KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV Děje se... Kluby

Projekty Publikace Různé

Kontakty Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 
Podzemí Šluknovska a Lužických hor (Kolektiv autorů - Ing. Přemysl Brzák, Otakar Fabiánek a Petr Havránek)
 

Název: Podzemí Šluknovska a Lužických hor

Autoři: Přemysl Brzák, Otakar Fabiánek, Petr Havránek

Vydal: ZO ČSOP Netopýr ve spolupráci s Klubem českých turistů Krásná Lípa v listopadu 2007

Sazba a grafická úprava: Ing. Přemysl Brzák

Tisk: TISK Krásná Lípa, spol. s r.o.

Vydání první. - Náklad 1500 výtisků

Doporučená cena včetně DPH: 280,-Kč

ISBN  978-80-254-0668-7

 

   ZO ČSOP Netopýr Varnsdorf ve spolupráci s KČT Krásná Lípa vydalo dlouho očekávanou novou exkluzivní knihou Podzemí Šluknovska a Lužických hor. Když v roce 1995 vyšlo první 133stránkové vydání, bylo téměř okamžitě rozebráno. Druhé vydání, které vychází téměř po 13 letech, autoři rozšířili o 16 kapitol a doplnili o nové poznatky. Publikace se rozrostla na více než 300 stran, přibylo na padesát barevných fotografií, mnoho plánků, map a perokreseb. Kniha dokumentuje přes 100 podzemních prostor ve 27 lokalitách. Každou kapitolu uvádí pověst nebo zajímavý příběh, který se k popisované lokalitě váže.

   Člověka vždy lákalo podzemí, zprvu jako úkryt, později při dobývání nerostů jako způsobu obživy. Zaniklá důlní díla i jiné podzemní prostory byly během let opředeny spoustou pověstí. Přenesme se proto s autory knihy, alespoň virtuálně, do členitých jeskyní na hradě Milštejn, zaniklých štol důlního labyrintu Schweidrich nebo do zapomenutých podzemních náhonů dávno zbořených mlýnů. Prohlédněme si sály tajné podzemní továrny v Jánské, kde před 63 lety stovky dělníků vyráběly části letadel pro nacistickou Třetí říši.

   Kniha na trhu zaceluje mezeru regionální literatury, kdy po publikaci tohoto obsahu byla dlouhodobě poptávka. Je určena široké veřejnosti k hlubšímu poznání a ochraně našeho krásného regionu. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům vychází publikace v omezeném nákladu. ČSOP Netopýr a KČT Krásná Lípa budou knihu prodávat za nižší cenu než prodejci.

V. Hieke

 

   ZO ČSOP Netopýr a minerálklub KPMV je personálně propojen jak v osobách spoluautorů knihy, tak i dalších členů týmu, který prováděl vlastní výzkum podzemních prostor. Další naši členové vypomohli při přípravě knihy k tisku. Knížka je tedy z velké části zároveň dílem členů KPMV, jeho prostřednictvím je i propagována a distribuována.

 
 1. Nákres Štoly sv. Kryštofa - JPG (10O Kb)

 2. Ukázka z kapitoly "Lomy a štoly v ezervaci Vápenka u Doubice" - JPG (159 Kb) - o Rudolfu Köglerovi

 3. Ukázka z kapitoly "Štoly na Partyzánském vrchu" - JPG (218 Kb)

 4. Ukázka z kapitoly "Uhelné doly na varsndorfském Špičáku" - JPG (174 Kb)

 5. Ukázka z fotografické dokumentace - JPG (163 Kb)

 

Obsah:

 • Úvod:

  • Regionální geologie

  • Rozmístění lokalit

 • Dolování u Jiřetína pod Jedlovou

 • Dolování v údolí potoka Milířky

 • Důl na Schweidrichu u Šluknova

 • Lomy a štoly v rezervaci Vápenka u Doubice

 • Těžba v Kyjově a Dlouhém Dole

 • Jeskyně v okolí Milštejna

 • Podzemní prostory v Prysku

 • Štola ve Šluknově

 • Niklový důl v Rožanech

 • Ledová jeskyně Naděje

 • Podzemní prostory v Krásné Lípě

 • Štoly na Partyzánském vrchu

 • Štola v Jiříkově

 • Jeskyně a těžba v Kyjovském údolí

 • Uhelné doly na varnsdorfském Špičáku

 • Jeskyně Komora na Malém Stožci

 • Sběrné štoly v Mikulášovicích a Tomášově

 • Náhony na Hamerském potoce

 • Podzemní náhon u Pavlina údolí

 • Náhony a štoly ve Chřibské

 • Podzemí v okolí Jánské u České Kamenice

 • Podzemní prostory v Novém Boru

 • Jeskyně v pískovcích jižně od Brtníků

 • Podzemní prostory pod Lemberkem

 • Podzemní prostory ve Cvikově

 • Jeskyně na Dutém kameni

 • Pytlácké kameny u Černé brány

 • Další podzemní prostory

 • Závěr:

  • Fotografická příloha

  • Další použité materiály

  • Vysvětlivky k tabulce na straně 12

  • Značky použité v mapách a plánech

  • Výklad použitých odborných pojmů 

   V knize je popsána asi stovka podzemních prostor, součet jejich délek je větší než 12 km. Popis doplňují podrobné plány podzemí, povrchové mapy a řada perokreseb a fotografií.

 
Poznámky:
 • Kniha je k zakoupení v Muzeu Varnsdorf a u všech dobrých knihkupců.
 • Objednávat lze i přes ICQ u Ing. Přemysla Brzáka 257-155-221 na dobírku či na adrese ZO ČSOP Netopýr (Varnsdorf, Karolíny Světlé 3017, 407 47 Varnsdorf).
 • Doplňující informace o publikaci naleznete na webových stránkách M. Havlíčka ZDE).
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 09.02.2008