KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 

MANDAVA 2023
Vlastivědné čtení z Varnsdorfu a Šluknovského výběžku
Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2022-2023


Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v listopadu 2023 v nákladu 700 výtisků. 261 stran.

Sestavila redakce ve složení: Filip Mágr, Renata Procházková, Ivo Vondrovský, Jarmila Winklerová, Josef Zbihlej
Oddíl "Ročenka KPMV 2022-2023" sestavil Martin Havlíček

Grafická úprava: Jiří Beran

Obálku navrhl Martin Rein

Tisk: Tiskárna Irbis Liberec - Jiří Uhlíř

 
Obsah:
 • Předmluva
 • Miscellanea Mandaviensis / Mandavské rozmanitosti
  • Před sto lety. Varnsdorf a okolí v roce 1923
  • Michal Gelnar: Středověké aktivity na vrchu Hřebec jižně od městečka Chřibská
  • Jaroslav Berka Melichar: Ronovci - záhady a zajímavosti II
  • Jaroslava Štěpánková: Od vesnice k městu
  • Ivo Vondrovský: Historie číslování domů a regulace výstavby Varnsdorfu
  • Ivo Vondrovský: Historie varnsdorfského hřbitova
  • František Sajdl: Tajemný nápis v kaňonu Křinice
  • Zdeněk Bauer: O pašerácích víry ze Šluknova a Jiříkova
  • Ilona Hloušková: Kvetoucí oáza Johanna Wäbera v Kopci
  • Tomáš Janda: Profesor doktor Josef Fritsche, krásnolipský rodák
  • Milan Hrabal: Za Jiřím Janáčkem [nekrolog]
  • Václav Hieke: Bořík turista [grafická tvorba Boříka Frýby pro KČT Krásná Lípa]
  • Josef Rybánský: Z muzejního depozitáře XI aneb Jak se bruslilo ve Varnsdorfu
  • Renata Procházková: Když jdou malí školáci do muzea... (a malé ohlédnutí za výstavami v rumburském muzeu v roce 2023)
  • Vlasta Hnilicová: Činnost Spolku přátel Rumburku v roce 2022
  • Pavel Nečásek: Historie a aktivity Spolku přátel Doubice
  • Kamila Veselá, Marek Simandl: Gymnázium Rumburk
  • Martin Hýbl: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk
  • Marie Kucerová: VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf můžete navštívit také virtuálně
  • TOS VARNSDORF a.s. slaví 120. narozeniny
  • Roman Neckář: Přírodní památka Vlčice (Staré Křečany)
  • Václav Šena: Hnízdění sokola stěhovavého (Falco peregrinus) na komíně teplárny ve Varnsdorfu
  • Roman Neckář: Čítkův mlýn a jeho okolí. Mimořádná odonatologická lokalita Šluknovského výběžku
  • Renata Procházková: Stromoví velikáni ze Chřibské
  • Nové „varnsdorfensie“ 2022–2023
  • Martin Havlíček: Knižní novinky ze Šluknovského výběžku
  • Vladimír Matička: Vzpomínky na Georgswalde
  • Jaroslav Hocko: Celkový souhrn počasí za rok 2022 ve Varnsdorfu
 • Hosté
  • Dietmar Eichhorn: Dvě slavné turistické cesty spolku Lusatia
  • Frank Feigel: Pozvánka do Hornolužického lesnického muzea
  • Hospodaření KPMV, členství v KPMV
  • Wolfgang Herrmann a Arndt Bretschneider: Muzeum ve výkladní skříni
  • Jürgen Cieslak: Seifh ennersdorf „Am Weißeweg 23“. Podstávkový dům z roku 1614
 • Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2022-2023
  • Slovo starostky spolku
  • Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)
  • Hospodaření KPMV, členství v KPMV
  • Miroslav Kabeláč 12. 6. 1947 – 23. 1. 2023
  • Z činnosti jednotlivých klubů
  • Publikační činnost
  • Webové stránky a Facebook KPMV
  • Fond studovny KPMV
  • Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu
  • FOTOROK 2023 - výsledky
  • FOTOROK 2024 - propozice / FOTOJAHR 2024 - Teilnahmebedingungen
  • Informace pro spolupracovníky - přispěvatele do sborníku MANDAVA

Poznámky:
 • Vydání vlastivědného sborníku Mandava 2023 bylo podpořeno finančním příspěvkem z Dotačního programu Města Varnsdorf pro rok 2023, finančním příspěvkem z dotačního programu Podpora komunitního života na venkově pro rok 2023 a dále finančními dary poskytnutými místními firmami i jednotlivci.
 • Kniha je k dostání v muzeích ve Varnsdorfu, Rumburku a Děčíně, v infocentrech a knihkupectvích v regionu Šluknovského výběžku.

 • Data o publikaci zpracoval Martin Havlíček


Město Varnsdorf      Logo Ústecký kraj       Logo Donio


 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 16.12.2023