KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Aktuality

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

•  Sakrální památky  •  Podstávkové domy  •  Zvonička  •  Soutěže (FOTOROK aj.)
•  Zapomenuté příběhy  •  Opomíjené památky  •  Muzeum do ulic
•  Spolupráce českých a německých muzeí / Zusammenarbeit Museen CZ+DE (2010-11)
•  Výstava - drobné sakrální památky / Ausstellung - Kleine Sakraldenkmäler
•  Spolupráce českých a německých muzeí (2019-21) / Zusammenarbeit tschechischer und deutscher Museen (2019-21)
•  Vybavení pro spolkovou činnost

 

Název projektu:
VYBAVENÍ PRO SPOLKOVOU ČINNOST

 

Hlavní cíl operace: 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje – Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Český sever

Projekt Vybavení pro spolkovou činnost byl zaměřen na pořízení počítačové stanice včetně monitoru, barevné multifunkční tiskárny a diaprojektoru.
Uvedené zařízení bude sloužit potřebám spolkové činnosti Kruhu přátel muzea Varnsdorf. Celkové způsobilé výdaje činily 54.123 Kč, dotace činila 80 %, tj. 43.298 Kč. Projekt probíhal od března 2021 do března 2023.


 

 

 


 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 12.4.2023