KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 

MANDAVA 2022
Vlastivědné čtení z Varnsdorfu a Šluknovského výběžku
Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2021-2022


Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v listopadu 2022 v nákladu 700 výtisků. 206 stran.

Sestavila redakce ve složení: Filip Mágr, Renata Procházková, Ivo Vondrovský, Jarmila Winklerová, Josef Zbihlej
Oddíl "Ročenka KPMV 2021-2022" sestavil Martin Havlíček

Grafická úprava: Jiří Beran

Obálku navrhl Martin Rein

Tisk: Tiskárna Irbis Liberec - Jiří Uhlíř

 
Obsah:
 • Předmluva
 • Miscellanea Mandaviensis / Mandavské rozmanitosti
  • Před sto lety. Varnsdorf a okolí v roce 1922
  • Petra Kabeláčová: Archeologický výzkum na Lužickém náměstí v Rumburku v roce 2002
  • Jaroslav Berka Melichar: Ronovci - záhady a zajímavosti
  • Jiří Podlešák: Historie výstavby kostela sv. Františka z Assisi na Studánce
  • Ivo Vondrovský: Varnsdorfská jatka
  • Ivo Vondrovský: Jiholužická železnice ve Varnsdorfu
  • Filip Stojaník: Film Hvězda zvaná Pelyněk – Natáčení a uvedení filmu v archivních dokumentech a vzpomínkách Jiřího Stránského
  • Milan Hrabal: Zemřel malíř Milan Janáček
  • Milan Hrabal: Jiří Janáček - 95
  • Herbert Kögler: Anton Kögler – Životní příběh chlapce z chudé rodiny hoblíře dřevěných pásků z obce Staré Křečany (Alt Ehrenberg), část obce Nové Křečany (Neu Ehrenberg) č. p. 120
  • Arndt Bretschneider: Píseň starých břidlicových štítů
  • Renata Procházková: Morčákům se ve Varnsdorfu líbí
  • Helena Krausová: Sdružení Tadeáše Haenkeho
  • Vlasta Hnilicová: Činnost Spolku přátel Rumburku v roce 2021
  • Karel Míšek: Záchrana kostela Nanebevzetí Panny Marie v Doubici
  • František Hricz: Střední průmyslová škola TOS Varnsdorf
  • Renata Procházková: Muzeum pro školy a pro školky
  • Josef Rybánský: Z muzejního depozitáře X aneb Tajemství jednoho portrétu
  • Nové "varnsdorfensie" 2021–2022
  • Martin Havlíček: Knižní novinky ze Šluknovského výběžku
  • Martin Havlíček a Klára Mágrová: Filmové dokumenty ze Šluknovska
  • Jaroslav Hocko: Celkový souhrn počasí za rok 2021 ve Varnsdorfu
 • Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2021-2022
  • Slovo starostky spolku
  • Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)
  • Hospodaření KPMV, členství v KPMV
  • Stanovy Kruhu přátel muzea Varnsdorf
  • Z činnosti jednotlivých klubů
  • Publikační činnost
  • Webové stránky a Facebook KPMV
  • Fond studovny KPMV
  • Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu
  • FOTOROK 2022 - výsledky
  • FOTOROK 2023 - propozice / FOTOJAHR 2023 - Teilnahmebedingungen
  • Informace pro spolupracovníky - přispěvatele do sborníku MANDAVA

Poznámky:
 • Vydání vlasstivědného sborníku Mandava 2022 bylo podpořeno finančním příspěvkem z Dotačního programu Města Varnsdorf pro rok 2022, finančním příspěvkem z dotačního programu Podpora komunitního života na venkově pro rok 2022 a dále finančními dary poskytnutými místními firmami i jednotlivci.
 • Kniha je k dostání v muzeích ve Varnsdorfu, Rumburku a Děčíně, v infocentrech a knihkupectvích v regionu Šluknovského výběžku.

 • Data o publikaci zpracoval Martin Havlíček


Město Varnsdorf   Logo Ústecký kraj    Logo Donio


 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 3.12.2022