KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 
Kolektiv autorů (Sestavili anonymní Palmeho pokračovatelé)

Varnsdorf a jeho historické pamětihodnosti od roku 1850 do 1913. S dodatkem do roku 1922

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v září 2000 v nákladu 1000 výtisků. 177 stran, 28 stran obraz. příl.

Z německého orig. Warnsdorf mit seinen historischen Denkwürdigkeiten vom Jahre 1850 bis 1913. Mit Nachtrag vom Jahre 1913-1922 vydaného nakladatelstvím Ambros Opitz ve Varnsdorfu po roce 1922 přeložila Věra Kavanová.

Grafická úprava a tisk: Rein, Rumburk

ISBN 80-238-5679-0

Kniha vyšla díky laskavé přízni podniku TOS VARNSDORF, a.s.
 

Obsah:

 • I. Historický místopis
 • II. Obyvatelstvo
 • III. Církevní záležitosti
 • IV. Školství
 • V. Správní a obecní záležitosti
 • VI. Obecně prospěšná zařízení
 • VII. Doprava
 • VIII. Přírodní katastrofy a neobvyklé úkazy, neštěstí a smrtelné úrazy
 • IX. Válečné události
 • X. Nejdůležitější události z posledních let před světovou válkou
 • XI. Světová válka
 • XII. Lichvářské ceny a hlad za války
 • XIII. Varnsdorfský textilní průmysl a světová válka
 • Závěr
 • [Dodatek z roku 1922:] Biskupská vizitace a svaté biřmování - Nové zvony na děkanském kostele
 • Rejstřík obcí
 • Převodník jmen ulic uvedených v textu
 • Poznámka vydavatele
Poznámky:
 • Kniha je k zakoupení ve varnsdorfském muzeu.
 • Data o publikaci zpracoval Martin Havlíček (další informace na webových stránkách M. Havlíčka ZDE).
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 09.02.2008