KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Aktuality

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

•  Sakrální památky  •  Podstávkové domy  •  Zvonička  •  Soutěže (FOTOROK aj.)
•  Zapomenuté příběhy  •  Opomíjené památky  •  Muzeum do ulic
•  Spolupráce českých a německých muzeí / Zusammenarbeit Museen CZ+DE (2010-11)
•  Výstava - drobné sakrální památky / Ausstellung - Kleine Sakraldenkmäler
•  Spolupráce českých a německých muzeí (2019-21) / Zusammenarbeit tschechischer und deutscher Museen (2019-21)
•  Vybavení pro spolkovou činnost

 

Soutěže

 
FOTOROK

   Soutěž FOTOROK byla založena již v 70. letech fotoklubem F76 v závodním klubu Velveta. Po jeho privatizaci v roce 1990 všechny kroužky zanikly a soutěž byla obnovena teprve po obnovení fotoklubu při KPMV v roce 1996. Obnovená soutěž přinesla nejen mnoho nádherných fotografií, ale také mnoho besed a setkání s našimi nejlepšími autory. Vítězné fotografie se staly majetkem klubu, který je používá na propagaci soutěže ve svých ročenkách, na příležitostných výstavách a na svých webových stránkách. Po přechodu na digitální technologii došlo k velkému rozšíření tohoto „koníčka“, ale kvalita snímků je nyní často velmi povrchní, a tak Fotorok stále stojí na stráži trvalých estetických hodnot fotografie před úpadkem a hloupostí.

    Pozor, počínaje Fotorokem 2016 došlo ke změně v propozicích (kategorie snímků, minimální velikost, maximální počet prací od jednoho autora)!

    A ještě jednou pozor, počínaje Fotorokem 2020 je posunuta uzávěrka před Vánoce!

 
Propozice pro FOTOROK 2024 / FOTOJAHR 2024 Teilnahmebedingungen (pdf)

Vstupní formulář pro FOTOROK 2024 - přihláška pro účastníky soutěže (pdf)

Výsledkové listiny předchozích ročníkůVýtvarná soutěž

   Současný celkový úpadek školství po sametové revoluci nedal spát členům klubu výtvarníků. Aby umožnil i nemajetným dětem poznat tajemství grafiky, rozhodl se zakoupit vybavení zrušené grafické dílny a v muzeu vybudovat malý grafický ateliér. Pracovníci muzea uspořádali pro učitele výtvarné výchovy několik názorných kurzů a na několika školách skutečně nastal rozvoj grafiky. Činnost této grafické dílny byla v r. 2009 přerušena kvůli vystěhování muzea do náhradních prostor.

   Původně byly propozice soutěže stejné pro všechny žáky a školy, ale po několika prvních ročnících se ukázalo potřebné rozdělit soutěž na dvě samostatné a upravit propozice pro handicapované děti speciálních škol a ÚSP. Tohoto úkolu se ujala skupina výborných učitelek varnsdorfské Speciální školy a s podporou vedení školy a města zajistila vše potřebné včetně odměn pro soutěžící.

   Zatím poslední ročník výtvarné soutěže se konal v roce 2009. Z důvodu rekonstrukce budovy muzea byla tato tradice prozatím přerušena.

 
 
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 3.9.2023