfní křížová cesta od řezbáře Dominika Rudolfa - jinak tvůrce velkého betlému, který je ve sbírkách varnsdorfského muzea. / Průvodce vycházkou Mgr. Filip Mágr nás všechny obdaroval novou barevnou skládačkou o opravených varnsdorfských křížcích. / Fotogalerie z této akce

 • 13.6.2010 - Druhá vycházka za opravenými křížky
  S odstupem dvou měsíců jsme se vydali na druhou vycházku (z plánovaných čtyř), vlastně vizitaci varnsdorfských křížků, jejichž renovaci se v minulých letech ujal náš spolek, případně město Varnsdorf. Trasa vedla od divadla ke křížkům v Tovární ul., Bratislavské, Tajchmanově a Žitavské. Příjemné je zjištění, že tyto drobné památky nezůstávají bez povšimnutí. Svědčí o tom i čerstvé květiny, které na mnohých z nich nich vídáme. U kříže Nejsvětější Trojice na Bratislavské ulici jsme provedli očistu od koberce mechu a náletových rostlin, na Tajchmanové ul. jsme vytrhali kopřivy obrůstající sokl, z nejhoršího jsme takto ošetřili i křížek na Žitavské (křižovatka s Hašlerovou ul.) - s tím, že o zbytek prací se zanedlouho postarají studenti gymnázia v rámci svého vlastního projektu věnovaného místním památkám. / Fotogalerie z této akce / Na třetí vycházku za dalšími křížky se vydáme o některém víkendu v září.

 • 11.4.2010 - Na procházku za opravenými křížky...
  Částečně naším spolkem a částečně varnsdorfskou radnicí byly v průběhu několika posledních let zajištěny opravy drobných sakrálních památek ve Varnsdorfu a na Studánce. (Podrobněji viz Sakrální památky.) Nyní nastal čas sledování jejich dalších osudů, aby se zamezilo jejich opětnému chátrání. Zároveň chceme na tyto objekty trvale upozorňovat veřejnost, zviditelňovat tuto část kulturního dědictví. Obě tyto motivace stály u myšlenky organizovat pro veřejnost vycházky s výkladem. První se konala v neděli 11. dubna. Trasa mířila do oblasti pod Špičákem a pod Hrádkem a zahrnovala sedm křížků. Účast veřejnosti v deštivém odpoledni byla skromná, celkem nás na trasu vyrazilo 9 lidí. Naším průvodcem byl Mgr. Filip Mágr. S povděkem jsme zaznamenali uspokojivý stav památek. Na mnohých z nich se projevuje trvalá starost sousedních obyvatel - květinová výzdoba, opečovávané okolí. Někde bude potřeba provést drobné terénní práce.

 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 22.11.2013