KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 
Alois Palme

Varnsdorf a jeho historické pamětihodnosti od založení až do roku 1850

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v září 1999 v nákladu 1000 výtisků. 213 stran, 2 vlepené reprodukce map.

Z německého orig. Warnsdorf mit seinen historischen Denkwürdigkeiten von dessen Gründung an bis zu Jahre 1850 vydaného nakladatelstvím Ambros Opitz ve Varnsdorfu po roce 1922 přeložila Věra Kavanová. [V tiráži je mylně uvedeno, že podkladem pro překlad bylo 1. vyd. z r. 1852; údaj byl opraven v poznámce vydavatele ve 2. díle čes. překladu z r. 2000.] Překlad po stránce jazykové správnosti přehlédla Mgr. Jarmila Pěčková.

Grafická úprava a tisk: Rein, Rumburk

ISBN 80-238-4206-4


Kniha vyšla díky laskavé přízni podniku TOS VARNSDORF, a.s.
 

Obsah:

 • I. Historický místopis
 • II. Obyvatelstvo
 • III. Církevní záležitosti
 • IV. Školství
 • V. Správní a obecní záležitosti
 • VI. Obecně prospěšná zařízení
 • VII. Přírodní katastrofy a neštěstí
 • VIII. Válečné události
 • IX. Přílohy a listinné doklady
 • Seznam ilustrací
 • Rejstřík obcí
 • Dobové míry a váhy
 • Autor kroniky Alois Palme
 • Poznámka vydavatele
Poznámky:
 • Kniha je k zakoupení ve varnsdorfském muzeu.
 • Data o publikaci zpracoval Martin Havlíček (další informace na webových stránkách M. Havlíčka ZDE).
 
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 09.02.2008