KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

 

Klub betlemářů

 
Založen: 03.02.2001

Činnost ukončena:

 září 2002
Vedoucí: Bc. Ester Samlerová

 

   Dne 2. února 2001 vznikl při KPMV nový klub, který chtěl navázat na bohatou tradici našeho kraje. Vznik samostatného klubu betlemářů pravděpodobně iniciovalo vydání překladu Hanse Bergmanna „Krippen in Niederland“. Knihu přeložila zcela nezištně naše členka paní Herta Gulichová a do tisku ji připravil pan Milan Šebek. Kniha je stále ještě k dostání ve varnsdorfském muzeu.

   Ustavující schůze se konala 3. února 2001 v rumburském muzeu za účasti nejméně dvacítky řezbářů, stavitelů, ale i prostých milovníků betlémových figurek z celého Šluknovského výběžku. Činnost klubu se začala velmi úspěšně rozvíjet. Centrem dění zůstalo rumburské muzeum, které bylo schopné soustředit na každoroční výstavu více než stovku betlémů. Rádi jsme se zúčastnili mnoha výstav, řady zájezdů a všichni členové KPMV mají jistě pečlivě uschovány  péefky s betlemy z doby existence klubu. Vedoucí klubu byla zvolena Bc. Ester Samlerová a velmi jí v její práci pomáhala tehdejší vedoucí rumburského muzea paní Barbora Hildenbrandtová.

   Nevyřešené kompetenční spory s Českým sdružením přátel betlémů a dnes již zcela nepochopitelné rozpory mezi vedením klubu a bývalým starostou KPMV panem Šebkem vyústily pak v roce 2003 k odchodu většiny řezbářů z našeho spolku. Při rumburském muzeu pracuje tento spolek ve skromnějším rozměru doposud a my mu přejeme dlouhou a úspěšnou činnost.

 
Z uskutečněných akcí:
  • 10.11.2001 - autobusový zájezd za betlémy – Frýdlant, Kryštofovo Údolí

  • 25.1.2001 - prohlídka šluknovských betlémů

 
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 11.11.2011