KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

 Stanovy KPMV Organizační řád Výbor KPMV Registrace MV ČR
Naše činnost Aktuality z KPMV Valné hromady Členství v KPMV
 

Děje se v KPMVArchiv zpráv


Pozvánka na valnou hromadu KPMV

 

KPMV - úvodní stránkaVážení členové našeho spolku Kruh přátel muzea Varnsdorf, vážení přátelé, sponzoři a příznivci našeho občanského sdružení, dovoluji si Vás pozvat 14. prosince 2023 na valnou hromadu našeho spolku, který se již pěknou řádku let snaží odkrývat našim spoluobčanům tajemství a krásu našeho nádherného Šluknovského výběžku. Valná hromada se koná jako obvakle ve spolkové místnosti Městské knihovny Varnsdorf od 17 hodin. Hlavním bodem programu letošní valné hromady bude představení a předání letošní ročenky Mandava 2023. Program a další podrobnosti najdete v pozvánce (pdf). // Kromě valné hromady Vás zvu také 17. prosince na naše tradiční zdobení vánočního stromečku pro zvířátka. Sraz je ve 14 hodin u bývalé hájenky na konci Hřbitovní ulice. // Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme vám krásný a úspěšný příští rok 2024!

Mgr. Josef Zbihlej, jednatel KPMV

Program valné hromady:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zprávy vedoucích klubů
4. Projev starosty KPMV
5. Zpráva o hospodaření spolku
6. Zpráva revizní komise
7. Publikace vydané spolkem
8. Diskuse
9. Usnesení valné hromady a závěr


ham - vloženo 29.11.2023


KPMV na varnsdorfském knižním minitrhu (11.11.2023)


S mnohými z vás jsme se ve druhou listopadovou sobotu potkali na Regionálním knižním minitrhu ve varnsdorfské knihovně, kde jsme tradičně nabízeli námi vydané publikace. Kromě toho jsme na dopolední prezentaci regionálních knižních novinek představili letošní vlastvědný sborník Mandava 2023 - i když pouze symbolicky, protože sborník zatím nevyšel. Přítomné publikum jsme alespoň seznámili s jeho obsahem a podobou obálky. Z tiskárny bychom měli obdržet hotovou ročenku v první půli prosince. Tomu bude přizpůsoben i datum letošní valné hromady KPMV (zatím s předběžným termínem 13. 12.), kde ji naši členové obdrží zdarma. Zároveň bude probíhat distribuce do našich obvyklých prodejních míst (místní knihkupectví, infocentra, muzea...).


     


ham - vloženo 11.11.2023FOTOROK 2024

 

Vážení přátelé, nabízíme Vám účast v osmačtyřicátém ročníku naší fotografické soutěže FOTOROK. Níže najdete ke stažení propozice a vstupní formulář. Prosíme poslat fotky poštou do poloviny prosince.ham - vloženo 11.11.2023Přednáška o A. Gaudím (18.10.2023)

Exkurze - spáleniště v NP ČŠDně 18. října se uskutečnila v předsálí divadla přednáška s promítáním o životě a díle katalánského architekta Antonia Gaudího (1852–1926). Na jeho tvorbu mělo velký vliv prostředí, ve kterém vyrůstal, a rovněž jeho zdravotní stav. Kromě nejznámějších staveb v Barceloně se promítala stavba chrámu Sagrada Família – chrám Svaté rodiny, jež byla započata v r. 1892 a stále probíhá její dostavba. Celá stavba je dodnes financována ze sbírek Zbožného sdružení sv. Josefa a i vstupné je příspěvkem na stavbu. Poslední termín dokončení je rok 2026, na kdy připadá výročí 100 let od úmrtí stavitele. // Jaroslava Štěpánková
Obrázek: Schema nedokončeného chrámu Sagrada Família (autor: National Geographic, grafická úprava Miloš Kopecký)

ham - vloženo 21.10.2023Výlet na Frenzelsberg (23.9.2023)

Exkurze - spáleniště v NP ČŠPrvní vycházka po letních prázdninách směřovala do okolí Varnsdorfu na vrch Frenzelsberg. Sraz jsme si dali na vlakové zastávce Kocour, kde jsme si pověděli o historii železniční tratě a o stavbě zastávky. Zmínili jsme i obec Stará Studánka, kde se nacházely domy s č. p. 6 a 7. Před budovou pivovaru jsme připomněli historii původní továrny na keramiku z roku 1912 a poté jsme pokračovali do Německa po panelce ke kopci. Při pohledu na Seifhennersdorf jsme rovněž připomněli trochu z jeho historie a dál už jsme pokračovali k vrcholu. Vrch Frenzelsberg (474 m n. m.) je obestřen tajemstvím ohledně husitské bitvy, jež se v těchto místech měla odehrát v září 1429. Nic tam sice po bitvě nezbylo, ale na čedičovém vrchu se nachází starý lom a na vrcholu pěkná skalka. Počasí nám přálo a výhledy na Jizerky a snad i Krkonoše byly nádherné. // Text a foto v záhlaví Jaroslava Štěpánková


Fotogalerie z exkurze zde


ham - vloženo 30.9.2023Pozvánka na dvě exkurze v září

V září pořádáme jednu vlastní akci - vycházkovou exkurzi na vrch Frenzelsberg u česko-saské hranice. Koná se v sobotu 23. září, sraz je ve 12.40 hod. na železniční zastávce Varnsdorf - pivovar Kocour. Pozvánku s podrobnostmi najdete pod odkazem "Zveme vás". 

Na poslední chvíli jsme byli upozorněni na možnost prohlédnout si zázemí přehrady Chřibská. Den otevřených dveří, pořádaný Povodím Ohře, probíhá v sobotu 9. září od 9 do 16 hodin. Podrobnosti na tomto plakátku (pdf), místo srazu je vyznačeno na této mapce (png).


ham - vloženo 2.9.2023Exkurze v Českém Švýcarsku - spáleniště po lesním požáru (25.6.2023)

Exkurze - spáleniště v NP ČŠPoslední výlet před prázdninami jsme uspořádali v neděli 25. června 2023. Vydali jsme se na exkurzi po spáleništi v NP České Švýcarsko, tedy do míst postižených v červenci a srpnu loňského roku rozsáhlým lesním požárem. V počtu 13 účastníků jsme se sešli na Mezní Louce a odborného průvodce nám dělal strážce NP pan Václav Sojka. Vedl nás po nové značené a bezpečné turistické cestě a postupně nás seznamoval s rozsahem požáru, důležitostí listnatého lesa v krajině a historií výsadby smrků. Došli jsme až na místo, kde je instalován dalekohled s výhledem jednak na spálené kmeny stromů, ale hlavně na Pravčickou bránu a Pravčický kužel. Nedaleko této vyhlídky jsme měli možnost projít jedno z hlavní požářišť, kde teplota dosahovala kolem 1000 °C. Dnes po roce je vidět, jak z vrstvy popela vyrůstají malé břízky, smrčky a různé druhy trav, které jsou pro spáleniště specifické. Bylo rozhodnuto, že na spáleništi bude probíhat přirozená obnova lesa. Odborníci ze všech přírodovědeckých oborů zde mají možnost sledovat obnovu a vrácení rostlin i živočichů do postupně obnovované krajiny. Shodli jsme se, že by bylo užitečné se na ta samá místa vrátit při další exkurzi po dvou či třech letech, abychom se přesvědčili, jak si příroda s následky požáru sama poradí. // Text a foto v záhlaví Jaroslava Štěpánková


Fotogalerie z exkurze zde


ham - vloženo 25.6.2023Muzeum vojenské historie v Heřmanicích v Podještědí (20.5.2023)

Fotorok 2023 - GrossschonauDodatečně se vraťme k exkurzi, kterou náš spolek v minulém měsíci uspořádal pro zájemce o vojenskou historii:
V sobotu 20. 5. 2023 uspořádal Kruh přátel muzea Varnsdorf exkurzi do vsi Heřmanice u Jablonného v Podještědí. Nejprve si účastníci prohlédli předválečnou železobetonovou pevnůstku, která byla součástí československého opevnění. Následně v penzionu Caius navštívili muzeum, které by v malebných Lužických horách málokdo čekal. Vstup do vznikajícího Muzea vojenské techniky střeží stíhačka MIG-21 a radiolokátor, poblíž se nachází replika krytu z dob studené války. Uvnitř areálu byla k vidění těžká vojenská technika. V jednotlivých halách jsou nainstalovány tři tisíce uniforem, které doplňují střelné zbraně, nože, vyznamenání a další předměty. Dosud je zpřístupněna expozice o německé, britské a ruské armádě z dob druhé světové a studené války. V některých částech je expozice dovedena až do současnosti. Nejnověji se zpřístupnila část věnovaná jednotlivým evropským armádám. V plánu je např. vznik expozice o československé armádě. Soukromé muzeum je stále ve výstavbě. Majitel shromažďoval jednotlivé exponáty posledních třicet let. Prohlídka je možná pro skupiny po předchozí objednávce. // Text Klára Mágrová, foto Klára a Filip Mágrovi


Fotogalerie z exkurze zde


ham - vloženo 9.6.2023Fritscheho arboretum ve Sněžné (27.5.2023)

Fotorok 2023 - GrossschonauV sobotu 27. května se nás sešlo sedmnáct účastníků k prohlídce arboreta ve Sněžné. Toto místo jsme již navštívili před několika lety. Provázel nás tudy opět pan Jaroslav Bureš, který je s místem osobně velmi spjatý, protože se celý život přátelil se zakladatelem arboreta, panem Vítem Fritschem, a také zde strávil mnoho času péčí a rozvojem tohoto ojedinělého místa. Arboretum je známé zejména pro sbírku rododendronů a azalek, ale najdeme zde i celou řadu netradičních druhů a odrůd listnatých i jehličnatých dřevin, stromů i keřů. Rozsáhlé sbírky trvalek postupně zanikají, ale přesto je zde k vidění mnoho jejich zástupců. // Mimo vzácných dřevin si návštěvníci užili také příjemnou procházku, na jejímž konci byla i návštěva školky, kde bylo možné si některé rostliny také zakoupit. Tak mnozí odcházeli s upomínkou v květináči. // Také náš průvodce, pan Bureš, nabízí prohlídku své sbírkové zahrady ve Varnsdorfu včetně možnosti nákupu rostlin, a věřte, že to stojí za to! // Text Zuzana Jindřichová, foto Jaroslava Štěpánková


Fotogalerie z exkurze zde


ham - vloženo 29.5.2023Aleš Novák v Rumburku zahájil svou třetí mineralogickou výstavu (19.5.2023)


Již 25 let trvá spolupráce Aleše Nováka s varnsdorfským muzeem, respektive mineralklubem při Kruhu přátel muzea Varnsdorf. K tomuto výročí Aleš připravil výstavu Po stopách minerálů České republiky i dalekého vesmíru. Stejně jako jeho dvě předchozí mineralogické výstavy je i tato třetí instalována v Rumburku, protože muzeum ve Varnsdorfu je už řadu let uzavřeno a čeká na rekonstrukci. // Na výstavě, která potrvá do letošního října, můžete obdivovat nepřeberné množství pozoruhodných minerálů z nalezišť v naší zemi, ale také sbírku "návštěv z vesmíru" čili meteoritů. Doplňkouvou součástí výstavy je kolekce hornických uniforem a k vidění jsou např. i hornické lampy. Za dveřmi s tajemným nápisem "Světélkující jeskyně" se můžete potmě přesvědčit o světélkování jáchymovského smolince. // Návštěvníci měli dobrý důvod setrvat v muzeu i po vernisáži. Na ni totiž navazoval program Muzejní noci s pestrým naučným a hudebním programem. Můžeme doufat, že se někdy podobných akcí dočkáme i v opraveném muzeu ve Varnsdorfu... // Text a foto Martin Havlíček


1  2  3  4

1 Vlevo Aleš Novák, jehož výstavu zahajuje pracovnice muzea Renata Procházková • 2 Pohled do jedné z vitrín • 3 Aleš komentuje ukázky meteoritů • 4 Jedna z vystavených hornických uniforem


ham - vloženo 20.5.2023Rumburské muzeum představí další kolekci minerálů Aleše Nováka


NetopýřiČlen mineralklubu KPMV Aleš Novák v Muzeu Rumburk (pobočka Oblastního muzea Děčín) v minulosti již dvakrát prezentoval mineralogické poklady ze své sbírky. Nyní je na řadě výstava třetí, nazvaná Po stopách minerálů České republiky i dalekého vesmíru. Její vernisáž se koná v pátek 19. května 2023 v 17 hodin. Pro návštěvníky muzea pak výstava bude k dispozici do konce října. Doporučujeme!

Návštěvu vernisáže můžete spojit s účastí na Muzejní noci, jejíž program je v muzeu naplánován mezi 18. a 21. hodinu. Akce se v Rumburku koná poprvé a její návštěvníci se mohou těšit na kulturní program i prohlídky muzejních expozic v netradiční dobu. Více k programu:
http://www.muzeumrumburk.cz/program/muzejni-noc-2023


ham - vloženo 11.5.2023Netopýři Českého Švýcarska a Šluknovska (27.4.2023)


NetopýřiJakub Juda z Národního parku České Švýcarsko ochotně vyšel vstříc našemu přání zopakovat po několika měsících přednášku o netopýrech. Snad díky vhodnějšímu termínu nebo zesílené propagaci se do malého sálu divadla dostavilo o poznání více zájemců než loni v prosinci. Po seznámení s evolucí, životním cyklem a dalšími zajímavostmi o netopýrech a vrápencích jsme zhlédli i několik zajímavých videí. Přednášející nás na závěr překvapil malou vědomostní soutěží o publikace a originální pozvánkou na letošní (a bohužel prý poslední) Dny řemesel v Českém Švýcarsku.


ham - vloženo 28.4.2023Projekt "Vybavení pro spolkovou činnost"


Náš spolek uspěl s projektem, díky němuž jsme získali nové vybavení.


Název projektu: Vybavení pro spolkovou činnost
Hlavní cíl operace: 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje – Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Český sever.


Projekt byl zaměřen na pořízení počítačové stanice včetně monitoru, barevné multifunkční tiskárny a diaprojektoru. Uvedené zařízení bude sloužit potřebám spolkové činnosti Kruhu přátel muzea Varnsdorf. 

Celkové způsobilé výdaje činily 54.123 Kč, dotace činila 80 %, tj. 43.298 Kč. Projekt probíhal od března 2021 do března 2023.


     

    


ham - vloženo 11.4.2023, doplněno 12.4.2023Fotorok 2023 se představuje v Großschönau

Fotorok 2023 - GrossschonauVýstavní kolekce ze 47. ročníku soutěže Fotorok se z varnsdorfské knihovny přesunula do sousední saské obce Großschönau. Tradičně je tam ke zhlédnutí v prostorách obecního úřadu, a to do konce dubna. Vernisáž se uskutečnila v úterý 21. března. Záštitu nad výstavou převzal starosta Großschönau Frank Peuker (na fotografiích v hnědém saku) a jeho tajemník pan Pachl ve světlé košili.) Za náš spolek se zúčastnili Jaroslava Štěpánková, Ivo Vondrovský a Josef Zbihlej. S překladem projevu a fotografických popisků se úspěšně popraly paní Krausová a Martinovská. Všem děkuji za vydatnou pomoc. Na začátku vernisáže jsme uctili minutou ticha památku Miroslava Kabeláče, který byl řadu let propagátorem spolupráce s německými fotografy. // Josef Zbihlej, jednatel KPMV


Fotogalerie z vernisáže zde


ham - vloženo 29.3.2023 / foto u článku Ronald BergmannČasopisecké přírůstky v muzejní knihovně


Do muzejní knihovny přibyla nová vydání revue Čs. fotografie, sborníku Fontes Nissae a Sborníku Severočeského muzea - řada Přírodní vědy. Rozkliknutím obrázku zobrazíte obálku, případně obsah. Zájemce o jejich prostudování prosíme, aby se telefonicky objednali na č. 412 334 107.


         


ham
- vloženo 27.3.2023Bývalé varnsdorfské vesnice pošesté: Starý Varnsdorf (25.3.2023)


Starý Varnsdorf Vycházka po Starém Varnsdorfu byla poslední ze šestidílné série vycházek po zakládajících vesnicích. Starý Varnsdorf je původní vesnice, která se rozkládá po obou březích Mandavy a její délka je přes 4 kilometry. Prohlédli jsme si hlavně náměstí, kde stály nejdůležitější budovy pro obec, a připomněli jsme si jejich historii. Nejstaršími budovami byly starý kostel, který byl obestavěn v roce 1766 novým, fara a škola, jež stály uprostřed dnešního náměstí. Škola byla nahrazena novou v roce 1794 a fara o něco později. Tyto budovy jsou nahrazeny novými. Dále jsme si připomněli Burzu a Stalingrad. Přes ul. Legií a kolem Billy jsme přešli do ul. Národní a připomněli jsme si starou celnici, historické zděné i dřevěné budovy, které byly zbourány, a těšily se z těch, které stále krášlí naše město. Hodně z historických míst zmizelo, ale snad se někdy v budoucnu rány zacelí. // Na podzim si všechny vycházky připomeneme na přednášce. // Jaroslava Štěpánková, foto Josef Zbihlej

Fotogalerie z vycházky 


ham - vloženo 26.3.2023, doplněno 27.3.2023! Změna termínu vernisáže v děčínském muzeu !

 

NetopýřiOmlouváme se všem příznivcům Oblastního muzea v Děčíně, ale z důvodu nemoci jsme nuceni přesunout termín vernisáže (a otevření) výstavy „Lego - Dobrodružství s kapitánem Rudovousem“ z 15.3. na 22.3.2023 od 17 hodin. Děkujeme za pochopení. // Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, Čsl. mládeže 1/31, 405 02 Děčín IV – Podmokly.

ham - vloženo 13.3.2023Návštěva Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě (11.3.2023)


Přes nepřízeň počasí jsme se vydaly autobusem do České Lípy, kdy jsme měli domluverný vstup do muzea zadarmo. Sice jsme byly jen čtyři, ale vůbec to nevadilo. Paní průvodkyně se nám velice ochotně věnovala a my si mohly v klidu vše prohlédnout. Holky byly nadšené a i my jsme byly s expozicí, která byla velice bohatá, pěkně nainstalovaná a poučná, velice spokojené. Po dvou hodinách jsme byly přijemně unavené, a to jsme nebyly všude. Rozhodně doporučujeme další návštěvu. // Text a foto Jarka Štěpánková


1  2  3  4ham - vloženo 11.3.2023Nové číslo ĎaS

 

Zájemce o historii jistě potěší každé nové vydání časopisu Dějiny a současnost. Čerstvě máme v muzejní studovně číslo 2/2023, neváhejte toho využít. Je vhodné se v tom případě telefonicky objednat na č. 412 334 107. / To hlavní z obsahu aktuálního čísla napoví obálka (viz obrázek k rozkliknutí), nebo podrobněji na webu časopisu: http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2023/2/.


ham - vloženo 4.3.2023Výlet do libereckého muzea (25.2.2023)

 

NetopýřiSeveročeské muzeum v Liberci bylo po tříleté rekonstrukci znovu otevřeno v květnu 2021. Radikální proměna interiérů a expozic, nabízejících nyní i hravost, interaktivitu a zapojení celé rodiny, atraktivitě muzea nepochybně prospěla. Přesvědčit se o tom mohla naše osmičlenná výprava, jejímž cílem bylo liberecké muzeum v sobotu 25. února. Hlavní sál v přízemí patřil výstavě z celoživotní tvorby Vratislava Karla Nováka k jeho nedožitým 80. narozeninám, jíž dominovaly jeho mobilní plastiky. Naší pozornosti ale neušly ani ostatní výstavy a stálé expozice.

ham - vloženo 27.2.2023 / foto Josef ZbihlejZemřel pan Miroslav Kabeláč

 

M. KabeláčVážení přátelé, dnes Vám přináším smutnou zprávu. Před měsícem, 23. ledna 2023, nás ve věku nedožitých 76 let opustil pan Miroslav Kabeláč, náš aktivní člen a neúnavný překladatel a pomocník při vydávání publikací, pořádání přednášek a výtvarných i fotografických výstav. Budiž mu země lehká. // Josef Zbihlej, jednatel KPMV

ham - vloženo 25.2.2023 / snímek pořízen na vernisáži výstavy Fotorok 2020 (foto F. Mágr)Dobové fotografie tentokrát ve znamení spolků, slavností a výstav (17.2.2023)


Dlouhodobý cyklus promítání dobových fotografií Varnsdorfu pokračoval v pátek 17. února podvečerem zaměřeným na spolkovou činnost. Provázeli jím pracovník varnsdorfského muzea Josef Rybánský a místostarosta města a sběratel dobových fotografií Jiří Sucharda. Malý sál divadla byl zaplněn téměř šesti desítkami diváků. // Počátky prvního, tj. střeleckého spolku, založeného již v roce 1796, fotografové ještě zdokumentovat nemohli, ale tuto významnou kapitolu v dějinách města neopominuli malíři. Zato z doby rozmachu spolkové činnosti ve druhé polovině 19. století už je k dispozici poměrně bohatá fotodokumentace. Viděli jsme první cvičence místních tělocvičných organizací, hasiče, cyklisty, bruslaře, pěstitele, esperantisty a mnoho dalších. Nasávali jsme atmosféru spolkových oslav, průvodů, výstav výrobků a výpěstků, odhalování pomníků, svěcení praporů... Závěrečný blok snímků patřl nelehkému období první světové války, kdy byly organizovány sbírky pro válečné účely, vývařovny pro chudé, rekvírování zvonů. // Publikum bylo několikrát vyzváno k tipování míst, odkud snímky pocházejí - a ukázalo se, že identifikace lokalit ve městě po více než sto letech není zrovna snadná. // Další promítání, v němž bychom měli vstoupit  do období meziválečného, bylo přislíbeno na podzim.


3  4


Foto Filip Mágr (1 a 3), Josef Zbihlej (2), Jaroslava Štěpánková (4)

ham - vloženo 18.2.2023Nenechte si ujít dvojčíslo DVZ 2022

 

Čerstvě jsou v distribuci Děčínské vlastivědné zprávy - sborník pro vlastivědu Děčínska s vročením 2022. Obvykle vycházejí dva sešity za rok, ale kvůli potížím způsobeným covidovou pandemií tentokrát vychází celý ročník jako dvojčíslo. // Rozkliknutím vložených obrázků se můžete seznámit s obálkou a obsahem. Sborník je v prodeji i u nás ve varnsdorfském muzeu. Cena za jeden výtisk je 80 Kč. Lze si je také objednat v e-shopu děčínského muzea zde: www.muzeumdc.cz/eshop/decinske-vlastivedne-zpravy-dvojcislo-1-22022


 

ham - vloženo 12.2.2023Rumburské muzeum zve na přednášku Radka Andonova o divokých událostech konce 2. světové války

 

NetopýřiPřijměte pozvání na přednášku Radka Andonova, autora knihy Z Lobendavy směr Praha, který vám odhalí méně známé události posledních týdnů 2. světové války v Lužici a nejsevernějších Čechách. Přednáška s názvem Rušná křižovatka dobrodruhů mezi Budyšínem a Prahou se uskuteční v rumburském muzeu ve čtvrtek 16. února 2023 od 17.00 hodin. // Rozkliknutím obrázku zobrazíte plakátek

ham - vloženo 12.2.2023Na dokument Hranice bylo plno (25.1.2023)


HraniceŽáci a studenti Gymnázia Varnsdorf v první polovině roku 2022 pod režijním vedením Rudolfa Živce a ve spolupráci s historičkou a koordinátorkou projektu Klárou Mágrovou natáčeli rozhovory se čtyřmi pamětníky ze Šluknovska. Zjišťovali, jak se během 20. století žilo poblíž státní hranice. Natáčení proběhlo v rámci projektu města Varnsdorf „Svět, kde si sousedé pomáhají“. Premiéra se konala 23. června 2022 ve varnsdorfském kině Centrum Panorama, další veřejné uvedení pak proběhlo v Krásné Lípě. // Na třetí promítání pozval veřejnost náš spolek ve středu 25. ledna do malého sálu varnsdorfského divadla. Přichystané židle jen tak tak stačily, podívat se totiž přišlo přes padesát lidí. Po promítnutí půlhodinového dokumentu byl čas na besedu s režisérem i s koordinátorkou projektu. Publikum se mohlo osobně seznámit se dvěma účinkujícími pamětníky, Barborou Hildebrandtovou a Jaroslavem Hockým. // V diskusní části jsme se dozvěděli, že předchozího dne měla premiéru německá část téhož projektu, kde přišli ke slovu pamětníci z druhé strany hranice. Na pořadu dne je teď pořízení německých titulků k českému filmu a naopak. Konečným záměrem je společná projekce obou filmů. Diskutovalo se o tom, jak dokument co nejvíc dostat "mezi lidi", třeba prostřednictvím škol, filmových festivalů nebo televize.


3  4


1 - v popředí koordinátorka projektu Klára Mágrová • 2 - režisér Rudolf Živec • 3 - účinkující pamětníci Barbora Hildebrandtová a Jaroslav Hocký • 4 - publikum při promítání dokumentu
(foto 1, 2 a 4 Josef Zbihlej, foto 3 Filip Mágr)


ham - vloženo 25.1.2023Vernisáž Fotoroku 2023 (17.1.2023)

KPMV - úvodní stránkaSedmačtyřicátý ročník soutěže Fotorok byl úterý 17. ledna završen oficiálním vyhlášením výsledků a vernisáží výstavy. To vše se odehrálo v přízemí Městské knihovny Varnsdorf za obstojné účasti asi tří desítek lidí. Moderování vernisáže a předání cen se jako vždy ujal jednatel KPMV a organizátor soutěže Josef Zbihlej. Po zhodnocení letošního ročníku (viz následující text) pozval k prohlídce téměř šedesáti snímků vybraných do výstavního souboru. Čestným hostem vernisáže byl nový starosta města Varnsdorfu Jan Šimek. Starostka KPMV Jaroslava Štěpánková této příležitosti využila k předání legitimace čestného člena našeho spolku.

Zde je přepis zahajovacího projevu Josefa Zbihleje:
Uběhl rok jako rychlá jarní voda a před námi je na stole 110 velkých fotografií od čtrnácti autorů. Asi díky internetu máme letos opět zahraniční fotografy. Do výstavního souboru bylo vybráno porotou téměř 60 fotografií. Porota pracovala ve stejném složení jako v minulých letech. Děkuji všem členům poroty, kteří nám jednou v roce věnují svůj drahocenný čas a přijedou zcela nezištně do našeho města a pomohou nám s náročným výběrem nejlepších fotografií. Připomenu vám jejich jména: Bořivoj Černý z Jablonce nad Nisou, Radek Petrášek z Liberce, Václav Sojka ze Chřibské, Jiří Stejskal z Jiřetína, Jiří Trebatický z Varnsdorfu, Ondřej Hájek a Libor Zavoral – oba z Ústí nad Labem. // V letošním roce se na 1. místě umístil turnovský fotograf Břetislav Jansa. Jeho fotografie „Vzpomínka“ získala hlasy všech členů poroty. Na druhém místě se blýskla litvínovská fotografka Blanka Jedličková snímkem „Luční“. Na třetím místě se prosadil nováček naší soutěže Grzegorz Kotwieja snímkem „Návrat do budoucnosti“. Protože je naše soutěž stoprocentně anonymní, tak poslední dva autoři získali za svoje snímky ještě čestná uznání. Třetí čestné uznání získala Jaroslava Štěpánková, která tak potvrdila stoupající úroveň své tvorby a smysl pro humor, který nám v dnešní době tak chybí. // Výstava potrvá v Městské knihovně až do poloviny března a pak se na dva měsíce přestěhuje do výstavní síně obecního úřadu v Großschönau. Neoceněné fotografie bych autorům rád vrátil do konce května. // Na závěr bych chtěl poděkovat všem přátelům, kteří nám s realizací výstavy pomáhali, městu Varnsdorf za vytrvalou finanční podporu, starostovi sousední obce Großschönau za pomoc a spolupráci při repríze naší výstavy u nich na obecním úřadě a ředitelce naší knihovny, která nám už roky pomáhá a umožňuje nám fotografie vystavit pro veřejnost. // 47. ročník Fotoroku je mrtev, ať žije ročník 48! // Josef Zbihlej, jednatel KPMV


Foto u článku: vítězný snímek "Vzpomínka" od Břetislava Jansy


Fotogalerie z vernisáže zde


ham - vloženo 17.1.2023 / doplněno o fotogalerii 19.1.2023Porota určila vítězné snímky Fotoroku 2023

 

NetopýřiPorota soutěže vybírala ze 110 prací zaslaných 14 fotografy. Kromě prvních tří cen, s nimiž je spojena finanční odměna, udělila také tři čestná uznání. Se jmény oceněných a názvy jejich snímků se lze seznámit zde: výsledkové listiny. K oficiálnímu vyhlášení výsledků dojde v úterý 17. ledna od 17.00 hodin v Městské knihovně Varnsdorf, kde bude zároveň otevřena výstava téměř šedesáti fotografií vybraných porotou do výstavního souboru.
Na přiložené fotografii je zachycena porota s vítěznými snímky.


ham - vloženo 11.1.2023Za rumburskými betlémy vyrazilo padesát lidí (7.1.2023)


NetopýřiTradice návštěv u rumburských betlemářů, obnovená v roce 2014 pod hlavičkou rumburské Lorety, byla v posledních dvou letech přerušena kvůli koronavirovým omezením. O to větší zájem vzbudila letošní pozvánka, nyní již pod pořadatelstvím našeho spolku. Na místo srazu u rumburského hřbitova přišlo pět desítek lidí, a to nejen místních. Přijely i výpravy z Krásné Lípy, Kytlic, Ústí nad Labem, Prahy nebo od Roudnice nad Labem! Jistě nelitovaly. K vidění totiž byly vidět betlemářské skvosty a unikáty v soukromých bytech i v muzejních expozicích. Po skupinách jsme se vystřídali na návštěvě u Jaroslava Blažka, Jaroslava Pšeničky a Jiřího Cobla. Posledně jmenovaný nám předvedl nejen pohyblivý betlém, ale i řezbářký model rumburské Lorety. Následovala prohlídka výstavy betlémů, kterou každoročně v zimním období pořádá rumburské muzeum. Mnozí z nás kromě toho využili pozvání manželů Podzimkových do bývalé spořitelny v Jiříkově, kde je k vidění rozsáhlá stálá expozice Spolku jiříkovských betlemářů. A kdo chtěl "nášup", mohl si ještě zajet za betlémy do Šluknovského zámku nebo kostela sv. Mikuláše v Mikulášovicích...
Fotogalerie zde


ham - vloženo 8.1.2023 / foto u článku Klára MágrováŽádost o poskytnutí fotografií


Prosím o pomoc při hledání fotodokumentace opravy kostela na náměstí ve Varnsdorfu v roce 1991 a fotky z varnsdorfského hřbitova. Fotografie potřebuje badatel, který zpracovává dějiny našeho města a s jehož články se můžete setkávat již mnoho let na stránkách ročenky Mandava. Nabídněte svoje fotky na adresu: info@koerbertechnik.cz.
Autorství Vašich fotografií zůstane zachováno.
Ivo Vondrovský.


ham - vloženo 2.1.2023Archiv zpráv

 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 29.11.2023