KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby KPMV

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Stanovy KPMV Organizační řád Výbor KPMV Registrace MV ČR
Naše činnost Aktuality z KPMV Valné hromady Členství v KPMV
 

Činnost Kruhu přátel muzea Varnsdorf

 

   Činnost KPMV se odvíjí zejména od aktivit jednotlivých klubů. Jejich členové pořádají ročně řadu akcí různého charakteru:

  • poznávací a vzdělávací - přednášky a besedy, výlety, zájezdy;

  • akce podporující a prezentující tvůrčí činnost - výstavy a vernisáže, umělecké soutěže;

  • další akce dle specifického zaměření klubů - např. mineralogický průzkum, ochrana přírody, terénní hry, sportovní soutěže, burzy sběratelských předmětů apod.

   Podrobnější informace o těchto aktivitách viz Kluby KPMV.

   Výbor spolku kromě toho koordinuje akce většího rozsahu, např. v oblasti kulturního dědictví. Jde o záchranu a údržbu drobných stavebních památek, dokumentaci podstávkových domů...) - jim je věnován oddíl Projekty.

   Spolek vyvíjí i neopominutelnou publikační činnost - vydávání vlastivědných sborníků i monografií; jeho členové se podílí také na vzniku publikací jiných vydavatelů. Tyto aktivity dokumentuje oddíl Publikace.

   Další součástí spolkových aktivit je spolupráce s řadou spřízněných organizací - spolků a institucí (Klub českých turistů, TUR - Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska, Český svaz ochránců přírody a další).

   Ke dni 30.6.2015 měl spolek 123 členů (z toho 115 platících a 8 čestných). Většina jich je varnsdorfských, ale nechybějí členové z okolních obcí regionu (Rumburk, Krásná Lípa, Šluknov, Dolní Podluží aj.), několik jich máme i v zahraničí.

 
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 09.08.2016