KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Aktuality

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

•  Sakrální památky  •  Podstávkové domy  •  Zvonička  •  Soutěže (FOTOROK aj.)
•  Zapomenuté příběhy  •  Opomíjené památky  •  Muzeum do ulic
•  Spolupráce českých a německých muzeí / Zusammenarbeit Museen CZ+DE (2010-11)
•  Výstava - drobné sakrální památky / Ausstellung - Kleine Sakraldenkmäler
•  Spolupráce českých a německých muzeí (2019-21) / Zusammenarbeit tschechischer und deutscher Museen (2019-21)
•  Vybavení pro spolkovou činnost

 

OPOMÍJENÉ PAMÁTKY

Obnova kříže v Truhlářské ulici ve Varnsdorfu

 

Projekt KPMV finančně podpořený Nadací Občanského fóra

 

Realizace projektu v roce 2012.

 

 

 


 

Projekt byl podpořen z Nadace Občanského fóra v 15. ročníku grantového programu "Opomíjené památky - 2011"

částkou 30 000 Kč.

 

Projekt Kruhu přátel muzea Varnsdorf zahrnuje opravu křížku v zahradě domu v Truhlářské ulici ve Varnsdorfu (lokalita Pěnkavčí vrch). Celkové náklady byly vyčísleny na 50 000 korun.

 


Uskutečněné aktivity v rámci projektu:

 • 11.11.2012 - Zasazení stromků

  "Třešničkou na dortu" za opravou křížku u Nehybových v Truhlářské ulici bylo osazení okrasných stromků po jeho bocích - tak jak tomu bylo na tomto místě i dříve. U křížku se zazelenají dva hlohy obecné - respektive jeho plnokvětý kultivar charakteristický tmavě růžovými květy (Crataegus laevigata Paul's Scarlet). Výběr a zajištění dřevin si vzala za své vedoucí přírodovědného klubu Zuzka Jindřichová. K osazení přímo na místě došlo na svatého Martina, který nepřinesl sníh, ale vytrvalý déšť. To je určitě dobré znamení, že stromky dobře porostou a vrátí tomuto místu podobu krásného pietního místa.

   

   

 • 11.9.2012 - Instalace postavy Krista a dalších doplňků

  Umístěním postavy Krista včetně dalších doplňků (vše v malbě na plechu) byla dokončena oprava křížku v Truhlářské ulici ve Varnsdorfu. Tato závěrečná část renovace památky byla v režii Miroslava Hejného, která zmíněné součásti vytvořil a instaloval na kříž - viz fotografie Josefa Zbihleje. Zbývá začistit spáry soklu a provést výsadbu stromků, na jejichž výběru jsme se po dendrologických konzultacích dohodli s majitelem pozemku.

   

   

   

 • 7.-8.9.2012 - Návrat kříže do soklu

  Železný kříž byl po renovaci zasazen zpět do soklu. Ukázky z dokumentace pořízené Josefem Zbihlejem a Martinem Havlíčkem zachycují nahřívání soklu, zapuštění tyčí kříže, kontrolu polohy vodováhou, zalití olovem a celkový pohled po připevnění vodorovného ramene kříže.

   

   

   

 • 11.7.2012 - Osazení opraveného soklu

  Dnes došlo k návratu opraveného pískovcového tělesa do zahrady domu a jeho usazení na původní místo. Zbývá tedy dokončit usazení kříže a přišroubovat obraz Krista, namalovaný na plechu panem Hejným. Usazení soklu zadokumentoval Josef Zbihlej:

   

   

   

 • 1.12.2011 - Demontáž a přeprava křížku

  Kříž byl přesunut k řemeslníkům, kteří se postarají o opravu kamenných částí a obnovu samotného krucifixu. Akci zachytila svým fotoaparátem Jaroslava Štěpánková:

   

   

   

 • 16.11.2011 - Převzetí certifikátu
  Zástupci Kruhu přátel muzea Varnsdorf převzali certifikát o přidělení příspěvku od Nadace Občanského fóra. Slavnostní vyhlášení grantů se konalo 16. listopadu v Rezidenci amerického velvyslance v Praze Bubenči. Akce na ambasádě se za KPMV účastnili Jaroslava Štěpánková, Mgr. Josef Zbihlej a Mgr. Filip Mágr.

  Několik fotografií z ceremoniálu, poskytnutých Nadací OF:

1 2  3  4

1/ K účastníkům setkání promluvil velvyslanec USA Norman Eisen - 2/ Zcela vlevo kulturní atašé amerického velvyslanectví David Gainer, vedle něj předsedkyně správní rady Nadace OF Dagmar Havlová, CSc. a člen správní rady doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc. - 3/ Členové KPMV s převzatým certifikátem: zleva Mgr. Filip Mágr, Jaroslava Štěpánková, Mgr. Josef Zbihlej. - 4/ Naše delegace v rozmluvě s Dagmar Havlovou, jíž jsme věnovali naše ročenky Mandava.

 

 • Říjen 2011 - Přidělení grantového příspěvku, informování veřejnosti
  Ve varnsdorfském čtrnáctideníku Hlas severu (č. 20/2011) jsme publikovali článek:

  Opravu křížku podpořila Nadace OF

  Jedna z posledních drobných sakrálních památek, které ve Varnsdorfu čekají na opravu, se nachází v zahradě v Truhlářské ulici. Je to nedaleko zvoničky, o jejíž renovaci se zasloužil Kruh přátel muzea Varnsdorf. Tentýž spolek sháněl prostředky na opravu zmíněného křížku. Uspěl u Nadace Občanského fóra a obdrží od ní příspěvek 30 tisíc korun z programu „Opomíjené památky“. Celkové náklady na opravu jsou kalkulovány na 50 tis. Kč, chybějící částku bude muset KPMV pokrýt z dalších zdrojů. Poškození křížku spočívá v prasklé základové desce i hlavice soklu, poškození zdobných ornamentů, zkorodovaném kovovém kříži a korpusu Krista malovaném na plechu. K opravě dojde v průběhu příštího roku.

 • Jaro - léto 2011 - Jednání s majitelkou pozemku, dokumentace, kalkulace nákladů na opravu, předložení projektu
  Křížek v zahradě v Truhlářské ulici je jednou z posledních drobných sakrálních památek, které ve městě čekají na renovaci. Jeho poškození spočívá v prasklé základové desce i hlavici soklu, v poškození zdobných ornamentů, zkorodovaném kovovém kříži a korpusu Krista malovaném na plechu. Provedli jsme kalkulaci nákladů: 50 tis. Kč. Podali jsme žádost o příspěvek z Nadace Občanského fóra.

Stav křížku v červnu 2011

Foto Mgr. Filip Mágr


 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 22.11.2013