KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Aktuality

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

•  Sakrální památky  •  Podstávkové domy  •  Zvonička  •  Soutěže (FOTOROK aj.)
•  Zapomenuté příběhy  •  Opomíjené památky  •  Muzeum do ulic
•  Spolupráce českých a německých muzeí / Zusammenarbeit Museen CZ+DE (2010-11)
•  Výstava - drobné sakrální památky / Ausstellung - Kleine Sakraldenkmäler
•  Spolupráce českých a německých muzeí (2019-21) / Zusammenarbeit tschechischer und deutscher Museen (2019-21)
•  Vybavení pro spolkovou činnost

 

Podstávkové domy

 

    Podstávkové domy jsou unikátním druhem lidové architektury, typickým pro náš region. Jejich charakteristickým prvkem je sloupová konstrukce „obkračující“ stavbu (minimálně z jedné štítové strany, u celodřevěných staveb dokola celého domu) a přenášející zatížení střešní konstrukce nebo patra přímo na zem. Vrchní konstrukce tedy nezatěžuje vodorovné přízemní trámy přízemní světnice. V naší oblasti, tzn. v severních Čechách, Horní Lužici a Dolním Slezku, kde se skloubil slovanský typ domu s německým vlivem, jsou přízemí roubená a vrchní patra hrázděná. Místní dochované podstávkové domy pocházejí z 18. a 19. století.

    Kruh přátel muzea Varnsdorf se zapojil do regionálního projektu záchrany podstávkových domů, iniciovaného Společností pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska (dále TUR) a jejím německým partnerem - Spolkem pro podporu regionu „Horní Mandava/prameny Sprévy“.

   Dokumentace (pasportizace) podstávkových domů ve Šluknovském výběžku byla prováděna v roce 2003. Členové KPMV provedli dokumentaci na území Varnsdorfu a Studánky (celkem 335 domů). V celém výběžku bylo zdokumentováno 2047 domů. Přímo v terénu byla pořizována data do předem připravených formulářů, s vyfotografováním domu. Získaná data byla vkládána do počítačové databáze. Hlavním „hnacím motorem“ varnsdorfské části projektu je Jaroslava Štěpánková. Její zásluhou je nadále pokračováno jak v dokumentaci, tak i v osvětové činnosti.

   Počátkem roku 2009 byla na internetu zpřístupněna

Databáze podstávkových domů ve Varnsdorfu a Studánce.

   V rámci projektu byla vydána informační brožura (v češtině a němčině) „Sasko-česká krajina podstávkových domů“ a zřízeny webové stránky; byla zhotovena fotografická výstava na téma podstávkových domů. Vedoucí klubu historiků KPMV Mgr. Filip Mágr a zároveň koordinátor projektů TUR publikoval v Mandavě 2005 stať o průběhu a hlavních výstupech projektu.

   Ze zmíněných 335 varnsdorfských podstávek (z toho cca 90 na Studánce) bylo z hlediska jejich zachovalosti vyhodnoceno v pěti stupních: 47 ve výborném stavu, 225 v dobrém, 58 ve špatném (vyžadujícím nutné opravy), čtyři ve velmi špatném stavu (objekt staticky narušen) a jeden již směřující k neodvratnému zániku. Zjišťovalo se také využití: ve Varnsdorfu mírně převažovalo trvalé obydlení domu (187) nad rekreačními objekty (148).

   Náš spolek se trvale zapojuje do osvětové činnosti. Ve sbornících Mandava byl publikován seriál Jaroslavy Štěpánkové o stavebních zvláštnostech podstávkové architektury. Na toto téma jsme v říjnu 2005 uspořádali přednášku a v březnu 2007 besedu o fotodokumentaci podstávek, v květnu 2011 odbornou přednášku o opravách podstávek, v letech 2008-10 několik vycházek po Varnsdorfu s odborným výkladem u vytipovaných objektů. Zapojujeme se do akcí pracovní skupiny „Podstávkové domy“ při TUR (květnové jarmarky tradičních řemesel v Lipové při příležitosti Dne otevřených podstávkových domů).

Prameny:

  • Mágr, Filip: Zprávy klubu historiků v publikacích Mandava 2004-2007

  • Mágr, Filip: Dokumentace podstávkových domů na území Ústeckého kraje v letech 2003 a 2004. Mandava 2005, s. 133-138.

Na snímku podstávkový dům č.p. 999 v Tajchmanově ul. / Foto M. Havlíček, květen 2008

 
Webové odkazy:
 
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 29.10.2014