KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

 Stanovy KPMV Organizační řád Výbor KPMV Registrace MV ČR
Naše činnost Aktuality z KPMV Valné hromady Členství v KPMV
 

Děje se v KPMVArchiv zpráv


Přednáška o středověké kolonizaci Šluknovska (22.5.2024)


Na březnové přednášce jsme se od ředitele děčínského muzea Ing. Vlastimila Pažourka dozvěděli o pravěkém osídlení našeho regionu. Tentokrát jsme zájemcům o historii (jichž se v divadle sešlo kolem padesáti!) nabídli volné pokračování, věnované středověkému osidlování Šluknovska. Těžko bychom našli povolanějšího lektora než právě doc. PhDr. Tomáše Velímského, který se specializuje na středověké dějiny a středověkou archeologii. Jeho přednáška byla unikátní příležitostí seznámit se se soudobým pohledem na kolonizaci Šluknovského výběžku, a to včetně nových, dosud nepublikovaných výsledků jeho výzkumu. Navrch s příslibem, že bychom se v dohledné době mohli s jejich prezentací setkat v samostatné publikaci.


  1   2   3


Foto 1 Jarka Štěpánková, foto 2 Klára Mágrová (zleva Vl. Pažourek, T. Velímský, F. Mágr), foto 3 Josef Zbihlej

ham - vloženo 22.5.2024Přednáška a výstava k výročí Hrádku (15.5.2024)


Na den přesně po 120 letech od otevření výletní restaurace Hrádek jsme si toto výročí připomněli přednáškou a výstavou. Bohužel ne přímo na místě, kde by se to patřilo. Samotný jubilující objekt totiž prochází rekonstrukcí a není veřejnosti přístupný. Sešli jsme se tedy v sále městské knihovny, kde nás Josef Rybánský z varnsdorfského muzea nejdříve provedl historií vrchu Burgsberg (alias Worbsberg, Hrádek), výstavbou restaurace s rozhlednou a jejím fungováním až do roku 1945. S poválečnými peripetiemi, kdy dominantě města šlo několikrát o holou existenci, publikum seznámil Jiří Sucharda, mj. místostarosta města a předseda správní rady Nadačního fondu Hrádek-Burgsberg. Z jeho úst nakonec zazněla informace ze všech nejočekávanější: ano, letos v polovině září Hrádek opět přivítá výletníky. Doplňme, že návštěvníci přednášky mohli na chodbě knihovny zhlédnout výstavu věnovanou Antonu Möllerovi, který stavbu Hrádku projektoval.


  1   2   3   4   5


Foto Ivo Šafus (1, 2) a Josef Zbihlej (3, 4, 5)

ham - vloženo 15.5.2024Program KPMV v květnu 2024


Ve středu 15. května v 18.00 hodin zveme do varnsdorfské knihovny na přednášku a výstavu ke 120. výročí výletní restaurace Hrádek


O týden později ve středu 22. května v 18.00 hod. se potkáme pro změnu ve varnsdorfském divadle, kde bude příležitost seznámit se s nejnovějšími poznatky o středověké kolonizaci Šluknovska. Přednášejícím bude skutečná kapacita v oboru – historik a archeolog doc. PhDr. Tomáš Velímský.


Měsíční plakátek květnových akcí ke stažení: v jpg nebo v pdf.

ham - vloženo 25.4.2024


Výlet do České Kamenice (20.4.2024)

Exkurze - spáleniště v NP ČŠDlouho naplánovanému výletu do České Kamenice přálo pouze aprílové počasí. V zimě a dešti jsme došli kolem koupaliště a rybníku s tahacím vorem k miniaturám mlýnků, kde vyloudily na tvářích úsměv desítky malých postaviček umístěných kolem domečků. Čas před návštěvou kaple jsme strávili ve vyhřáté cukrárně, kde si nás vyzvedl průvodce pan Fryblík, který dokázal vyprávět o každém domu a o každém místě ve městě. Prohlídky kaple Narození Panny Marie a kostela sv. Jakuba Staršího s podrobným výkladem na ochozu věže byly velice zajímavé. Viděli jsme i nový orloj, rekonstruovaný park a místo, kde se stýkají tři chráněné krajinné oblasti, CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří. Do odjezdu autobusu zbývalo dost času, a tak jsme šli do bývalého špitálu, dnes Klub, kde jsme se nad starými fotografiemi města dověděli další informace z historie. Česká Kamenice je od Varnsdorfu jen malý kousek, ale atmosféra a historie města je fascinující a stojí za návštěvu. // Text a foto v záhlaví Jaroslava Štěpánková


Fotogalerie z výletu zde


ham - vloženo 20.4.2024Dobové fotografie varnsdorfských škol (17.4.2024)


Na desáté komentované promítání historických vyobrazení Varnsdorfu jsme pozvali veřejnost ve středu 17. dubna 2024 do varnsdorfského divadla. Na tento podvečer bylo připraveno téma, které je nám všem velmi blízké. Do školy jsme chodili všichni, a tak by nás mohlo zajímat, kdy, kde a za jakých okolností vznikaly školy v našem městě a jak se postupně vyvíjely. Pracovník varnsdorfského muzea Josef Rybánský a sběratel dobových fotografií Jiří Sucharda připravili prezentaci 160 obrázků, na nichž jsme mohli sledovat proměny varnsdorfského školství od prvních doložitelných počátků po současnost. Přitom šlo jen o skromný výběr z mnohem bohatšího obrazového materiálu, který je k dispozici v muzejních sbírkách, soukromých archivech nebo v internetových zdrojích. A to se zdaleka nedostalo na všechna školská zařízení, která bylo možné v našem městě navštěvovat. // Divadelní předsálí tentokrát nebylo naplněno po okraj, jak jsme z předchozích promítání zvyklí. Zato se nad historií školských budov živě diskutovalo. Nechyběly ani srovnávací snímky škol z různých etap jejich existence až po jejich současný stav. Bohužel velmi vzácné jsou snímky školských interiérů – ale i na ně došlo, a také na historické ukázky vysvědčení. // Bylo zajímavým zjištěním, že je stále co objevovat. Mohli jsme si například prohlédnout velkorysý, ale nerealizovaný projekt školní budovy v ulici T. G. Masaryka, nyní čerstvě identifikovaný jako jedna z prací významného varnsdorfského architekta Antona Möllera.

  1   2   3   4


Foto Jarka Štěpánková (1, 3, 4) a Josef Zbihlej (2)
Na obr. 3 nákres průčelí původní školy na náměstí (nyní budova městského úřadu) s vyznačením přístavby bočních traktů. • Na obr. 4 oba průvodci promítáním (zleva Jiří Sucharda a Josef Rybánský) po předání symbolického honoráře

Fotodokumentace z této akce též na Výběžku


ham - vloženo 17.4.2024, doplněno o fotografie 18.4.2024Letos nám opět pomůže podpora z Dotačního programu města Varnsdorf


Rada města Varnsdorf v březnu schválila finanční příspěvky z dotačního programu města. Stejně jako v předchozích letech byly i letos schváleny žádosti o dotaci podané naším spolkem. Na soutěž FOTOROK 2024 obdržíme částku 15 960 Kč a na vydání vlastivědného sborníku Mandava 2024 částku 30 000 Kč. // Město tímto způsobem podporuje projekty v oblasti kultury a vzdělávání, tělovýchovy a sportu a sociální a zdravotní péče. Letos podpořilo 68 žádostí v celkové výši 1 410 960 korun. // Souhrnnou informaci o přidělených příspěvcích město zveřejnilo na svém webu.


ham - vloženo 5.4.2024Výtvarníci KPMV v akci


Klub přátel výtvarného umění při KPMV prožívá rušné období. Na přiložených fotografiích jsou jeho členové (tedy převážně členky) zachyceni na svých březnových akcích. Na první z nich jde o schůzku členů klubu 7. března, druhý snímek je zachytil 13. března na výstavě malířky Terezy Cerhové ve varnsdorfské kanceláři senátora Z. Linharta, třetí foto je z návštěvy děčínského muzea 16. března. Autorkou všech snímků je předsedkyně klubu Jiřina Nováková.


  1   2   3ham - vloženo 24.3.2024Vernisáž Fotoroku 2024 v Großschönau (19.3.2024)

NetopýřiVýstava Fotorok 2024 se z varnsdorfské knihovny přestěhovala za státní hranice do Großschönau. Stalo se tradicí, že díky vedení města a tamního fotoklubu vždy na jaře hostí naši výstavu tamní radnice. Instalace snímků a vernisáž proběhla 19. března. Výstava, která představuje nejlepší snímky zaslané do soutěže pořádané fotoklubem KPMV, tam bude k vidění do konce dubna. Proslov a dobré občerstvení zajistil pan starosta Frank Peuker. Ten pozval účastníky vernisáže i na prohlídku expozice zachráněného tkalcovského stavu na tkaní koňských žíní. Podrobný výklad k němu podal náš člen Ivo Vondrovský. (O této výjimečné expozici se můžete dočíst ve sborníku Mandava 2023 v článku W. Herrmanna a A. Bretschneidera Muzeum ve výkladní skříni).

Foto u článku: Starosta Großschönau Frank Peuker promlouvá na vernisáži Fotoroku 2024. Foto Josef Zbihlej


Fotogalerie z instalace a vernisáže zde


ham - vloženo 23.3.2024Mikrokosmos severních Čech - exkurze a přednáška Varnsdorf (10.3.2024)

Přírodovědný klub Kruhu přátel muzea Varnsdorf (KPMV) spolu s Entomologickým klubem – pobočkou České společnosti entomologické uspořádal v nedělním odpoledni 10. 3. 2024 exkurzi spojenou s přednáškou Přírodní hodnoty městského intravilánu – Varnsdorf, staré nádraží. Přítomných 52 účastníků (37 venku a dalších 15 pokrývačů, vč. dětí uvnitř) seznámil Lukáš Blažej (Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Správa NP České Švýcarsko) s entomologickým pohledem na mimolesní městskou zeleň, význam zbytkové, přirozeně tlející dřevní hmoty a doupných stromů. Přednesené téma souvisí s přípravou budoucí exteriérové expozice českolipského muzea, regionálního vlastivědného spolku a Entomologického klubu s názvem Mikrokosmos severních Čech. Současné poznatky byly představeny v okolí vlakové zastávky Varnsdorf, staré nádraží, kde na starých ořezávaných alejích lip a jírovců byly zachyceny během sběru dat velmi významné druhy z řad saproxylického a myrmekofilního hmyzu. Exkurze byla plánována cíleně do předjarního období, kdy absence sněhové pokrývky, olistění stromů i ostatní vegetace neskrývá tlející pařezy, a i kmeny s korunami jsou nejlépe přehledné. Účastníci akce netvořila pouze zainteresovaná veřejnost. Přítomni byli také zástupci Správy národního parku České Švýcarsko, Přírodovědného oddělení Severočeského muzea v Liberci, Botanické zahrady v Liberci, Vlastivědného spolku Českolipska i občanského sdružení Ochránci stromů Rumburk, z. s. Prezentována a rozdána mezi přítomné byla populárně naučná brožura Ořezávané stromy poskytnutá Entomologickým ústavem Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích. Zázemí pro přednáškovou část a doprovodné gulášové občerstvení zajistila jako sponzorskou podporu KPMV firma David Blažej – Proreko (Varnsdorf). Všem tak patří za podporu i zájem o společné životní prostředí velký dík. // Lukáš Blažej (VMG CL, SNPČŠ)


Fotogalerie z exkurze a přednášky zde


ham - vloženo 21.3.2024 / foto u článku: David ZakcharkoProgram KPMV v dubnu 2024


Netopýři17. dubna zveme příznivce historie na desáté pokračování cyklu Nad dobovými fotografiemi Varnsdorfu, tentokrát na téma školy a školská zařízení. Sejdeme se jako obvykle v divadle v 18 hodin. 
20. dubna
vyrazíme na výlet do České Kamenice, kde navštívíme areál Mlýnky, poutní kapli Narození Panny Marie a kostel sv. Jakuba Staršího.
Podrobnosti k akcím najdete na plakátku (ke stažení v jpg nebo v pdf).


ham - vloženo 17.3.2024


Přednáška o pravěkém osídlení Děčínska a Šluknovska (14.3.2024)


Vždy, když pozveme veřejnost na přednášku o regionální historii, můžeme se spolehnout na vysokou účast. Nejinak tomu bylo ve čtvrtek 14. března, kdy jsme ve varnsdorfském divadle pořádali přednášku ředitele Oblastního muzea v Děčíně Ing. Vlastimila Pažourka. Dozvěděli jsme se od něj o nejstarších dokladech lidského osídlení Děčínska a Šluknovska, které zařadil do celoevropského kontextu. Jeho prezentace zahrnovala též archeologické nálezy z našeho nejbližšího okolí.


  1   2   3


Foto Josef Zbihlej (1, 2) a Jarka Štěpánková (3)


ham - vloženo 16.3.2024Přednáška Od vesnic k městu Varnsdorf (22.1.2024)


Zájemci o historii Varnsdorfu se mohli v letech 2020–2023 zúčastnit šesti naučných vycházek, při kterých je starostka KPMV Jarka Štěpánková postupně seznamovala s historickým územím původních vsí, jejichž sloučením později vznikla obec Varnsdorf. Na tuto sérii vycházek navázala první přednáška roku 2024. V předsálí divadla se sešlo přes 40 posluchačů, kteří se dověděli, jak knížata z Liechteinsteina postupně během 88 let nechala rozparcelovat všech 5 poplužních dvorů, čímž vzniklo 5 vesnic vklíněných do Starého Varnsdorfu. Roku 1849 se vesnice sloučily v jednu s názvem Varnsdorf a ta byla v roce 1868 povýšena na město. K nahlédnutí byly i materíály z jednotlivých vycházek - dobová vyobrazení a reprodukce starých plánů města. Zájemci si na nich například mohli vyhledat, ke které původní vsi náleží jejich bydliště.  // Martin Havlíček, Jarka Štěpánková


  1   2   3   4


Foto Zuzana Jindřichová (1, 3, 4) a Josef Zbihlej (2)


ham - vloženo 24.1.2024Vernisáž Fotoroku 2024 (16.1.2024)

NetopýřiSoutěž Fotorok, pořádaná fotoklubem KPMV, dospěla letos ke svému 48. ročníku. Již po léta jsme zvyklí scházet se v lednu ve varnsdorfské knihovně na vernisáži výstavy nejlepších snímků, spojené s předáním cen nejúspěšnějším fotografům. Letos tento ceremoniál připadl na úterý 16. ledna. Přehlídku vynikajících snímků přišly obdivovat nejméně tři desítky návštěvníků. Výstavní soubor bude v knihovně k vidění do poloviny března, poté - jak už se stalo tradicí - se na dva měsíce přestěhuje na radnici sousední německé obce Großschönau.

Vše podstatné k Fotoroku 2024 shrnul na vernisáži jednatel KPMV a zároveň organizátor soutěže Josef Zbihlej. Zde si můžete přečíst výtah z jeho proslovu:

"Vážení přátelé dobrého světla! Vítám Vás na vernisáži výstavy fotografií 48. ročníku soutěže FOTOROK. Letos jste nám poslali rovných 180 fotografií. V letošním roce se zúčastnilo 19 autorů, a to pouze z Čech. Tentokrát se nezúčastnil nikdo z Německa ani z Polska. Porotě trvalo hodnocení téměř tři hodiny a jednání bylo chvílemi velmi bouřlivé. O tom svědčí fakt, že byla udělena dvě čestná uznání. V letošním roce bylo složení poroty skromnější, dva členové z Liberce se nemohli dostavit z pracovních důvodů. Děkuji všem členům poroty za jejich náročnou a nezištnou práci. Nejúspěšnější výstavní soubor nám letos poslal Jiří Durdík z Prahy, jeho fotografie získaly nejvíc nominací na ocenění. Také v letošním roce se objevilo několik nových fotografů. Velká škoda, že žijí daleko od sebe a nemohou založit fotoklub, ve kterém by se mohli vzájemně podporovat a rozvíjet, jako jsme to před osmačtyřiceti lety udělali ve Varnsdorfu a naše činnost funguje vlastně až do dnešních dnů. V uplynulém roce se nám, bohužel, nepodařilo získat nové členy fotoklubu, a tudíž ani obnovit pravidelnou klubovní činnost, která by mohla obsahovat fotografická školení, přednášky pro veřejnost, besedy se slavnými fotografy, návštěvy výstav, organizace fotosoutěží atd. Je mi skutečně moc líto, že se dosud nenašlo ve Šluknovském výběžku alespoň pět zájemců o klubovou činnost, kteří by tento bohulibý úmysl dokázali uskutečnit a kterým bychom mohli předat naše poznatky a zkušenosti včetně bohatého fotoarchivu. Na závěr bych Vám chtěl připomenout, že naše výstava ve varnsdorfské knihovně potrvá do poloviny března a pak ji zopakujeme do poloviny května v prostorách obecního úřadu v Großschönau. Úplně na konec bych chtěl poděkovat vedení našeho města a sousední obce Großschönau za finanční podporu, paní ředitelce knihovny za přijetí výstavy v těchto prostorách a všem kamarádům a kamarádkám za poskytnutou pomoc při realizaci 48. ročníku soutěže FOTOROK. Připíjím na jeho příští, 49. ročník!"


Foto u článku: Jiří Durdík přebírá cenu za vítězný snímek Fotoroku 2024. Foto Filip Mágr


Fotogalerie z vernisáže zde


ham - vloženo 18.1.2024Fotorok 2024 - výsledková listina

 

NetopýřiFotoklub Kruhu přátel muzea Varnsdorf zveřejnil výsledkovou listinu 48. ročníku soutěže Fotorok. Porota ve složení Ondřej Hájek, Václav Sojka, Jiří Stejskal, Jiří Trebatický a Libor Zavoral prohlásila za nejlepší následující snímky:

1. místo: Jiří Durdík, Praha, za fotografii „Autoportrét“
2. místo: Denisa Hrotíková, Dolní Poustevna, za fotografii „Kouzlo okamžiku“
3. místo: Blanka Jedličková, Litvínov, za fotografii: 
Orosená 1
Čestné uznání: Marián Maštrla, Dolní Podluží, za fotografii „Holkám to sluší - Peloton“
Zvláštní cena poroty za obrazovou působivost: Stáňa Domanský, Kroměříž, za fotografii „Oráč“

Předání cen spolu s vernisáží výstavy výběru soutěžních snímků se uskuteční v úterý 16. ledna od 17.00 hodin v Městské knihovně Varnsdorf, kam jste všichni srdečně zváni.

Na přiloženém snímku zleva: organizátor soutěže Josef Zbihlej a členové poroty Jiří Stejskal, Jiří Trebatický, Libor Zavoral, Václav Sojka a Ondřej Hádek

ham - vloženo 7.1.2024Vánoční krmení lesní zvěře (17.12.2023)


Poslední akcí KPMV v letošním roce byla opět vycházka do lesa, kde jsme před vánočními svátky dali různé dobroty zvířátkům. Vybrali jsme si mechovatou kupu, kam jsme napíchali mrkve, položili brambory a jablíčka a ptáčkům nasypali trochu oříšků. Les byl letos hodně promáčený, ale snad to zvířatka najdou. Popřáli jsme jim hezké Vánoce a dobrou chuť. U Zuzky jsme se pak ohřáli a občerstvili, a i když není sníh, vánoční pohodu to už mělo. Zkontrolovali jsme také pomník umístěný u cesty a sesbírali pytel odpadků. // Jarka Štěpánková


2  4


Foto Josef Zbihlej (1, 3, 4) a Jarka Štěpánková (2)


ham - vloženo 18.12.2023Mandava 2023 potěší rozmanitým obsahem

KPMV - úvodní stránkaKruh přátel muzea Varnsdorf vydal další sborník Mandava. Jako první v ní mohli zalistovat účastníci valné hromady spolku 14. prosince. // Náš sborník Mandava si v průběhu dvou desetiletí vybudoval pověst poutavé ročenky – a spolu s ní i okruh čtenářů, kteří vždy koncem roku netrpělivě vyhlížejí další svazek. // Do Mandavy 2023 přispělo třiadvacet autorů, díky nimž se můžeme začíst do článků věnovaných historické, přírodovědné, průmyslové či školské tematice. Závěrečné stránky sborníku (pomineme-li jeho inzertní přílohu) patří již tradičně prezentaci aktivit Kruhu přátel muzea Varnsdorf. Většina článků v Mandavě je bohatě opatřena obrazovými přílohami, zčásti i barevnými. // Výtisky Mandavy postupně distribuujeme do našich obvyklých prodejních míst, jimiž jsou muzea ve Varnsdorfu, Rumburku a Děčíně, informační střediska v našem regionu a varnsdorfská i rumburská prodejna knihkupectví Papírová loď. Členové KPMV mají nárok na výtisk zdarma, který obdrží ve varnsdorfském muzeu, pokud si ho již nevyzvedli na valné hromadě spolku. Náročnou přípravu vlastivědného obsahu Mandavy zajišťuje pětičlenný redakční kolektiv. Finanční podpora, bez níž by bylo vydání sborníku nemyslitelné, přišla z Dotačního programu Města Varnsdorf pro rok 2023 a příspěvků místních firem i jednotlivců. Patří jim velké poděkování.

Bližší informace o sborníku včetně obsahu: Mandava 2023
Kompletní soupis příspěvků publikovaných v ročenkách KPMV: Bibliografie

ham - vloženo 16.12.2023PF 2024

ham - vloženo 12.12.2022


Pozor - upřesnění místa konání valné hromady!

 

Vážení přátelé, valná hromada KPMV se bude konat ve čtvrtek 14. prosince nikoli ve spolkové místnosti v přízemí městské knihovny, ale v přednáškovém sále v 1. patře. Těším se na Vás v 17.00 hodin a doufám, že se sejdeme v hojném počtu. // Josef Zbihlej, jednatel


ham - vloženo 12.12.2023


Pozvánka na valnou hromadu KPMV

 

KPMV - úvodní stránkaVážení členové našeho spolku Kruh přátel muzea Varnsdorf, vážení přátelé, sponzoři a příznivci našeho občanského sdružení, dovoluji si Vás pozvat 14. prosince 2023 na valnou hromadu našeho spolku, který se již pěknou řádku let snaží odkrývat našim spoluobčanům tajemství a krásu našeho nádherného Šluknovského výběžku. Valná hromada se koná jako obvakle ve spolkové místnosti Městské knihovny Varnsdorf od 17 hodin. Hlavním bodem programu letošní valné hromady bude představení a předání letošní ročenky Mandava 2023. Program a další podrobnosti najdete v pozvánce (pdf). // Kromě valné hromady Vás zvu také 17. prosince na naše tradiční zdobení vánočního stromečku pro zvířátka. Sraz je ve 14 hodin u bývalé hájenky na konci Hřbitovní ulice. // Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme vám krásný a úspěšný příští rok 2024!

Mgr. Josef Zbihlej, jednatel KPMV

Program valné hromady:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zprávy vedoucích klubů
4. Projev starosty KPMV
5. Zpráva o hospodaření spolku
6. Zpráva revizní komise
7. Publikace vydané spolkem
8. Diskuse
9. Usnesení valné hromady a závěr


ham - vloženo 29.11.2023


KPMV na varnsdorfském knižním minitrhu (11.11.2023)


S mnohými z vás jsme se ve druhou listopadovou sobotu potkali na Regionálním knižním minitrhu ve varnsdorfské knihovně, kde jsme tradičně nabízeli námi vydané publikace. Kromě toho jsme na dopolední prezentaci regionálních knižních novinek představili letošní vlastvědný sborník Mandava 2023 - i když pouze symbolicky, protože sborník zatím nevyšel. Přítomné publikum jsme alespoň seznámili s jeho obsahem a podobou obálky. Z tiskárny bychom měli obdržet hotovou ročenku v první půli prosince. Tomu bude přizpůsoben i datum letošní valné hromady KPMV (zatím s předběžným termínem 13. 12.), kde ji naši členové obdrží zdarma. Zároveň bude probíhat distribuce do našich obvyklých prodejních míst (místní knihkupectví, infocentra, muzea...).


     


ham - vloženo 11.11.2023FOTOROK 2024

 

Vážení přátelé, nabízíme Vám účast v osmačtyřicátém ročníku naší fotografické soutěže FOTOROK. Níže najdete ke stažení propozice a vstupní formulář. Prosíme poslat fotky poštou do poloviny prosince.ham - vloženo 11.11.2023Přednáška o A. Gaudím (18.10.2023)

Exkurze - spáleniště v NP ČŠDně 18. října se uskutečnila v předsálí divadla přednáška s promítáním o životě a díle katalánského architekta Antonia Gaudího (1852–1926). Na jeho tvorbu mělo velký vliv prostředí, ve kterém vyrůstal, a rovněž jeho zdravotní stav. Kromě nejznámějších staveb v Barceloně se promítala stavba chrámu Sagrada Família – chrám Svaté rodiny, jež byla započata v r. 1892 a stále probíhá její dostavba. Celá stavba je dodnes financována ze sbírek Zbožného sdružení sv. Josefa a i vstupné je příspěvkem na stavbu. Poslední termín dokončení je rok 2026, na kdy připadá výročí 100 let od úmrtí stavitele. // Jaroslava Štěpánková
Obrázek: Schema nedokončeného chrámu Sagrada Família (autor: National Geographic, grafická úprava Miloš Kopecký)

ham - vloženo 21.10.2023Výlet na Frenzelsberg (23.9.2023)

Exkurze - spáleniště v NP ČŠPrvní vycházka po letních prázdninách směřovala do okolí Varnsdorfu na vrch Frenzelsberg. Sraz jsme si dali na vlakové zastávce Kocour, kde jsme si pověděli o historii železniční tratě a o stavbě zastávky. Zmínili jsme i obec Stará Studánka, kde se nacházely domy s č. p. 6 a 7. Před budovou pivovaru jsme připomněli historii původní továrny na keramiku z roku 1912 a poté jsme pokračovali do Německa po panelce ke kopci. Při pohledu na Seifhennersdorf jsme rovněž připomněli trochu z jeho historie a dál už jsme pokračovali k vrcholu. Vrch Frenzelsberg (474 m n. m.) je obestřen tajemstvím ohledně husitské bitvy, jež se v těchto místech měla odehrát v září 1429. Nic tam sice po bitvě nezbylo, ale na čedičovém vrchu se nachází starý lom a na vrcholu pěkná skalka. Počasí nám přálo a výhledy na Jizerky a snad i Krkonoše byly nádherné. // Text a foto v záhlaví Jaroslava Štěpánková


Fotogalerie z exkurze zde


ham - vloženo 30.9.2023Pozvánka na dvě exkurze v září

V září pořádáme jednu vlastní akci - vycházkovou exkurzi na vrch Frenzelsberg u česko-saské hranice. Koná se v sobotu 23. září, sraz je ve 12.40 hod. na železniční zastávce Varnsdorf - pivovar Kocour. Pozvánku s podrobnostmi najdete pod odkazem "Zveme vás". 

Na poslední chvíli jsme byli upozorněni na možnost prohlédnout si zázemí přehrady Chřibská. Den otevřených dveří, pořádaný Povodím Ohře, probíhá v sobotu 9. září od 9 do 16 hodin. Podrobnosti na tomto plakátku (pdf), místo srazu je vyznačeno na této mapce (png).


ham - vloženo 2.9.2023Exkurze v Českém Švýcarsku - spáleniště po lesním požáru (25.6.2023)

Exkurze - spáleniště v NP ČŠPoslední výlet před prázdninami jsme uspořádali v neděli 25. června 2023. Vydali jsme se na exkurzi po spáleništi v NP České Švýcarsko, tedy do míst postižených v červenci a srpnu loňského roku rozsáhlým lesním požárem. V počtu 13 účastníků jsme se sešli na Mezní Louce a odborného průvodce nám dělal strážce NP pan Václav Sojka. Vedl nás po nové značené a bezpečné turistické cestě a postupně nás seznamoval s rozsahem požáru, důležitostí listnatého lesa v krajině a historií výsadby smrků. Došli jsme až na místo, kde je instalován dalekohled s výhledem jednak na spálené kmeny stromů, ale hlavně na Pravčickou bránu a Pravčický kužel. Nedaleko této vyhlídky jsme měli možnost projít jedno z hlavní požářišť, kde teplota dosahovala kolem 1000 °C. Dnes po roce je vidět, jak z vrstvy popela vyrůstají malé břízky, smrčky a různé druhy trav, které jsou pro spáleniště specifické. Bylo rozhodnuto, že na spáleništi bude probíhat přirozená obnova lesa. Odborníci ze všech přírodovědeckých oborů zde mají možnost sledovat obnovu a vrácení rostlin i živočichů do postupně obnovované krajiny. Shodli jsme se, že by bylo užitečné se na ta samá místa vrátit při další exkurzi po dvou či třech letech, abychom se přesvědčili, jak si příroda s následky požáru sama poradí. // Text a foto v záhlaví Jaroslava Štěpánková


Fotogalerie z exkurze zde


ham - vloženo 25.6.2023Muzeum vojenské historie v Heřmanicích v Podještědí (20.5.2023)

Fotorok 2023 - GrossschonauDodatečně se vraťme k exkurzi, kterou náš spolek v minulém měsíci uspořádal pro zájemce o vojenskou historii:
V sobotu 20. 5. 2023 uspořádal Kruh přátel muzea Varnsdorf exkurzi do vsi Heřmanice u Jablonného v Podještědí. Nejprve si účastníci prohlédli předválečnou železobetonovou pevnůstku, která byla součástí československého opevnění. Následně v penzionu Caius navštívili muzeum, které by v malebných Lužických horách málokdo čekal. Vstup do vznikajícího Muzea vojenské techniky střeží stíhačka MIG-21 a radiolokátor, poblíž se nachází replika krytu z dob studené války. Uvnitř areálu byla k vidění těžká vojenská technika. V jednotlivých halách jsou nainstalovány tři tisíce uniforem, které doplňují střelné zbraně, nože, vyznamenání a další předměty. Dosud je zpřístupněna expozice o německé, britské a ruské armádě z dob druhé světové a studené války. V některých částech je expozice dovedena až do současnosti. Nejnověji se zpřístupnila část věnovaná jednotlivým evropským armádám. V plánu je např. vznik expozice o československé armádě. Soukromé muzeum je stále ve výstavbě. Majitel shromažďoval jednotlivé exponáty posledních třicet let. Prohlídka je možná pro skupiny po předchozí objednávce. // Text Klára Mágrová, foto Klára a Filip Mágrovi


Fotogalerie z exkurze zde


ham - vloženo 9.6.2023Fritscheho arboretum ve Sněžné (27.5.2023)

Fotorok 2023 - GrossschonauV sobotu 27. května se nás sešlo sedmnáct účastníků k prohlídce arboreta ve Sněžné. Toto místo jsme již navštívili před několika lety. Provázel nás tudy opět pan Jaroslav Bureš, který je s místem osobně velmi spjatý, protože se celý život přátelil se zakladatelem arboreta, panem Vítem Fritschem, a také zde strávil mnoho času péčí a rozvojem tohoto ojedinělého místa. Arboretum je známé zejména pro sbírku rododendronů a azalek, ale najdeme zde i celou řadu netradičních druhů a odrůd listnatých i jehličnatých dřevin, stromů i keřů. Rozsáhlé sbírky trvalek postupně zanikají, ale přesto je zde k vidění mnoho jejich zástupců. // Mimo vzácných dřevin si návštěvníci užili také příjemnou procházku, na jejímž konci byla i návštěva školky, kde bylo možné si některé rostliny také zakoupit. Tak mnozí odcházeli s upomínkou v květináči. // Také náš průvodce, pan Bureš, nabízí prohlídku své sbírkové zahrady ve Varnsdorfu včetně možnosti nákupu rostlin, a věřte, že to stojí za to! // Text Zuzana Jindřichová, foto Jaroslava Štěpánková


Fotogalerie z exkurze zde


ham - vloženo 29.5.2023Aleš Novák v Rumburku zahájil svou třetí mineralogickou výstavu (19.5.2023)


Již 25 let trvá spolupráce Aleše Nováka s varnsdorfským muzeem, respektive mineralklubem při Kruhu přátel muzea Varnsdorf. K tomuto výročí Aleš připravil výstavu Po stopách minerálů České republiky i dalekého vesmíru. Stejně jako jeho dvě předchozí mineralogické výstavy je i tato třetí instalována v Rumburku, protože muzeum ve Varnsdorfu je už řadu let uzavřeno a čeká na rekonstrukci. // Na výstavě, která potrvá do letošního října, můžete obdivovat nepřeberné množství pozoruhodných minerálů z nalezišť v naší zemi, ale také sbírku "návštěv z vesmíru" čili meteoritů. Doplňkouvou součástí výstavy je kolekce hornických uniforem a k vidění jsou např. i hornické lampy. Za dveřmi s tajemným nápisem "Světélkující jeskyně" se můžete potmě přesvědčit o světélkování jáchymovského smolince. // Návštěvníci měli dobrý důvod setrvat v muzeu i po vernisáži. Na ni totiž navazoval program Muzejní noci s pestrým naučným a hudebním programem. Můžeme doufat, že se někdy podobných akcí dočkáme i v opraveném muzeu ve Varnsdorfu... // Text a foto Martin Havlíček


1  2  3  4

1 Vlevo Aleš Novák, jehož výstavu zahajuje pracovnice muzea Renata Procházková • 2 Pohled do jedné z vitrín • 3 Aleš komentuje ukázky meteoritů • 4 Jedna z vystavených hornických uniforem


ham - vloženo 20.5.2023Rumburské muzeum představí další kolekci minerálů Aleše Nováka


NetopýřiČlen mineralklubu KPMV Aleš Novák v Muzeu Rumburk (pobočka Oblastního muzea Děčín) v minulosti již dvakrát prezentoval mineralogické poklady ze své sbírky. Nyní je na řadě výstava třetí, nazvaná Po stopách minerálů České republiky i dalekého vesmíru. Její vernisáž se koná v pátek 19. května 2023 v 17 hodin. Pro návštěvníky muzea pak výstava bude k dispozici do konce října. Doporučujeme!

Návštěvu vernisáže můžete spojit s účastí na Muzejní noci, jejíž program je v muzeu naplánován mezi 18. a 21. hodinu. Akce se v Rumburku koná poprvé a její návštěvníci se mohou těšit na kulturní program i prohlídky muzejních expozic v netradiční dobu. Více k programu:
http://www.muzeumrumburk.cz/program/muzejni-noc-2023


ham - vloženo 11.5.2023Netopýři Českého Švýcarska a Šluknovska (27.4.2023)


NetopýřiJakub Juda z Národního parku České Švýcarsko ochotně vyšel vstříc našemu přání zopakovat po několika měsících přednášku o netopýrech. Snad díky vhodnějšímu termínu nebo zesílené propagaci se do malého sálu divadla dostavilo o poznání více zájemců než loni v prosinci. Po seznámení s evolucí, životním cyklem a dalšími zajímavostmi o netopýrech a vrápencích jsme zhlédli i několik zajímavých videí. Přednášející nás na závěr překvapil malou vědomostní soutěží o publikace a originální pozvánkou na letošní (a bohužel prý poslední) Dny řemesel v Českém Švýcarsku.


ham - vloženo 28.4.2023Projekt "Vybavení pro spolkovou činnost"


Náš spolek uspěl s projektem, díky němuž jsme získali nové vybavení.


Název projektu: Vybavení pro spolkovou činnost
Hlavní cíl operace: 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje – Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Český sever.


Projekt byl zaměřen na pořízení počítačové stanice včetně monitoru, barevné multifunkční tiskárny a diaprojektoru. Uvedené zařízení bude sloužit potřebám spolkové činnosti Kruhu přátel muzea Varnsdorf. 

Celkové způsobilé výdaje činily 54.123 Kč, dotace činila 80 %, tj. 43.298 Kč. Projekt probíhal od března 2021 do března 2023.


     

    


ham - vloženo 11.4.2023, doplněno 12.4.2023Fotorok 2023 se představuje v Großschönau

Fotorok 2023 - GrossschonauVýstavní kolekce ze 47. ročníku soutěže Fotorok se z varnsdorfské knihovny přesunula do sousední saské obce Großschönau. Tradičně je tam ke zhlédnutí v prostorách obecního úřadu, a to do konce dubna. Vernisáž se uskutečnila v úterý 21. března. Záštitu nad výstavou převzal starosta Großschönau Frank Peuker (na fotografiích v hnědém saku) a jeho tajemník pan Pachl ve světlé košili.) Za náš spolek se zúčastnili Jaroslava Štěpánková, Ivo Vondrovský a Josef Zbihlej. S překladem projevu a fotografických popisků se úspěšně popraly paní Krausová a Martinovská. Všem děkuji za vydatnou pomoc. Na začátku vernisáže jsme uctili minutou ticha památku Miroslava Kabeláče, který byl řadu let propagátorem spolupráce s německými fotografy. // Josef Zbihlej, jednatel KPMV


Fotogalerie z vernisáže zde


ham - vloženo 29.3.2023 / foto u článku Ronald BergmannČasopisecké přírůstky v muzejní knihovně


Do muzejní knihovny přibyla nová vydání revue Čs. fotografie, sborníku Fontes Nissae a Sborníku Severočeského muzea - řada Přírodní vědy. Rozkliknutím obrázku zobrazíte obálku, případně obsah. Zájemce o jejich prostudování prosíme, aby se telefonicky objednali na č. 412 334 107.


         


ham
- vloženo 27.3.2023Bývalé varnsdorfské vesnice pošesté: Starý Varnsdorf (25.3.2023)


Starý Varnsdorf Vycházka po Starém Varnsdorfu byla poslední ze šestidílné série vycházek po zakládajících vesnicích. Starý Varnsdorf je původní vesnice, která se rozkládá po obou březích Mandavy a její délka je přes 4 kilometry. Prohlédli jsme si hlavně náměstí, kde stály nejdůležitější budovy pro obec, a připomněli jsme si jejich historii. Nejstaršími budovami byly starý kostel, který byl obestavěn v roce 1766 novým, fara a škola, jež stály uprostřed dnešního náměstí. Škola byla nahrazena novou v roce 1794 a fara o něco později. Tyto budovy jsou nahrazeny novými. Dále jsme si připomněli Burzu a Stalingrad. Přes ul. Legií a kolem Billy jsme přešli do ul. Národní a připomněli jsme si starou celnici, historické zděné i dřevěné budovy, které byly zbourány, a těšily se z těch, které stále krášlí naše město. Hodně z historických míst zmizelo, ale snad se někdy v budoucnu rány zacelí. // Na podzim si všechny vycházky připomeneme na přednášce. // Jaroslava Štěpánková, foto Josef Zbihlej

Fotogalerie z vycházky 


ham - vloženo 26.3.2023, doplněno 27.3.2023! Změna termínu vernisáže v děčínském muzeu !

 

NetopýřiOmlouváme se všem příznivcům Oblastního muzea v Děčíně, ale z důvodu nemoci jsme nuceni přesunout termín vernisáže (a otevření) výstavy „Lego - Dobrodružství s kapitánem Rudovousem“ z 15.3. na 22.3.2023 od 17 hodin. Děkujeme za pochopení. // Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, Čsl. mládeže 1/31, 405 02 Děčín IV – Podmokly.

ham - vloženo 13.3.2023Návštěva Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě (11.3.2023)


Přes nepřízeň počasí jsme se vydaly autobusem do České Lípy, kdy jsme měli domluverný vstup do muzea zadarmo. Sice jsme byly jen čtyři, ale vůbec to nevadilo. Paní průvodkyně se nám velice ochotně věnovala a my si mohly v klidu vše prohlédnout. Holky byly nadšené a i my jsme byly s expozicí, která byla velice bohatá, pěkně nainstalovaná a poučná, velice spokojené. Po dvou hodinách jsme byly přijemně unavené, a to jsme nebyly všude. Rozhodně doporučujeme další návštěvu. // Text a foto Jarka Štěpánková


1  2  3  4ham - vloženo 11.3.2023Nové číslo ĎaS

 

Zájemce o historii jistě potěší každé nové vydání časopisu Dějiny a současnost. Čerstvě máme v muzejní studovně číslo 2/2023, neváhejte toho využít. Je vhodné se v tom případě telefonicky objednat na č. 412 334 107. / To hlavní z obsahu aktuálního čísla napoví obálka (viz obrázek k rozkliknutí), nebo podrobněji na webu časopisu: http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2023/2/.


ham - vloženo 4.3.2023Výlet do libereckého muzea (25.2.2023)

 

NetopýřiSeveročeské muzeum v Liberci bylo po tříleté rekonstrukci znovu otevřeno v květnu 2021. Radikální proměna interiérů a expozic, nabízejících nyní i hravost, interaktivitu a zapojení celé rodiny, atraktivitě muzea nepochybně prospěla. Přesvědčit se o tom mohla naše osmičlenná výprava, jejímž cílem bylo liberecké muzeum v sobotu 25. února. Hlavní sál v přízemí patřil výstavě z celoživotní tvorby Vratislava Karla Nováka k jeho nedožitým 80. narozeninám, jíž dominovaly jeho mobilní plastiky. Naší pozornosti ale neušly ani ostatní výstavy a stálé expozice.

ham - vloženo 27.2.2023 / foto Josef ZbihlejZemřel pan Miroslav Kabeláč

 

M. KabeláčVážení přátelé, dnes Vám přináším smutnou zprávu. Před měsícem, 23. ledna 2023, nás ve věku nedožitých 76 let opustil pan Miroslav Kabeláč, náš aktivní člen a neúnavný překladatel a pomocník při vydávání publikací, pořádání přednášek a výtvarných i fotografických výstav. Budiž mu země lehká. // Josef Zbihlej, jednatel KPMV

ham - vloženo 25.2.2023 / snímek pořízen na vernisáži výstavy Fotorok 2020 (foto F. Mágr)Dobové fotografie tentokrát ve znamení spolků, slavností a výstav (17.2.2023)


Dlouhodobý cyklus promítání dobových fotografií Varnsdorfu pokračoval v pátek 17. února podvečerem zaměřeným na spolkovou činnost. Provázeli jím pracovník varnsdorfského muzea Josef Rybánský a místostarosta města a sběratel dobových fotografií Jiří Sucharda. Malý sál divadla byl zaplněn téměř šesti desítkami diváků. // Počátky prvního, tj. střeleckého spolku, založeného již v roce 1796, fotografové ještě zdokumentovat nemohli, ale tuto významnou kapitolu v dějinách města neopominuli malíři. Zato z doby rozmachu spolkové činnosti ve druhé polovině 19. století už je k dispozici poměrně bohatá fotodokumentace. Viděli jsme první cvičence místních tělocvičných organizací, hasiče, cyklisty, bruslaře, pěstitele, esperantisty a mnoho dalších. Nasávali jsme atmosféru spolkových oslav, průvodů, výstav výrobků a výpěstků, odhalování pomníků, svěcení praporů... Závěrečný blok snímků patřl nelehkému období první světové války, kdy byly organizovány sbírky pro válečné účely, vývařovny pro chudé, rekvírování zvonů. // Publikum bylo několikrát vyzváno k tipování míst, odkud snímky pocházejí - a ukázalo se, že identifikace lokalit ve městě po více než sto letech není zrovna snadná. // Další promítání, v němž bychom měli vstoupit  do období meziválečného, bylo přislíbeno na podzim.


3  4


Foto Filip Mágr (1 a 3), Josef Zbihlej (2), Jaroslava Štěpánková (4)

ham - vloženo 18.2.2023Nenechte si ujít dvojčíslo DVZ 2022

 

Čerstvě jsou v distribuci Děčínské vlastivědné zprávy - sborník pro vlastivědu Děčínska s vročením 2022. Obvykle vycházejí dva sešity za rok, ale kvůli potížím způsobeným covidovou pandemií tentokrát vychází celý ročník jako dvojčíslo. // Rozkliknutím vložených obrázků se můžete seznámit s obálkou a obsahem. Sborník je v prodeji i u nás ve varnsdorfském muzeu. Cena za jeden výtisk je 80 Kč. Lze si je také objednat v e-shopu děčínského muzea zde: www.muzeumdc.cz/eshop/decinske-vlastivedne-zpravy-dvojcislo-1-22022


 

ham - vloženo 12.2.2023Rumburské muzeum zve na přednášku Radka Andonova o divokých událostech konce 2. světové války

 

NetopýřiPřijměte pozvání na přednášku Radka Andonova, autora knihy Z Lobendavy směr Praha, který vám odhalí méně známé události posledních týdnů 2. světové války v Lužici a nejsevernějších Čechách. Přednáška s názvem Rušná křižovatka dobrodruhů mezi Budyšínem a Prahou se uskuteční v rumburském muzeu ve čtvrtek 16. února 2023 od 17.00 hodin. // Rozkliknutím obrázku zobrazíte plakátek

ham - vloženo 12.2.2023Na dokument Hranice bylo plno (25.1.2023)


HraniceŽáci a studenti Gymnázia Varnsdorf v první polovině roku 2022 pod režijním vedením Rudolfa Živce a ve spolupráci s historičkou a koordinátorkou projektu Klárou Mágrovou natáčeli rozhovory se čtyřmi pamětníky ze Šluknovska. Zjišťovali, jak se během 20. století žilo poblíž státní hranice. Natáčení proběhlo v rámci projektu města Varnsdorf „Svět, kde si sousedé pomáhají“. Premiéra se konala 23. června 2022 ve varnsdorfském kině Centrum Panorama, další veřejné uvedení pak proběhlo v Krásné Lípě. // Na třetí promítání pozval veřejnost náš spolek ve středu 25. ledna do malého sálu varnsdorfského divadla. Přichystané židle jen tak tak stačily, podívat se totiž přišlo přes padesát lidí. Po promítnutí půlhodinového dokumentu byl čas na besedu s režisérem i s koordinátorkou projektu. Publikum se mohlo osobně seznámit se dvěma účinkujícími pamětníky, Barborou Hildebrandtovou a Jaroslavem Hockým. // V diskusní části jsme se dozvěděli, že předchozího dne měla premiéru německá část téhož projektu, kde přišli ke slovu pamětníci z druhé strany hranice. Na pořadu dne je teď pořízení německých titulků k českému filmu a naopak. Konečným záměrem je společná projekce obou filmů. Diskutovalo se o tom, jak dokument co nejvíc dostat "mezi lidi", třeba prostřednictvím škol, filmových festivalů nebo televize.


3  4


1 - v popředí koordinátorka projektu Klára Mágrová • 2 - režisér Rudolf Živec • 3 - účinkující pamětníci Barbora Hildebrandtová a Jaroslav Hocký • 4 - publikum při promítání dokumentu
(foto 1, 2 a 4 Josef Zbihlej, foto 3 Filip Mágr)


ham - vloženo 25.1.2023Vernisáž Fotoroku 2023 (17.1.2023)

KPMV - úvodní stránkaSedmačtyřicátý ročník soutěže Fotorok byl v úterý 17. ledna završen oficiálním vyhlášením výsledků a vernisáží výstavy. To vše se odehrálo v přízemí Městské knihovny Varnsdorf za obstojné účasti asi tří desítek lidí. Moderování vernisáže a předání cen se jako vždy ujal jednatel KPMV a organizátor soutěže Josef Zbihlej. Po zhodnocení letošního ročníku (viz následující text) pozval k prohlídce téměř šedesáti snímků vybraných do výstavního souboru. Čestným hostem vernisáže byl nový starosta města Varnsdorfu Jan Šimek. Starostka KPMV Jaroslava Štěpánková této příležitosti využila k předání legitimace čestného člena našeho spolku.

Zde je přepis zahajovacího projevu Josefa Zbihleje:
Uběhl rok jako rychlá jarní voda a před námi je na stole 110 velkých fotografií od čtrnácti autorů. Asi díky internetu máme letos opět zahraniční fotografy. Do výstavního souboru bylo vybráno porotou téměř 60 fotografií. Porota pracovala ve stejném složení jako v minulých letech. Děkuji všem členům poroty, kteří nám jednou v roce věnují svůj drahocenný čas a přijedou zcela nezištně do našeho města a pomohou nám s náročným výběrem nejlepších fotografií. Připomenu vám jejich jména: Bořivoj Černý z Jablonce nad Nisou, Radek Petrášek z Liberce, Václav Sojka ze Chřibské, Jiří Stejskal z Jiřetína, Jiří Trebatický z Varnsdorfu, Ondřej Hájek a Libor Zavoral – oba z Ústí nad Labem. // V letošním roce se na 1. místě umístil turnovský fotograf Břetislav Jansa. Jeho fotografie „Vzpomínka“ získala hlasy všech členů poroty. Na druhém místě se blýskla litvínovská fotografka Blanka Jedličková snímkem „Luční“. Na třetím místě se prosadil nováček naší soutěže Grzegorz Kotwieja snímkem „Návrat do budoucnosti“. Protože je naše soutěž stoprocentně anonymní, tak poslední dva autoři získali za svoje snímky ještě čestná uznání. Třetí čestné uznání získala Jaroslava Štěpánková, která tak potvrdila stoupající úroveň své tvorby a smysl pro humor, který nám v dnešní době tak chybí. // Výstava potrvá v Městské knihovně až do poloviny března a pak se na dva měsíce přestěhuje do výstavní síně obecního úřadu v Großschönau. Neoceněné fotografie bych autorům rád vrátil do konce května. // Na závěr bych chtěl poděkovat všem přátelům, kteří nám s realizací výstavy pomáhali, městu Varnsdorf za vytrvalou finanční podporu, starostovi sousední obce Großschönau za pomoc a spolupráci při repríze naší výstavy u nich na obecním úřadě a ředitelce naší knihovny, která nám už roky pomáhá a umožňuje nám fotografie vystavit pro veřejnost. // 47. ročník Fotoroku je mrtev, ať žije ročník 48! // Josef Zbihlej, jednatel KPMV


Foto u článku: vítězný snímek "Vzpomínka" od Břetislava Jansy


Fotogalerie z vernisáže zde


ham - vloženo 17.1.2023 / doplněno o fotogalerii 19.1.2023Porota určila vítězné snímky Fotoroku 2023

 

NetopýřiPorota soutěže vybírala ze 110 prací zaslaných 14 fotografy. Kromě prvních tří cen, s nimiž je spojena finanční odměna, udělila také tři čestná uznání. Se jmény oceněných a názvy jejich snímků se lze seznámit zde: výsledkové listiny. K oficiálnímu vyhlášení výsledků dojde v úterý 17. ledna od 17.00 hodin v Městské knihovně Varnsdorf, kde bude zároveň otevřena výstava téměř šedesáti fotografií vybraných porotou do výstavního souboru.
Na přiložené fotografii je zachycena porota s vítěznými snímky.


ham - vloženo 11.1.2023Za rumburskými betlémy vyrazilo padesát lidí (7.1.2023)


NetopýřiTradice návštěv u rumburských betlemářů, obnovená v roce 2014 pod hlavičkou rumburské Lorety, byla v posledních dvou letech přerušena kvůli koronavirovým omezením. O to větší zájem vzbudila letošní pozvánka, nyní již pod pořadatelstvím našeho spolku. Na místo srazu u rumburského hřbitova přišlo pět desítek lidí, a to nejen místních. Přijely i výpravy z Krásné Lípy, Kytlic, Ústí nad Labem, Prahy nebo od Roudnice nad Labem! Jistě nelitovaly. K vidění totiž byly vidět betlemářské skvosty a unikáty v soukromých bytech i v muzejních expozicích. Po skupinách jsme se vystřídali na návštěvě u Jaroslava Blažka, Jaroslava Pšeničky a Jiřího Cobla. Posledně jmenovaný nám předvedl nejen pohyblivý betlém, ale i řezbářký model rumburské Lorety. Následovala prohlídka výstavy betlémů, kterou každoročně v zimním období pořádá rumburské muzeum. Mnozí z nás kromě toho využili pozvání manželů Podzimkových do bývalé spořitelny v Jiříkově, kde je k vidění rozsáhlá stálá expozice Spolku jiříkovských betlemářů. A kdo chtěl "nášup", mohl si ještě zajet za betlémy do Šluknovského zámku nebo kostela sv. Mikuláše v Mikulášovicích...
Fotogalerie zde


ham - vloženo 8.1.2023 / foto u článku Klára MágrováŽádost o poskytnutí fotografií


Prosím o pomoc při hledání fotodokumentace opravy kostela na náměstí ve Varnsdorfu v roce 1991 a fotky z varnsdorfského hřbitova. Fotografie potřebuje badatel, který zpracovává dějiny našeho města a s jehož články se můžete setkávat již mnoho let na stránkách ročenky Mandava. Nabídněte svoje fotky na adresu: info@koerbertechnik.cz.
Autorství Vašich fotografií zůstane zachováno.
Ivo Vondrovský.


ham - vloženo 2.1.2023Archiv zpráv

 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 22.5.2024