KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Aktuality

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

•  Sakrální památky  •  Podstávkové domy  •  Zvonička  •  Soutěže (FOTOROK aj.)
•  Zapomenuté příběhy  •  Opomíjené památky  •  Muzeum do ulic
•  Spolupráce českých a německých muzeí / Zusammenarbeit Museen CZ+DE (2010-11)
•  Výstava - drobné sakrální památky / Ausstellung - Kleine Sakraldenkmäler
•  Spolupráce českých a německých muzeí (2019-21) / Zusammenarbeit tschechischer und deutscher Museen (2019-21)


 

Naše dlouhodobé projekty a meziklubové aktivity

 

   Zajištění činnosti našeho občanského sdružení je velmi náročné i na finanční zabezpečení všech klubových akcí. Na vydávání našich publikací, na záchranu drobných památek, ochranu přírody, lektorskou práci, soutěže a další aktivity by nám zdaleka nestačily příjmy jenom z našich členských příspěvků. Proto jsme se zaměřili ihned po založení našeho spolku na získávání finančních prostředků pomocí grantových projektů. Podařilo se nám získat dotace např. z Fondu malých projektů Cíl 3 / Ziel 3, Nadace Via, Nadace Občanského fóra, Ústecké komunitní nadace, Česko-německého fondu budoucnosti. Část prostředků - zejména na publikační činnost - jsme získali od místních firem a sympatizujících osob.

 
   Největším projektem našeho spolku bylo zmapování a záchrana všech drobných neevidovaných památek, které postupně zanikají, přestože tvoří součást naší líbezné krajiny a jsou součástí historie našeho kraje. Mezi ně patří hlavně drobné křížky a zvoničky. Tak se nám podařilo zachránit zvoničku na Pěnkavčím vrchu, Švédskou mohylu v Kostelním lese, dva pamětní lichtenštejnské kameny a 16 křížků ve Varnsdorfu a jeho nejbližším okolí. Tento projekt je již dokončen, dokončení. Stav památek ale nadále sledujeme a iniciujeme další péči o ně.
 

   Ve spolupráci s organizací TUR v Lipové jsme se pustili do projektu dokumentace fenoménu našich hor – podstávkových domů, a to hned v celém Šluknovském výběžku. V současné době je tento projekt dokončen a stále doufáme, že se kompetentní orgány jednou probudí a využijí náš projekt k záchraně tohoto architektonického unikátu.

 
   Velkým problémem je zajištění dostatečných prostředků na rozvoj tvořivých schopností dětí i dospělých formou soutěží. Klub fotografů organizuje soutěž Fotorok, každoroční přehlídku prací našich i zahraničních fotografů amatérů.
   Výtvarný klub každoročně pořádal soutěžní přehlídku grafických a haptických dovedností našich dětí. K tomu mohly využívat výtvarnou dílnu v přízemí muzea, dospělí výtvarníci organizovali pravidelná bienále v Galerii na ochozu varnsdorfského muzea. Grafická dílna a Galerie na ochozu i dětská výtvarná soutěž mají od roku 2009 "stop stav", protože budova muzea byla kvůli havarijnímu stavu vystěhována a čeká na opravu.

   Naším nejnovějším projektem je Spolupráce českých a německých muzeí / Zusammenarbeit tschechischer und deutscher Museen (2019-21) který zahrnuje přímou spolupráci muzejníků a vlastivědných badatelů z obou stran hranice a také vydání dvoujazyčného sborníku Mandava/Mandau 2020.
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 4.11.2020