KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 
Milan Hrabal
Prázdniny ve Žvatlánsku
 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v roce 1999 v nákladu 1000 výtisků. 59 stran.

Ilustrace a návrh obálky: Jana Wienerová.

Grafická úprava: Martin Rein.

Sazba a tisk: REIN, Rumburk.
Vazba: ZAPOS, Liberec.

ISBN 80-238-4205-6

Kniha vyšla díky laskavé přízni podniku TOS VARNSDORF, a.s.

 
Poznámky:
  • Kniha je k zakoupení ve varnsdorfském muzeu.
  • Data o publikaci zpracoval Martin Havlíček (další informace na webových stránkách M. Havlíčka ZDE).
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 09.02.2008