KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 

Publikační činnost KPMV

 

   Publikační činnost Kruhu je velmi rozsáhlá. Vždy na podzim vydáváme spolkovou ročenku, v níž se podává zpráva o činnosti za uplynulou sezonu (od července předchozího roku do června roku stávajícího). Již od svého druhého vydání v roce 1998 se její podstatnou součástí stává blok vlastivědných příspěvků. Jejich témata se vztahují se ke Šluknovskému výběžku, popřípadě k sousedním regionům včetně blízkých oblastí Saska. Spolupracují s námi pracovníci muzeí a archivů, regionální badatelé a publicisté, včetně přispěvatelů z Německa. Původní název Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf byl v roce 2004 změněn na Mandavu, podle říčky, která protéká výběžkem a která symbolizuje přeshraniční spolupráci, neboť na svém toku třikrát překračuje státní hranici. Jedním z našich cílů bylo vyjít vstříc i německým čtenářům, zajímajícím se o vlastivědu našeho regionu. Proto jsme v letech 2005, 2010 a 2015 s podporou grantových zdrojů vydali sborník Mandava dvoujazyčně.
   Kromě ročenek jsme za dobu existence spolku vydali několik monografií, mimo jiné tzv. Palmeho kroniku Varnsdorfu, Betlémy a betlemáře Šluknovského výběžku nebo knihu Igora Heinze Z hudební minulosti Šluknovska v české i německé verzi. Vždy jsme se přitom museli spolehnout na velkorysou vstřícnost sponzorů.

   Naši členové se podíleli také na vzniku řady publikací jiných vydavatelů (Podzemí Šluknovska, Varnsdorf ve starých fotografiích, Varnsdorf - město průmyslu a zahrad) a plní stránky odborných časopisů (Bezděz, Děčínské vlastivědné zprávy, Fontes Nissae), celostátních i regionálních periodik.

   KPMV za dobu své existence samozřejmě i knihy získává a podařilo se pro potřeby sdružení a jeho členů shromáždit zajímavou a rozsáhlou sbírku knih. Knihy z této knihovny mohou využívat členové KPMV nejen k badatelským účelům.

   Z důvodů rozsáhlé publikační činnosti od mnoha autorů jsme zpřístupnili kompletní bibliografii textů.

 

   V případě zájmu o publikace KPMV pište na kpmvvdf@gmail.com


   V případě zájmu o publikování vlastního příspěvku v naší ročence věnujte pozornost informacím pro spolupracovníky – přispěvatele do sborníku MANDAVA
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 9.8.2021