KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 
Hans Bergmann
Betlémy a betlemáři Šluknovského výběžku
 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v říjnu 2000 v nákladu 1000 výtisků. 85 stran, 6 s. barev. fotogr. příl.

Z německého orig. Krippen im Niederland přeložil Milan Šebek za jazykové spolupráce Herty Gulichové.

Předmluvu napsal Milan Hrabal. Úvodní slovo a poznámku "Geneze knihy" napsal Milan Šebek.

Fotografie Arnošt Haufert.

V textu použity ilustrace Aloise Moravce z knihy N. Melnikové-Papouškové Putování za lidovým uměním (1941).

Obálku navrhl Martin Rein.

K tisku připravil Martin Havlíček.

Grafická úprava a tisk: Rein, Rumburk

ISBN 80-238-5680-4

Kniha vyšla díky laskavé přízni podniku TOS VARNSDORF, a.s.
 

Obsah:

 • Předmluva
 • Slovo úvodem
 • I. Vznik a rozšíření
 • II. Dějiny
 • III. Stavební materiály a druhy staveb
 • IV. Betlemářův rok
 • V. Řezbáři betlémů
 • VI. Malíři betlémů
 • VII. Sběratelé, badatelé a vůdčí osobnosti betlemářství
 • VIII. Kostelní betlémy
 • IX. Seznam betlémů Niederlandu
 • X. Výstavy a muzea
 • XI. Dějiny spolku betlemářů ve Šluknově
 • XII. Literatura o severočeských betlémech
 • Geneze knihy
Poznámky:
 • Kniha je k zakoupení ve varnsdorfském muzeu.
 • Data o publikaci zpracoval Martin Havlíček (další informace na webových stránkách M. Havlíčka ZDE).
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 09.02.2008