KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Aktuální výstava Předchozí výstavy Publikace k zakoupení
 

Výstava

 

Proměny rumburské Lorety v čase

4. 6. 2008 – 10. 10. 2008

 

Výstava vznikla v loňském roce k připomínce třistaletého výročí dokončení stavby rumburské Lorety. Na osmi panelech se můžete stručně seznámit s dlouhým příběhem kaple od jejího založení Antonínem Floriánem Liechtensteinem v roce 1704 až do první poloviny 20. století. Vyprávění o minulosti je doplněné celou řadou autentických exponátů.

Především to jsou liturgické předměty (monstrance, naviculy, věčná světla). S laskavým svolením Římskokatolické farnosti Rumburk jsou vystavené šatičky Panny Marie loretánské a Jezulátka. Ze sbírkového fondu rumburského muzea to je portrét Josefa Václava Liechtensteina, který v roce 1743 nechal postavit ambity okolo kaple. Dvě ze šesti dochovaných lunet od Eliáše Dollhopfa z roku 1764. Šesté a jedenácté zastavení Křížové cesty, která původně zdobila ambity Lorety.
 

Autorka výstavy: Bc. Ester Sadivová


   

Fotografie z vernisáže 4. června 2008.

Velký obraz na prostředním snímku je podobiznou Josefa Václava Lichtensteina (1696-1772), majitele rumburského panství. V roce 1741 nechal zbudovat provizorní obvodovou zeď kolem loretánské kaple a mezi lety 1743-1954 ji nechal nahradit současnými ambity.


 
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 05.11.2008