KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 
Jaroslav Sedláček
Aeroklub Varnsdorf 1945-1958
 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v září 2001 v nákladu 500 výtisků. 62 stran.

Fotografie z archivu Jaroslava Sedláčka a Zdeňka Novotného. Obálku navrhl Martin Rein. K tisku připravil Martin Havlíček.

Grafická úprava a tisk: Rein, Rumburk

ISBN 80-238-7139-0

Kniha vyšla díky laskavé přízni podniku TOS VARNSDORF, a.s.
 

Obsah:

  • Úvod
  • Aeroklub Varnsdorf 1945-1958
  • Psáno na křídlech TRENÉRA
  • Ediční poznámka
Poznámky:
  • Kniha je k zakoupení ve varnsdorfském muzeu.
  • Data o publikaci zpracoval Martin Havlíček (další informace na webových stránkách M. Havlíčka ZDE).
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 09.02.2008