KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby KPMV

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Stanovy KPMV Organizační řád Výbor KPMV Registrace MV ČR
Naše činnost Aktuality z KPMV Valné hromady Členství v KPMV
 

Výbor KPMV

Výbor je tříčlenný a tvoří jej starosta, jednatel a hospodář.


Starosta:

Bc. Jaroslava Štěpánková

Jednatel:

Mgr. Josef Zbihlej

Hospodář:

Bc. Alena FabiánkováPoradní výbor
Členy poradního výboru jsou vedoucí jednotlivých klubů a kronikářka spolku.


Klub přátel historie a hist. staveb:

Mgr. Filip Mágr

Klub přátel výtvarného umění:

Jiřina Nováková

Klub fotografů:

t.č. bez vedoucího

Mineralklub:

Miloslav Flekna

Přírodovědný klub:

Bc. Zuzana Jindřichová, DiS.

Kronikář:

Anna Zajíčková


Prvním starostou KPMV byl pan Milan Šebek, který po osmi letech odešel z výboru ze zdravotních důvodů. Od vzniku spolku vykonávají svou práci jednatel a kronikářka.
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 10.11.2021