KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 

Informace pro spolupracovníky – přispěvatele do sborníku MANDAVA

 
 • Publikujeme vlastivědné příspěvky se vztahem k regionu Šluknovského výběžku a jeho nejbližšího okolí. Tematické zaměření sborníku je jinak velmi široké – historie i současnost, příroda, průmysl, významné osobnosti, školství aj. Uvítáme i zprávy o činnosti institucí, spolků a dalších organizací působících v našem regionu.
 • Neklademe žádná zásadní omezení ve způsobu zpracování: vedle odborných a populárně-naučných statí akceptujeme i beletrizovanou, např. reportážní formu.
 • Přijímáme příspěvky původní a dosud nepublikované (mimořádně i již publikované, pokud jsou veřejnosti prakticky nedostupné).
 • Redakce může příspěvek odmítnout z důvodu nedostatečné kvality, velkého rozsahu příspěvku, častého opakování tématu apod. Redakce si vyhrazuje právo na krácení rozsahu textu či počtu příloh – vždy ovšem po konzultaci s autorem.
 • Redakci lze předávat příspěvky psané na počítači i na psacím stroji. Texty předávané na elektronickém médiu uvítáme zpracované v běžných textových formátech doc, docx, odt, rtf. Jiný formát prosíme předem konzultujte s redakcí.
 • Obrázky, fotografie, plánky, mapky apod. nevkládejte do textového souboru, vždy je přikládejte jako samostatné soubory, a to v některém z obvyklých formátů (jpg, gif, tif, bmp apod.) ve velikosti alespoň 1400 x 900 obr. bodů (pixelů). Lze je ovšem dodat i ve fyzické podobě – redakce zajistí jejich skenování. Berte v potaz, že obrazový materiál bude tištěn černobíle.
 • Pokud je v práci čerpáno z jiných pramenů, je samozřejmostí tyto prameny uvést, a to na příslušném místě textu nebo v seznamu za textem. Většinou je vhodné použít číslovaných odkazů na seznam pramenů za textem.
 • V elektronickém textu prosím nepoužívejte automaticky vkládané poznámky pod čarou. Komplikuje to přípravu textu do sazby.
 • Počítejte s tím, že přijatý text redakce považuje za definitivní a ujímá se jeho jazykové redakce a přípravy k tisku. Pokud po odevzdání příspěvku považujete za nutné text opravit nebo doplnit, nepředávejte redakci znovu celý příspěvek, ale kontaktujte nejdříve redakci a domluvte s ní způsob aktualizace textu.
 • Uzávěrka vlastivědné části sborníku Mandava je zpravidla 30. dubna. Pozdější přijetí po dohodě s redakcí.
 • Texty, které nejsou v elektronické podobě, nebo texty rozsáhlejší prosíme předat raději dříve. Texty od zahraničních spolupracovníků potřebujeme také dříve – kvůli zajištění překladu.
 • U svého příspěvku prosím uvádějte kontakt – svoji adresu, telefon nebo e-mail.
 • Kontakty na redakci: Kruh přátel muzea Varnsdorf, Mgr. Josef Zbihlej, tel. 412 334 107 nebo 737 603 352; e-mail: kpmvvdf@gmail.com

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 9.8.2021