KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Aktuality

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

•  Sakrální památky  •  Podstávkové domy  •  Zvonička  •  Soutěže (FOTOROK aj.)
•  Zapomenuté příběhy  •  Opomíjené památky  •  Muzeum do ulic
•  Spolupráce českých a německých muzeí / Zusammenarbeit Museen CZ+DE (2010-11)
•  Výstava - drobné sakrální památky / Ausstellung - Kleine Sakraldenkmäler
•  Spolupráce českých a německých muzeí (2019-21) / Zusammenarbeit tschechischer und deutscher Museen (2019-21)


 

SPOLUPRÁCE ČESKÝCH A NĚMECKÝCH MUZEÍ (2019-2021) 

ZUSAMMENARBEIT TSCHECHISCHER UND DEUTSCHER MUSEEN (2019-2021) 

 

Projekt KPMV finančně podpořený Fondem malých projektů

Euroregionu Nisa.

Das Projekt KPMV ist finanziell unterstützt durch den Kleinprojektfonds Euroregion Neisse/Nisa.

 

Saským partnerem projektu je / Sächsischer Projektpartner ist der

Förderverein zur Entwicklung der Region (Eibau).

 

Projekt probíhal od října 2019 do března 2021.

Das Projekt verläuft von October 2019 bis März 2021.

 

Logo ERNLogo Ahoj sousedeLogo Evropské fondy 2020

 


 

Výše dotace z Fondu malých projektů je 7.145,99 €.

Die Höhe der Förderung aus dem Kleinprojektfonds

beträgt 7.145,99 €.

 

Obsahem projektu jsou vzájemné styky a výměna zkušeností a informací mezi pracovníky muzeí a regionálními badateli z obou stran hranic Šluknovského výběžku, ale také vydání dvoujazyčného vlastivědného sborníku Mandava/Mandau 2020.

Der Inhalt des Projektes sind nicht nur gegenseitige Kontakte und Erfahrungs- und Informationsaustausch zwischen Mitarbeitern einzelner Museen und regionalen Forschern aus beiden Grenzseiten des Schluckenauer Zipfels, sondern auch die Herausgabe eines zweisprachigen heimatkundlichen Almanachs Mandava/Mandau 2020.

 


 
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 4.11.2020