KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Aktuální výstava Předchozí výstavy Publikace k zakoupení
 

Drobné sakrální památky Šluknovského výběžku a Horní Lužice

26. 3. – 31. 5. 2013   Rumburk, Loreta
3. 7. – 31. 8. 2013   Dolní Poustevna, Centrum setkávání
5. 11. – 30. 11. 2013   Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta UJEP
5. 12. 2013 – 28. 2. 2014   Varnsdorf, Městská knihovna
10. 3. – 10. 5. 2014   Hrádek nad Nisou, Brána Trojmezí 
Společně s Kruhem přátel muzea Varnsdorf a Spolkem pro podporu hraničního regionu Horní Mandava / Prameny Sprévy (Förderverein Grenzregion Obere Mandau/Spreequellen) jsme začali v roce 2011 připravovat projekt, jehož hlavním cílem měla být komparace drobných sakrálních objektů ve Šluknovském výběžku a v Horní Lužici. Plánované výsledky byly dva – výstava a brožura. Projekt byl díky finanční podpoře získané z Euroregionu Nisa realizován v letech 2012–2013. Výstavu a brožuru jsme připravovali dlouhých dvanáct měsíců. V tomto čase bylo nutné provést prospekci a dokumentaci obou sledovaných území. Mezitím jsme pečlivě studovali dostupnou literaturu a prameny. Na základě takto získaných dat jsme výstavu rozčlenili do několika tematických okruhů. Poté následovala grafická úprava výstavy a brožury. Slavnostní vernisáž proběhla na konci března 2013 v ambitech rumburské Lorety.

Informace k projektu byly zveřejňovány na vlastní  webové stránce
a všech 23 panelů bylo publikováno na webu ve formátu PDF (3,6 MB):

"Drobné sakrální památky na Šluknovsku a v Horní Lužici"

 
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 12.10.2014