KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 
Christian Adolph Pescheck
Čeští exulanti v Sasku
 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v prosinci 2001 v nákladu 500 výtisků. 195 stran.

Z německého orig. Die böhmischen Exulanten in Sachsen, Leipzig 1857, přeložila Věra Kavanová.

Grafická úprava a tisk: Rein, Rumburk

ISBN 80-238-7823-9

Kniha vyšla díky laskavé přízni podniku TOS VARNSDORF, a.s.
 

Obsah:

 • Úvodní poznámka Společnosti knížete Jablonowského
 • Úvod
 • I. Zkoumání příčin a průběhu vystěhovalectví z Čech do Saska v 17. století
 • 1. Co bylo příčinou onoho velkého vystěhovalectví?
 • 2. Kolik Čechů a z jakých vrstev se tehdy vystěhovalo?
 • 3. V kterých letech docházelo k tak velkému vystěhovalectví?
 • 4. Z kterých zemí přistěhovalci hlavně přicházeli?
 • 5. Jaký byl průběh onoho přesídlování?
 • 6. Do kterých míst v Sasku se vystěhovalci obraceli?
  • V míšeňském kraji
   • Drážďany
   • Pirna
   • Hohnstein
   • Radeberg
   • Stolpen
   • Lauenstein
   • Altenberg
  • Krušnohorský kraj
   • Freiberg
   • Zwickau
   • Annaberg
   • Schneeberg
   • Chemnitz
  • Vogtlandský kraj
  • Lipský kraj
  • Horní Lužice
   • Hornolužická města
    • Žitava
    • Budyšín
    • Löbau
   • Hornolužická městečka
   • Hornolužické vesnice
   • Skupiny vesnic kolem Žitavy
   • Ostatní vesnice
 • Poznámky k Úvodu a části I.
 • II. Jak vystěhovalectví z Čech ovlivnilo saskou kulturu
 • 1. Důsledky pro hmotnou kulturu
  • Zvýšení počtu obyvatel
  • Nová výstavba
   • Nová předměstí
   • Nová městečka
   • Nové vesnice
   • Nové kostely
  • Zemědělství
  • Hornictví
  • Řemesla
 • 2. Důsledky pro duchovní kulturu
 • Poznámky k části II.
 • Přílohy
 • Poznámky k přílohám
 • Biblické citáty
 • Seznam citovaných pramenů
 • Prameny použité překladatelkou
 • O autorovi
 • Ediční poznámka
Poznámky:
 • Kniha je k zakoupení ve varnsdorfském muzeu.
 • Data o publikaci zpracoval Martin Havlíček (další informace na webových stránkách M. Havlíčka ZDE).
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 09.02.2008