KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

 

Mineralklub

 
Založen: květen 1996
Vedoucí: Miloš Flekna
Kontakt: kpmv@quick.cz

Klubem doporučené webové odkazy zde.

Klubem zpracovaná výstava "Podzemí Lorety"

 

    Jeden ze zakládajících klubů KPMV. Vstoupili do něj členové jiných podobně orientovaných organizací (Česká speleologická společnost, Středisko ekologické výchovy Netopýr). Hlavní činností klubu je průzkum a dokumentace podzemí v regionu Šluknovského výběžku, ale i ve vzdálenějších oblastech. Podílí se na každoročním sčítání netopýrů na jejich pravidelných zimovištích. Klub pořádá i veřejné poznávací akce - přednášky, výstavy, výlety, exkurze. K neveřejným akcím patří například účast na speleologických seminářích, tvorba map, studium historických pramenů a pracovní akce v různých lokalitách, expedice i do vzdálenějších hornických lokalit (např. týdenní výjezd na Slovensko v r. 2006).

   V prvních letech činnosti byly hlavní náplní klubu práce na zpřístupnění štoly sv. Jana Evangelisty v Jiřetíně pod Jedlovou - dílo bylo po mnoha brigádnických akcích zpřístupněno v srpnu 1999. Poté byly ještě v Jiřetíně prováděny větší práce ve štole sv. Kryštofa a vybudování naučné stezky Milířka. V r. 2007 byla provedena dokumentace podzemí rumburské lorety a výsledky byly prezentovány při oslavách 300. výročí této významné kulturní památky.

   Zájezdy a exkurze směřovaly mj. do důlních děl a muzeí specializovaných na hornictví (Zlaté Hory, okolí Krupky v Krušných horách, Kutná Hora, Český kras). Geologické vycházky do bližšího okolí byly tematicky zaměřeny např. na lužický přesmyk, pseudokrasové jeskyně a další přírodní geologické zajímavosti, a na pozůstatky dřívější důlní činnosti v okolí. V muzeu klub instaloval specializované výstavy (1998-99 Rozmanitost podzemí kolem nás, 2006-2007 Podzemí Šluknovska, 2007 výstava Minerály a hornictví ze sbírky A. Nováka). Nátěrovými a betonářskými pracemi se klub podílel na opravě zvoničky ve Vrchlického ulici.

   Výsledkem mnohaletého výzkumu nadšenců pro podzemí, s významnou spoluúčastí členů minerálklubu, je vydání knihy Podzemí Šluknovska a Lužických hor. Na závěr roku 2007 klub prezentoval formou několika přednášek a krátkodobých expozicí mapování podzemí Lorety a kláštera - více zde. Již od vzniku klubu je jeho vedoucím Miloš Flekna.

 
Uskutečněné akce:
 
 • 12.12.2022 - Netopýři Šluknovska a Českého Švýcarska - přednáška Jakuba Judy
 • 28.5.2022 - návštěva Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě - nová expozice Těžba uranu na Českolipsku
 • 11.6.2021 - účast na vernisáži druhé výstavy našeho člena Aleše Nováka v muzeu v Rumburku: Zkamenělý život. Výstava trvala do 31.10.2021.
 • 5.6.2020 - účast na vernisáži výstavy našeho člena Aleše Nováka v muzeu v Rumburku: Minerály zahraničí aneb Těžký život horníků. Výstava trvala do 30.10.2020.
 • 13.10.2019 - Mineralogická vycházka do okolí Horního Podluží
 • 16.6.2019 - Exkurze v Českém středohoří - Muzeum českého granátu v Třebenicích, expozice Důl Richard v proměnách času v Litoměřicích, geologické vycházky do terénu
 • 30.3.2019 - Geologická vycházka na Špičák
 • 24.6.2018 - Mineralogická vycházka: Pětikostelní kámen, Stožec, Konopáč, Jelení skála, lichtenštejnský pomíček na Šébru
 • 2.5.2018 - Pohledy do podzemí II - beseda s promítáním a ukázkami minerálů - uváděli Miloš Flekna a Aleš Novák

 • 22.10.2017 - výlet - Polomené hory
 • 25.5.2017 - Pohledy do podzemí - promítání fotografií z činnosti mineralklubu

 • 26.6.2016 - Štola Mikulov - návštěva bývalého stříbrného dolu v Mikulově v Krušných horách

 • 19.4.2015 - Jánská - Rabštejn - exkurze v bývalé podzemní továrně

 • 22.11.2014 - exkurze - štola sv. Jana Evangelisty v Jiřetíně p. J.
 • 25.10.2014 - vycházka "Po stopách historie mezi Hrádkem a Špičákem" (spolu s klubem přátel historie)
 • 14.6.2014 - exkurze - Rýžování na Zlatém potoce

 • 17.2.2013 - exkurze - Náhony na Hamerském potoce

 • 22.9.2012 - exkurze - Hirschfelde, Berzdorf, Marienthal, Görlitz
 • 22.4.2012 - exkurze - Montánní památky v údolí Milířky
 • 30.3.2012 - přednáška Miloše Flekny "Geologie Šluknovského výběžku"

 • 11.6.2011 - geologicko-turistická vycházka po lužickém zlomu
 • 14.5.2011 - exkurze - Zlatý potok

 • 24.4.2010 - výlet - z Křížového Buku do České Kamenice
 • 6.2.2010 - vycházka za ledopády v údolí Kamenice, Riedlova jeskyně

 • 25.9.2009 - druhá část exkurze do Míšeňské doliny za pozůstatky těžební činnosti, tentokrát pod vedením Miloše Flekny
 • 16.5.2009 - Výlet na Křížový Buk, Studenec a Zlatý vrch
 • 25.4.2009 - první část exkurze do Míšeňské doliny s průvodcem M. Plekancem za pozůstatky těžební činnosti
 • 11.2.2009 - beseda "Na slovíčko s Ing. Přemyslem Brzákem" o průzkumu podzemí v regionu
 • 7.12.2008 - exkurze na zámku ve Šluknově a na důlním díle Schweidrich - ve spolupr. s klubem přátel historie)

 • 30.3.2008 - exkurze do Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě a do lokality bývalých lomů Vápenka

 • 11.11.2007 - výlet do podzemní továrny KT Rabštejn u České Kamenice

 • 25.9.2007 - přednáška Ing. Přemysla Brzáka – Podzemí Lorety

 • 17.2.2007 - brigáda ve štole sv. Jana Evangelisty v Jiřetíně pod Jedlovou

 • 7.10.2006 - turistický výlet na Dutý kámen

 • srpen 2006 - výstava Podzemí Šluknovska II. + zkamenělý svět druhohorního moře

 • 20.5.2006 - zájezd do hornického muzea v Krupce

 • 22.4.2006 - kombinovaný výlet do Großschönau – cyklo/pěší

 • 5.11.2005 - turistický výlet po skalních útvarech Českosaského Švýcarska

 • 22.10.2005 - turistický výlet do Liberce – prezentace Severočeského muzea Liberec „Experimentální tavba železné rudy v replice pece z 9. století“

 • 25.9.2005 - turistický výlet – Procházka okolím Sohlandu

 • 20.2.2005 - turistický výlet za ledopády – Pustý zámek

 • 24.10.2004 - opakování úspěšného cyklistického výletu za poklady v okolí Jonsdorfu

 • 23.5.2004 - cyklistický výlet za poklady v okolí Jonsdorfu

 • listopad 2003 - turistický výlet – Nová Huť, Milštejn, Sokolí kameny, Schwarzes Loch

 • 20.9.2003 - úklidová akce v okolí Svoru „Ukliďme svět“ (ve spolupráci s CHKO Lužické hory)

 • 3.5.2003 - geologicko-turistická procházka údolím Milířky, prohlídka štoly a muzea v Jiřetíně pod Jedlovou

 • 11.2.2003 - přednáška Ing. Tomáše Besty – CHKO Lužické hory

 • Rok 2002 - interní činnost klubu:

  • příprava publikace „Podzemí Šluknovska“

  • brigáda ve štole „Barbora“ v Krkonoších

  • exkurze v Příbrami

  • návštěva uranového dolu v Dolní Rožínce

  • výkopové práce na dole sv. Kryštof v Jiřetíně pod Jedlovou

 • Rok 2001 - interní činnost (příprava publikace „Podzemí Šluknovska“, zpřístupňování podzemí, sčítání netopýrů aj.)

 • 14.10.2000 - autobusový zájezd do skanzenu těžby železné rudy a vápence v Českém krasu

 • 9.10.1999 - autobusový zájezd do Kutné hory

 • 13.4.1999 - přednáška Václava Sojky s diapozitivy – CHKO Labské pískovce

 • 8.4.1999 - vernisáž výstavy „Rozmanitost podzemí kolem nás“ a „Z činnosti minerálklubu“ v muzeu

 • 17.10.1998 - autobusový zájezd do Krupky

 • 23.5.1998 - brigáda ve štole sv. Kryštofa v Jiřetíně pod Jedlovou

 • 18.4.1998 - brigáda ve štole sv. Kryštofa v Jiřetíně pod Jedlovou

 • 19.9.1997 - vernisáž výstavy „Minerály našeho okolí“ v muzeu

 • 17.5.1997 - geologicko-turistická vycházka po lužickém zlomu

 • 13.4.1997 - exkurze do štoly sv. Jana Evangelisty v Jiřetíně pod Jedlovou

 • 8.3.1997 - geologicko-turistická procházka údolím Milířky

 • 24.9.1996 - přednáška Miloslava Flekny - Historie dolování v Jiřetíně pod Jedlovou

 • 15.9.1996 - exkurze do štoly sv. Jana Evangelisty v Jiřetíně pod Jedlovou

 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 17.12.2022