KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

 

Klub sběratelů

 
Založen: únor 1997 Činnost ukončena: listopad 2011
Vedoucí: neobsazeno
Kontakt: kpmv@quick.cz

Klubem doporučené webové odkazy zde.

 

   Klub založený v únoru 1997 sdružoval zájemce o sběratelskou činnost. Smyslem jeho činnosti byla vzájemná výměna zkušeností i sběratelských předmětů, pořádání výstav a přednášek, organizovaná účast na sběratelských burzách.

   Velký úspěch měla výstava starých pohlednic Varnsdorfu i další výstavy sběratelských předmětů ve vlastnictví členů klubu (mj. autogramy, telefonní karty, vinné a pivní etikety, mince i papírová platidla, chladné zbraně, turistické hole, mapy, staré řidičské průkazy, grafika, projekty těžkého opevnění v Čechách). Společná prezentace sbírkové činnosti probíhala formou „profilových výstav“ (1998-2002, 2005), poté ale byla komplikována uzavřením hlavního výstavního prostoru v sále muzea. Kromě toho se konaly samostatné výstavy sběratelů (např. platidla ze sbírky Jaroslava Tomáška, etikety Františka Langera, turistické hole Květoslava Stehlíka, nálepky Tomáše Morovicze). Kromě účasti na sběratelských výstavách a prodejních burzách byl zorganizován také zájezd na expozici Lidé a platidla v České národní bance (2003).

   Na konci roku 2007 přešla pod křídla KPMV početná skupina filatelistů a oživila tím skomírající činnost klubu sběratelů. Vedoucím klubu filatelistů byl Mgr. Petr Louka, ve výboru klub zastupoval Jindřich Stehlík. Na podzim 2009 v důsledku vystěhování budovy muzea (havarijní stav) filatelisté přišli o vhodný prostor ke svým pravidelným týdenním schůzkám. Naštěstí našli nové působiště v DDM Varnsdorf. Činnost klubu sběratelů pod hlavičkou KPMV tím fakticky ustala.

    K datu valné hromady 10.11.2011 byl klub sběratelů v rámci KPMV zrušen.

   Vedoucí klubů: Jiří Rohlena (1997-98), Václav Pertl (1998-2000), František Langer (2000-2003), Jaroslav Tomášek (2003-2005), Aleš Novák (2005-2007), Mgr. Petr Louka (2007-2009).

 
Uskutečněné akce:
 
 • 2.10.2008 - vernisáž výstavy Sběratelské výsledky klubu filatelistů

 • 9.10.2007 - přednáška Zdeňka Petráně – posmrtné mince římských císařů (ve spolupráci s klubem historiků)

 • 31.5.2007 - vernisáž výstavy – Příroda kolem nás (spolu s Přírodopisným klubem)

 • 20.2.2007 - přednáška Zdeňka Petráně – Římské císařovny a jejich portréty na mincích (ve spolupráci s klubem historiků)

 • 28.11.2006 - přednáška Zdeňka Petráně – Keltské mincovnictví v Čechách (ve spolupráci s klubem historiků)

 • 10.12.2005 - burza sběratelů kuriozit v Liberci

 • 3.12.2005 - burza sběratelů kuriozit v Liberci

 • 12.11.2005 - burza sběratelů kuriozit v Nových Pavlovicích

 • březen 2005 - výstava klubu sběratelů

 • květen 2003 - exkurze do České národní banky v Praze na výstavu Lidé a platidla

 • 14.3.2002 - vernisáž výstavy sbírky nálepek Tomáše Morovicze

 • 10.1.2002 - vernisáž V. profilové výstavy klubu sběratelů

 • 15.1.2001 - vernisáž IV. profilové výstavy klubu sběratelů

 • 6.11.2000 - vernisáž výstavy Platidla z celého světa

 • 21.3.2000 - přednáška Jana Hladíka – Fortifikace ČSR 1935-1938 (spolu s klubem historiků)

 • 19.1.2000 - vernisáž III. profilové výstavy klubu sběratelů

 • 18.1.1999 - vernisáž II. profilové výstavy klubu sběratelů

 • 7.9.1998 - vernisáž výstavy vinět a etiket ze sbírky Františka Langra

 • 20.7.1998 - vernisáž výstavy Poštovní známky

 • 6.4.1998 - vernisáž výstavy Velikonoční pohledy

 • 13.9.1997 - vernisáž výstavy pohledů „Starý Varnsdorf“ (spolu s klubem historiků)

 • 20.2.1997 - zahajovací schůze klubu

 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 11.11.2011