KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 

MANDAVA 2014
Vlastivědné čtení z Varnsdorfu a Šluknovského výběžku
Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2013-2014

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v listopadu 2014 v nákladu 600 výtisků. 248 stran.

Sestavila redakce ve složení: Martin Havlíček, Mgr. Filip Mágr, Mgr. Josef Zbihlej.

Grafická úprava: Jiří Beran

Obálku navrhl Martin Rein.

Tisk: SOŠMGP Rumburk.

ISBN 978-80-905073-7-1

 

Obsah:

 • Předmluva
 • Miscellanea Mandaviensis / Mandavské rozmanitosti
  • Před sto lety. Varnsdorf a okolí v roce 1914
  • Josef Rybánský: K dějinám výletní restaurace s rozhlednou na vrchu Hrádek

  • Alena Řičánková: Anton Möller – činorodý varnsdorfský stavitel a tvůrce „prototypů“

  • Renata Procházková: Po stopách architekta Antona Möllera … na půli cesty

  • Matouš Jirák: Památníky knížete Jana II. z Lichtenštejna na Rumbursku ve světle účetních dokumentů

  • Horst Zocher: Osud kostela sv. Mikuláše v Mikulášovicích

  • Jiří Kovář: Rumburská Venuše a její architekt – Emil Rösler

  • Petr Karlíček: Jiříkov v roce 1914

  • Josef Pokorák: Činnost letopisecké komise města Jiříkov

  • Radek Andonov: Východní dobrovolníci v nejsevernějším koutu republiky

  • Michal Gelnar: Sklářské hutě doby středověku kolem Jiřetína pod Jedlovou v Lužických horách

  • Petr Havránek: Historická těžba zlata v Lobendavě

  • Miroslav Kabeláč: Pohádka o stále čekající železniční trati, která se konečně dočkala
  • Josef Zbihlej: 140 let odborného školství ve Varnsdorfu
  • Petr Šmíd: Školní budova na Bratislavské ulici slouží už 175 let
  • Manfred Rohde: Z Čech do Meklenburska. Rod Palme z Varnsdorfu
  • Josef Lhota: Vzpomínání na Akvinelu Loskotovou
  • M. Akvinela Ludmila Loskotová: Zůstáváme stále spojeni se Severočeským krajem
  • Milan Šebek: Paní učitelka Knapová
  • Jiří Janáček: Moje cesta Varnsdorfem s batohem poezie na zádech
  • Josef Poláček: O podnětech ke kreslenému humoru
  • Renata Procházková: Sčítání vodních ptáků ve Varnsdorfu

  • Jan Lobotka, Pavel Benda: Hnízdění havranů polních (Corvus frugilegus) v Rumburku
  • Josef Rybánský: Varnsdorfské muzeum - rok čtvrtý a pátý

  • Renata Procházková: Z muzejního depozitáře (II) aneb Galerie Fröhlichů

  • Klára Mágrová: V Loretě Rumburk byla vybudována „Expozice církevního umění
   Šluknovska“
  • Klára Mágrová: Hodinový stroj z kostela sv. Václava ve Fukově
  • Filip Mágr: Podstávkový dům v Lipové

  • Filip Mágr: Spolek přátel Rumburku

  • Jitka Tůmová: Rekonstrukce Johnovy skalní kaple z roku 1760 v dolní části obce Studený/Kunratice

  • Leoš Moravec: Dětský domov v Lipové u Šluknova – nejsevernější dětský domov v ČR

  • Martin Zíka: Mandava, svépomocné družstvo

  • Regina Franz: Po stopách textilních tradic

  • Regina Franz: Auf den Spuren textiler Traditionen

  • Nové knižní „varnsdorfensie“

  • Jaroslav Hocko: Celkový souhrn počasí za rok 2013 ve Varnsdorfu

 • Hosté
  • Christfried Heinrich: Manufaktura na výrobu porcelánu v Eibau
  • Renata Hergetová: Rekonstrukce skalní kaple sv. Ignáce ve Všemilech
  • Kristina Kaiserová: Dva nové projekty pro střední školy
  • Vít Štrupl: Celníci a pašeráci v Trojzemí. Výstava v hrádecké Bráně Trojzemí 23. 3. 2014 – 31. 12. 2015
 • Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2013-2014
  • Slovo starostky spolku
  • Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)
  • Hospodaření KPMV, členství v KPMV
  • Z činnosti jednotlivých klubů
  • Publikační činnost
  • Webové stránky a Facebook KPMV
  • Fond studovny KPMV
  • Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu
  • FOTOROK 2014 (výsledky, ukázky)
  • Propozice soutěže FOTOROK 2015
  • Publikace vydané Kruhem přátel muzea Varnsdorf
  • Informace pro spolupracovníky - přispěvatele do sborníku Mandava
  • Poděkování
Poznámky:
 • Kniha je k dostání ve varnsdorfském muzeu (cena 100 Kč, pro členy KPMV 1 výtisk zdarma), ve varnsdorfských knihkupectvích, v informačních střediscích Šluknovského výběžku. Také je možné si ji objednat e-mailem na adrese kpmv@quick.cz.

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 16.11.2014