KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 


Muzeum do ulic

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v roce 2014

Náklad 150 výtisků.

12 stran. Formát 9 x 21 cm.

Brožura zobrazuje jednotlivé panely výstavy Muzeum do ulic v rámci stejnojmeného projektu.

Účelem výstavy a brožury je zviditelnit a přiblížit muzeum a jeho exponáty širší veřejnosti.

Grafické zpracování Jiří Beran.
Tisk: TR-DESIGN Radek Tesař, Jiřetín pod Jedlovou.


Neprodejné. 

 
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 19.11.2014