KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Aktuální výstava Předchozí výstavy Publikace k zakoupení
 

Výstava

 

Sběratelské výsledky klubu filatelistů

2. 10. 2008 – 3. 11. 2008

 

 

Obsah výstavních panelů a vitrín:

PES – POMOCNÍK A PŘÍTEL ČLOVĚKA

UKÁZKA SBÍRKY PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA

UKÁZKA SBÍRKY  NDR

UKÁZKA SBÍRKY FRANCIE

SBÍRKA  DĚTÍ  (12 – 14  LET)

NĚMECKO 1937 – 1945

POLÁRNÍ  POŠTA

ARŠÍKY  SVĚTOVÉ  SBÍRKY

FRANCOUZSKÉ  KOLONIE

UKÁZKA  SBÍRKY  ČSR

UKÁZKA  SBÍRKY  HOLANDSKA

UKÁZKA  SBÍRKY  SLOVENSKA

UKÁZKA  SBÍRKY ČSR I.  1918 – 1948

OBLASTNÍ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH  ZNÁMEK  VARNSDORF 1980

UKÁZKA TISKOVÝCH ŠTOČKŮ

 

Doprovodný text:

   V průběhu 4. čtvrtletí 2007 našli členové klubu filatelistů Varnsdorf   nové útočiště ke své klubové činnosti v prostorách varnsdorfského muzea. Současně s tím se všichni přihlásili za členy Kruhu přátel muzea Varnsdorf.  Jedná se o 19 filatelistů organizovaných ve Svazu českých filatelistů, kteří se zapojili do klubu sběratelů.

   Filatelie je obor, který se zjednodušeně řečeno zabývá poštovními známkami  (ale i kolky), zejména jejich vzhledem, výrobou, použitím po jejich vydání, tématikou, různými tiskovými odchylkami a používanými poštovními razítky. Z toho je patrno, že filatelie je sběratelský obor  velmi rozsáhlý a to vytváří podmínky pro individuální přístup k vlastní sběratelské činnosti. Ta může být zaměřena na sbírání poštovních známek určitého státu nebo určitého námětu. Podrobněji potom o způsobu tisku, použitém papíru, zoubkování, různými tiskovými odchylkami, přetisky na již vydaných známkách.

   Na našem území byly první poštovní  známky vydány a používány od l. června 1850. Tehdy to byly ovšem známky Rakousko-Uherska.  V té době také můžeme předpokládat, že se zrodili první filatelisté. Z materiálů  Svazu českých filatelistů lze zjistit, že první filatelistický spolek u nás byl založen v Brně již roku 1874 a v roce 1926 se Svaz českých filatelistů stal zakládajícím členem  Mezinárodní  filatelistické  federace FIP. Pod její patronací se také  uskuteční nejvýznamnější letošní akce, a to Světová výstava poštovních známek Praga 2008.

   Varnsdorfští filatelisté dosáhli největšího rozsahu své činnosti v  sedmdesátých letech minulého století, která vyvrcholila Oblastní výstavou mladých filatelistů v březnu roku 1980. V té době měla naše organizace kolem 140 členů. Jaký rozdíl proti současným 19 členům, navíc převážně důchodového věku!

   Na našich pravidelných pondělních schůzkách v muzeu proto uvítáme nové zájemce o filatelii a jistě jim budeme nápomocni filatelistickým materiálem i radou.

     Hlavní náplní současné klubové činnosti jsou pravidelné pondělní schůzky ve studovně muzea. Účast je zpravidla 50procentní. Při těchto schůzkách dochází k výměně zkušeností, doplňování jednotlivých sbírek mezi členy i dalšími kluby a samozřejmě k odběru známkových novinek České republiky i Slovenska.

   Řada členů se také zúčastňuje výměnných akcí a aukcí v jiných klubech SČF.

 


 

   

   

 


 
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 05.11.2008