KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby KPMV

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Aktuální výstava Předchozí výstavy Publikace k zakoupení
 

Staré mapy ze sbírek muzea Varnsdorf a Rumburk 

15. 1. – 30. 4. 2007 (výstavu sestavil: Josef Rybanský, Skype: My status)

 
Úvod II. část - Kartografové III. část - Mapy
 

Úvod

   Cílem výstavy byla snaha představit evropskou a domácí kartografickou produkci na základě mapové sbírky muzea Varnsdorf a Rumburk. Návštěvníci si mohli prohlédnout celou řadu map chronologicky seřazených do okruhů podle území, které zobrazují. První okruh tvořily mapy českého státu od roku 1730 do rozpadu Habsburské monarchie v roce 1918 a také několik zajímavých map z období První republiky a Protektorátu Čechy a Morava. Celkem bylo v prvním okruhu vystaveno 20 map.  Dalším okruhem byly mapy Moravského markrabství a Lužice, které v minulosti tvořily součást Zemí koruny české, mezi nimi i mapa Horní Lužice, která je nejstarším exponátem tohoto druhu v naší sbírce. Tato mapa byla vytištěna v norimberské dílně Davida Funcka v roce 1695. Ve druhém okruhu bylo prezentováno pět map a dvě mapová díla o devíti mapových listech. Další okruh tvořily mapy Evropy a Habsburské monarchie, ve kterém si návštěvníci mohli prohlédnout čtyři mapy.

   Součástí výstavy byly také plány měst, na kterých mohli návštěvníci pozorovat proměny a vývoj městského organismu několika evropských metropolí – Vídeň, Paříž a Londýn. Výstavu uzavřelo několik plánů, grafických tisků a kreseb, které se vážou k minulosti měst Varnsdorf a Rumburk. Muzeum v době konání výstavy přivítalo 225 platících  a několik neplatících návštěvníků. Nízká návštěvnost výstavy svědčí o minimální prestiži a špatném obrazu muzea mezi obyvateli města Varnsdorf i celého okolí. Havarijní stav objektu, zanedbanost sbírek a téměř žádné možnosti jejich prezentace nedávají do budoucna mnoho naději na smysluplnou existenci muzea ve Varnsdorfu.

   Většina exponátů byla adjustována ve výstavních panelech, které sloužily již v 70. letech dvacátého století k instalaci propagačních materiálů v místním agitačním středisku. Tato smutná skutečnost přispěla k degradaci vystavených exponátů a na tvářích návštěvníků oprávněně vzbuzovala pobavený úsměv. Nezbývá mi, než se zeptat, má smysl pořádat výstavy v budově, ve které hrozí zřícení stropů, ve které jsou uloženy sbírky ohromné hodnoty, na kterých se nevhodným uložením a neustálou manipulací páchají ohromné a zbytečné škody, které zřejmě již nikdo nikdy neodstraní?

 
 
 
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 09.02.2008