KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 

Knihovna KPMV

 
   Kruh přátel muzea Varnsdorf shromažďuje do svého knižního fondu publikace se vztahem k městu či regionu nebo k náplni činnosti jednotlivých klubů. (Knihovna KPMV není totožná s muzejním knihovním fondem!) Knihy jsou pořizovány nákupem, výměnou s jinými institucemi nebo formou darů od členů a příznivců spolku. Kromě cca 300 knižních publikací fond obsahuje i periodika a další typy dokumentů - magnetofonové nahrávky, videokazety, CD-ROMy. 
 

Následující seznam obsahuje výběr z fondu KPMV:

 

A. Knihy

 • Acta musei Richnoviensis. Leden 2003 (sborník o betlemářské problematice).

 • Almanach českých šlechtických rodů. 2005.

 • Archeologické románské památky v severních Čechách. 1972.

 • Assmann, J. N.: Terče pražských ostrostřelců. 2001.

 • Belisová, Natalie: Skalní výklenky a kaple v Českém Švýcarsku. 2006.

 • Benešovy dekrety, 2 svazky. 2002.

 • Bernert, Karl: Umgebindehäuser – eine europäische Einmaligkeit. 2003.

 • Bížová, K. - Přenosil, M. - Radvanovský, Z.: Volby v Ústecké oblasti v letech 1920-1938. 1999.

 • Blatný, Richard: Napoleonská encyklopedie. 1995.

 • Brejchová-Steinová, N.: Zjánštěná item zjančená léta na Děčínsku. (Doprovodný katalog k výstavě). 2001.

 • Brzák, P. - Fabiánek, O.: Podzemí Šluknovska. 1995.

 • Bulow, Heinz von: Kurz digitální fotografie. 2002.

 • Catalogue de Timbres - Poste Europa 1971. (Katalog poštovních známek).

 • Cironis, Petros (archivář v Rokycanech, jehož obsáhlý knižní dar se tematicky váže k jeho rodné zemi Řecku, k emigraci řeckých dětí po 2. světové válce a k vlastivědě Rokycan): Bohové a lidé, 2002; O moudrosti a kráse, 1995; Příroda Hellady, 1994; Řekové, Byzantinci nebo Helénové?, 2000; Smutek sluší karyatidám, 2003; Děti Hellady, 2002; Akce „Řecké děti 1948“, 2001; Historie města Rokycan, 1. seš., 1996; Rokycanský uličník, 2003; Lidé, osoby a osobnosti Rokycanska, 1995.

 • Česká Kamenice (obsáhlá a výpravná publikace o historii města). 2002.

 • Česko-slovenské vztahy – Slovensko-české vzťahy (Sborník ze seminářů Fakulty pedagogické Technické univerzity Liberec 1998, 1999). 2000.

 • Dědič, Miroslav: Než roztály ledy / Bevor das Eis auftaute. 2002.

 • Dušek: Příručka pro sběratele československých známek a cenin. 1988.

 • Edel, T.: Příběh johanitského komtura tak řečeného Dalimil. 2000.

 • Edel, T.: Příběh ztraceného kláštera blahoslavené Zdislavy. 1993.

 • Filatelistický atlas. ??? rok

 • Filipi, P.: Křesťanstvo. Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. 1998.

 • Glöckner, P.: Fyzickogeografické a geologické poměry okresu Děčín. 1995.

 • Heřmanský, J.: Paměti legionáře Josefa Heřmanského z Dobrovice. 1998.

 • Historie erleben. Denkmäler der volkstümlichen Architektur in der Euroregion Weisse. 2003?.

 • Janáček J.: Fotografie Ladislava Postupy. 1967.

 • Jan Buck (Monografie lužickosrbského malíře). ??? rok

 • Karpaš, R. (aj.): Kouzlo starých pohlednic Liberecka. 1997.

 • Kasík, S: Rodové heraldické památky na Děčínsku a Šluknovsku. 1996.

 • Klimek, A.: Boj o hrad. 1. díl. Hrad a Pětka. 1996. 2. díl. Kdo po Masarykovi? 1998. Vnitropolitický vývoj Československa 1918-1926 (resp. 1926-1935) na půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví.

 • Klimek, A.: Říjen 1918. Vznik Československa. 1998.

 • Klos, R.: Přehled dějin města Krásné Lípy s okolím do konce třicetileté války. 1995.

 • Kolo serbskich wumělcow. (Katalog lužickosrbských malířů). ???

 • Kučera, Bohumil – Hromas, J. – Skřivánek, F.: Jeskyně a propasti v Československu. 1981.

 • Lange, Günter – Franz, Kurt: Von der Steinzeit bis zur Gegenwart. Historisches in der Kinder- und Jugendliteratur. Festschrift für Heinrich Pleticha zum 80. Geburtstag.

 • Lukeš, J.: Vážný i veselý průvodce po kraji Karoliny Světlé. ??? rok

 • Michel Europa - Katalog 1978 - West. (Katalog poštovních známek).

 • Michel Junior - Katalog 1988. (Katalog poštovních známek).

 • Minerály. Průvodce.  ??? název, rok

 • Minichbauaer, Lubomír – Rež, Jaroslav: Kamenné památky v Dolní Poustevně a okolí. 2003.

 • Minulosti Českého Švýcarska (II) – Sborník příspěvků historické konference 2003.

 • O. Gartner (Monografie lužickosrbského malíře). ??? kř. jm., rok

 • Osobnosti v  dějinách regionu. Přednáškový cyklus. Vydala Technická univ. v Liberci. Sv. 1, 2004. Sv. 2, 2005.

 • Ovčáček, E.: Opožděné svědectví - Mnichov a ČSR 1938. 2001.

 • Památky renesance v severních Čechách. 1973.

 • Pellmann, U. – Pleticha, H.: Die Elbe. 2000.

 • Piťha, Petr: Čechy a jejich svatí. 2, uprav. vyd. 1999.

 • Pleticha, H.: Die Kinderwelt der Donaumonarchie. 1995.

 • Pleticha, H.: Wanderer, kommst du nach Prag (rok vyd.?).

 • Pleticha, H. – Müller, W.: Böhmen und Mähren. 1992.

 • Pleticha, H. – Müller, W.: Kulturlandschaft Sachsen. 2000.

 • Pleticha, H. – Müller, W.: Prag. 2001.

 • Pohledy do minulosti. Staré pohlednice očima turistů. (Krásná Lípa, Rumburk, Varnsdorf, Šluknov). 2007.

 • Polenz, Hans von: Die Eisenbahn von der Spree nach Böhmen / Železnice od Sprévy do Čech. 2002.

 • Radvanovský, Z.: Historie okupovaného pohraničí 1938-1945. Sv. 1-6.

 • Ressel, A.: Minieuroregion Mandava - Spréva. 1997.

 • Řeháček, M.: Frýdlant - ohlédnutí. 1996.

 • Řeháček, M.: O pozoruhodných a tajemných místech Ještědských hor. 1995.

 • Řeháček, M.: Vyprávění o strašidlech, přízracích a podivných úkazech nejsevernějších Čech. 1997.

 • Sächsische Langesstelle. (Průvodce saskými muzei). ??? název, rok

 • Sborník příspěvků k době poddanského povstání roku 1680 v severních Čechách. 1980.

 • Schuh, Berthold: Aus hellen und dunklen Zeiten. 2002.

 • Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2007, nyní až po sv. XVIII, Tik-U. 2007.

 • Smetana, J.: Rumburk - město v Českém Nizozemí. 1999.

 • Smetánka, Zdeněk: Archeologické etudy. 2003.

 • Stavební slohy severních Čech na konci 18. a 19. století. 1976.

 • Stein, Karel: Flurdenkmäler unserer Heimat. Streifzüge im Lausitzer Gebirge und in der Böhmischen Schweiz. 2003.

 • Steinová, N.: Franz Hochelber - Kukátkem skrz paletu. 2000.

 • Steinová, N.: Veduty Českosaského Švýcarska. 1999.

 • Steinová, N.: Zkamenělé osudy. Z historie kamenných křížů na Děčínsku. 1994.

 • Turčan, Ľ.: Gotická plastika na Děčínsku. 1993.

 • Ulrychová, E. - Krsek, O.: Prusko-rakouská válka v roce 1866 na Jičínsku. Průvodce po bojišti u Jičína. 1996.

 • Ústí nad Labem. Život města na soutoku dvou řek. (Fotografická publikace). 2002.

 • Vaclík, V.: Kdo je kdo mezi betlemáři na konci 20. století. 2000.

 • Varnsdorf - město průmyslu a zahrad. 2003.

 • Varnsdorf ve starých fotografiích. 2003.

 • Věrni zůstali. (Sborník k výstavě k 80. výročí vzniku ČSR).

 • Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku. (Sborník). 2001.

 • Der Weg ins Unbekannte. (Sborník). 1994.

 • Weiss, S.: Lužické a Žitavské hory / Das Lausitzer und Zittauer Gebirge. (Fotogr. publikace). 1998.

 • Zámiš, P. - Stein, K.: Šluknovský výběžek. Pohled do historie - Nordböhmisches Niederland. Ein Rückblick in die Geschichte. (Dobové fotografie). 1999.

 • Železivce české křídové pánve. (Sborník). 2002.

 • edice Pevnosti: Belgická opevnění z let 1930-1940; Vltavská linie; Pevnosti Krakov a Přemyšl; Pamětní spis o česko-slovenském stálém opevnění; Metaxasova linie; Šluknovský výběžek.

 

   V knihovně KPMV jsou též k dispozici publikace vydávané Městskou knihovnou Varnsdorf (např. sborníky z literárních soutěží, pamětní publikace ze Svátku lužickosrbské poezie) a veškerá knižní produkce KPMV.

 

B. Periodika (periodické sborníky, časopisy, noviny) přístupné ve studovně KPMV

 • Abwehr (1871 - 1945)

 • Bezděz (1990, 1994-2005) - sborníky Okresního muzea v České Lípě

 • Bibliotheksjournal der Christian-Weise-Bibliothek Zittau

 • Buchkalender Oberland, Niederland

 • České Švýcarsko

 • Děčínské vlastivědné zprávy - kompletní bibliografie příspěvků zde

 • Děčínský deník

 • Dějiny a současnost

 • Fontes Nissae - Prameny Nisy

 • Hlas severu

 • Horizont (TOS Varnsdorf, a.s.)

 • Chřibský zpravodaj

 • Jiříkovské noviny

 • Lipovské noviny

 • Magazín fotografie

 • Permoník (Jiřetín pod Jedlovou)

 • Photo Life

 • Podřipsko - sborníky Společnosti pro obnovení Podřipského muzea (roč. 1994, 1995)

 • Rumburské noviny

 • Rybnišťský (pod)vodník

 • Samet (Velveta Varnsdorf)

 • Starokřečanský zpravodaj

 • Šenovské noviny

 • Šluknovské noviny

 • Unser Niederland

 • Vikýř (Krásná Lípa)

 • Vilémovské noviny

 

C. Videokazety

 • Velká cesta (o podniku Velveta Varnsdorf)

 • Módní přehlídky Velveta v r. 1997

 • Město Rumburk

 • Město Děčín a okolí

 • Pevnost Dobrošov

 • Zájezd KPMV do Českého krasu

 • Odstřel komínu bývalé Velveta 6

 • Znovuotevření zvoničky ve Vrchlického ul. ve Varnsdorfu

 • Propagační film o muzeu v Großschönau

 • Příběh první české revoluce (r. 1848)

 • Třešťské betlémy - Betlémy z mouky a másla - Příbramské jesličky - Čas na betlémy

 • Mechanické betlémy - Betlémy z Ústí nad Orl. - Kralické betlémy - Rodinná tradice

 

D. Magnetofonové nahrávky přednášek

 • Dějiny středověkých sklářských pecí v Doubici

 • Archeologický výzkum sklářských pecí v Doubici

 • Procházka Varnsdorfem

 • Autor knihy řečený Dalimil

 • Česko-německé vztahy

 • Beseda s fotografem

 • Dějiny Doubice

 • Beseda „Politický klub“

 • Dalimil - Jindřich z Varnsdorfu (I, II)

 • Meziválečné pevnosti na Varnsdorfsku

 • Dějiny hradu Tolštejna

 • Dějiny Großschönau (I, II)

 • Osobnost biskupa Webera

 • 80. výročí vzniku ČSR

 • Prusko-rakouská válka v r. 1866

 • O betlémech

 • Kamenné kříže

 • Od Mnichova k Únoru

 • Pravoslaví jako tradiční křesťanství

 • Život poddaných ve středověku

 • Němečtí politici o česko-německých vztazích

 • Dědičný nepřítel - vztah k Rakousko-Uhersku

 • Politická funkce české kultury v 19. století

 • Gotická plastika na počátku renesance (I, II)

 

E. Publikace na CD-ROM:

 • České Švýcarsko. 2005.

 • Jizerské hory – Lužické hory – České středohoří 2005 (obě v edici Turistické encyklopedie)

 
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 16.04.2008