KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Aktuální výstava Předchozí výstavy Publikace k zakoupení

Aktuální výstavyOtisky ve zdi a kameni

Anton Möller, varnsdorfský stavitel a architekt

16. 9. – 15- 11. 2014

Výstava ve výstavním sále muzea Rumburk
Otevřeno vždy v úterý až pátek od 9.00 do 15.00 hodin

Výstava představuje významnou osobnost přelomu 19. a 20. století, která ve své době vtiskla podobu městu Varnsdorf. Při příležitosti 150. výročí narození Antona Möllera chce představit návštěvníkům městského stavitele a architekta, jehož tvorba daleko překračuje hranice města.

Anton Möller (16. 7. 1864 – 6. 4. 1927) se narodil v Krásné Studánce u Liberce. V roce 1891 byl vybrán zástupci města Varnsdorf na místo městského stavitele. Zanechal své práce – dohled nad stavbou jablonecké nemocnice – a přestěhoval se do Varnsdorfu. Do tří měsíců musel složit mistrovské zkoušky a po nich se mohl plně ujmout své funkce. Dohlížel na stavební události týkající se rozvoje města, zlepšení hygienických podmínek, např. výstavbu domů (soukromých i veřejných), ulic, vodovodu, kanalizace, stavby městských jatek. 

Při své náročné práci stavebního mistra dokázal ještě navrhovat řadu budov, čímž získal nejen jméno jako architekt, ale za některé i vyznamenání.

Dominantou města je výletní restaurace s vyhlídkovou věží Hrádek, pro niž zdarma vytvořil dva návrhy. Jeho městská jatka se stala vzorem pro stavbu jatek v mnoha městech Evropy, byl označován specialistou na městská jatka. Období, ve kterém žil, mu nabízelo mnoho stavebních slohů, ve kterých mohl tvořit. Školy pozdního historismu, neobarokní reálka, neorenesanční chorobinec, kostely vhodných neoslohů i s počínající modernou.

Město Varnsdorf netvoří hranice jeho staveb, setkáme se s nimi např. na Liberecku, Sokolovsku, v Plzni, Českých Budějovicích nebo až ve Vídni.

Anton Möller našel své místo i v sociální oblasti. V období 1. světové války pomáhal potřebným, staral se o válečné kuchyně, zaopatřoval obyvatelstvo potravinami.

Ve Varnsdorfu žil až do konce svého života, oženil se a se svou ženou měl dvě dcery, Anny a Adrienne.

V roce 1906 se v Liberci uskutečnila výstava Německých Čech, kde jednotlivá města prezentovala své podniky průmyslové a zemědělské, umění i řemesla. Město Varnsdorf spolu s lázeňskými městy mělo největší expozici stavebních plánů. Mezi nimi byla samostatná výstava plánů Antona Möllera, jeho stavby veřejné i soukromé a také stavební plány a model kostela sv. Karla Boromejského. Tento projekt obdivoval samotný císař František Josef I. spolu s arcivévodou Ferdinandem Karlem. 

Na výstavě Otisky ve zdi a kameni mají návštěvníci možnost po dlouhé době obdivovat model kostela, architektonické návrhy a stavby na fotografiích dobových i současných.

K výstavě je vytvořen pracovní list a projekt Malí velcí stavitelé a architekti Šluknovského výběžku.Muzeum v ulicích


Výstava vznikla ve spolupráci varnsdorfského muzea a KPMV v rámci projektu podpořeného Ústeckou komunitní nadací. Jedním z cílů projektu bylo zaktivizování varnsdorfské veřejnosti a snaha o získání širší podpory pro záměr chystané rekonstrukce dlouhodobě uzavřeného varnsdorfského muzea pomocí venkovní výstavy, na které by veřejnost participovala výběrem exponátů.

V první fázi jsme vytipovali 45 exponátů, které jsou charakteristické pro sbírku našeho muzea. Z nich měla veřejnost formou dotazníku vybrat jedenáct exponátů na vlastní výstavu. Dotazník byl přístupný online od 16. 11. 2013 do 15. 1. 2014. Po zveřejnění v médiích jsme zaznamenali 322 návštěv dotazníku. Pouze 91 respondentů ho ale vyplnilo do konce. Nejpečlivější respondenti věnovali vyplňování dotazníku až 30 minut. Pohodlně ho bylo ale možné vyplnit i v mnohem kratší době. Po dvou měsících jsme dotazník vyhodnotili a zjistili, kterých jedenáct exponátů si respondenti vybrali, a z nich jsme v následujících třech měsících vytvořili výstavu. Poté následovala grafická úprava a samotný tisk a kompletování šesti oboustranných venkovních roll-upů. V mezičase jsme také připravili další stručnou anketu s osmi otázkami, o jejíž vyplnění žádáme při prezentování výstavy ve varnsdorfských ulicích. Z výsledků ankety chceme zjistit povědomost varnsdorfské veřejnosti o existenci muzea, jeho činnosti, ale také povědomost o existenci a činnosti KPMV, a především, zda si místní obyvatelé přejí či nepřejí mít ve svém městě muzeum.

Poprvé jsme výstavu ve veřejném prostoru představili 26. června 2014 na tzv. Dobrotových trzích, které se pravidelně konají před restaurací Střelnice. Výstavu si prohlédlo několik desítek zájemců a ohlasy byly veskrze pozitivní, anketu nám nakonec vyplnilo 40 respondentů. Podruhé jsme se s výstavou vydali do ulic 16. 7. 2014, a to před obchodní středisko na Pražské ulici. Výstavu si prohlédlo opět několik desítek zájemců. Anketu jich vyplnilo ale pouze dvanáct. Třetí zastavení se konalo před hypermarketem Albert 30. 7. 2014, kde se nám podařilo získat 28 respondentů pro vyplnění dotazníku. Projekt je nadále aktuální a chystáme i další prezentace výstavy a sběr hlasů. 

Přehled instalací:

27. 6. 2014   Varnsdorf, Střelnice, Dobrotovy trhy

16. 7. 2014   Varnsdorf, Pražská ulice

30. 7. 2014   Varnsdorf, před marketem Albert
Muzeum ve Varnsdorfu je kvůli havarijnímu stavu budovy a chystané rekonstrukci uzavřeno. Výstavy se konají v náhradních prostorách.

 

 
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 24.09.2014