KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

 

Klub přátel historie a historických staveb

 
Založen: květen 1996
Vedoucí: Mgr. Filip Mágr
Kontakt: kpmv@quick.cz

Klubem doporučené webové odkazy zde.

 

   Klub historiků sdružuje zájemce o regionální historii. Je jedním ze zakládajících klubů KPMV (ustavující schůze proběhla v květnu 1996). Jeho náplní je jak vlastní badatelská činnost - s možností publikovat její výsledky ve sbornících vydávaných spolkem, tak činnost osvětová: pořádání přednášek a besed, výletů, zájezdů a exkurzí, výstav a pod.

   Významným příspěvkem k poznávání minulosti města i širšího okolí bylo vydání několika publikací, např. českého překladu obou dílů tzv. Palmeho kroniky Varnsdorfu, a sestavení obrazové publikace Varnsdorf - dobové fotografie. (Více viz Publikace.) Členové klubu se také podíleli na knize Varnsdorf - město průmyslu a zahrad ke stému výročí podniku TOS Varnsdorf, která se ale bohužel nedostala do veřejné distribuce.

   V rámci klubu vznikaly také iniciativy k záchraně zvoničky ve Vrchlického ulici, pamětních kamenů, božích muk atd., které pak přerostly v akce „nadklubové“ - více o nich v sekci Projekty.

   V roce 2001 vznikl samostatný klub historických staveb, který se zaměřil především na dokumentaci podstávkových domů. Vedla jej Jaroslava Štěpánková. V roce 2004 splynul s klubem historiků. Soupis podstávek byl završen zpřístupněním internetové databáze podstávkových domů ve Varnsdorfu a Studánce.

   Mapováním historie textilního průmyslu se řadu let zabýval významný místní pamětník a zakládající člen našeho spolku Zdeněk Novotný.

   Klub spolupracuje se Společností pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska v česko-německých pracovních skupinách zabývajících se problematikou muzeí a záchranou podstávkových domů.

   Prvním vedoucím klubu byl Václav Maco (1996-2001), poté převzal vedení Mgr. Filip Mágr.

 
Uskutečněné akce:

 • 7.12.2022 - Trek středním Kavkazem - přednáška Martina Zíky
 • 24.9.2022 - Vycházka po někdejším Novém Varnsdorfu - 5. část cyklu vlastivědných vycházek po bývalých vsích Varnsdorfu - provázela Jaroslava Štěpánková
 • 11.6.2022 - exkurze ve větrném mlýně Světlík (ve spolupráci s přírodovědným klubem)
 • 21.5.2022 - zájezd do Míšně (pořádal ředitel Obl. muzea v Děčíně Vlastimil Pažourek ve spolupráci s KPMV)
 • 26.4.2022 - Nad dobovými fotografiemi Varnsdorfu (VIII) - Továrny, 2. část (textilní výroba ve Varnsdorfu od 1. poloviny 18. stol. po začátek 20. stol.) - promítání s komentářem Josefa Rybánského
 • 27.3.2022 - Exkurze v bývalém faktorském domě čp. 488 na Národní ul. ve Varnsdorfu
 • 19.3.2022 - Vycházka po někdejším Karlsdorfu - 4. část cyklu vlastivědných vycházek po bývalých vsích Varnsdorfu - provázela Jaroslava Štěpánková
 • 25.9.2021 - Vycházka po někdejším Novém Francentálu - 3. část cyklu vlastivědných vycházek po bývalých vsích Varnsdorfu - provázela Jaroslava Štěpánková
 • 29.5.2021 - Vycházka po někdejším Starém Francentálu - 2. část cyklu vlastivědných vycházek po bývalých vsích Varnsdorfu - provázela Jaroslava Štěpánková
 • 14.9.2020 - Výlet do České Kamenice - provázela Jaroslava Štěpánková
 • 23.5.2020 - Vycházka po někdejším Floriansdorfu - 1. část cyklu vlastivědných vycházek po bývalých vsích Varnsdorfu - provázela Jaroslava Štěpánková
 • 11.3.2020 - Nad dobovými fotografiemi Varnsdorfu (VII) - Továrny, 1. část (J. Kunert & Söhne, Elite) - promítání s komentářem Josefa Rybánského
 • 6.3.2020 - Putování za tisovcem aneb Pohled do třetihor - přednáška Karla Macha
 • 6.2.2020 - Opevnění Československa 1938 - přednáška Ivo Vondrovského

 • 27.11.2019 - Nad dobovými fotografiemi Varnsdorfu (VI) - Hospody, 2. část - promítání s komentářem Josefa Rybánského a Jiřího Suchardy
 • 21.9.2019 - Návštěva Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě
 • 11.9.2019 - "Do muzea s architektem" - exkurze ve staré budově muzea ve Varnsdorfu s ing. Tomášem Eflerem
 • 5.6.2019 - Exkurze ve staré budově muzea ve Varnsdorfu
 • 25.5.2019 - Výlet do muzea v Chřibské
 • 25.4.2019 - Nad dobovými fotografiemi Varnsdorfu (V) - Hrádek v proměnách času - promítání s komentářem Josefa Rybánského a Jiřího Suchardy
 • 11.4.2019 - Drobné památky Jiříkova - 2. část přednášky Jana Leibla
 • 26.2.2019 - Málo známé mince české šlechty doby přemyslovské a lucemburské - přednáška Vlastimila Pažourka
 • 14.2.2019 - Stopy víry pod Kavkazem - beseda o Gruzii s Martinem Zíkou
 • 21.1.2019 - Exkurze v kině Panorama ve Varnsdorfu - prováděli Pavel Nejtek a Zdeněk Štěpánek

 • 21.11.2018 - Nad dobovými fotografiemi Varnsdorfu (IV) - Hospody, 1. část - promítání s komentářem Josefa Rybánského a Jiřího Suchardy
 • 24.10.2018 - Drobné památky Jiříkova - 1. část přednášky Jana Leibla
 • 26.9.2018 - Po stopách diplomatů - přednáška Kláry Mágrové o osobnostech barokních diplomatů, kteří byli majiteli rumburského panství
 • 25.4.2018 - Gruzie, země mezi Evropou a Asií - přednáška Kamily Sirotné
 • 14.4.2018 - Hrad Ronov u Žitavy a klášter Marienthal - exkurze vedená Ing. Vlastimilem Pažourkem
 • 20.3.2018 - Nad dobovými fotografiemi Varnsdorfu (III) - Varnsdorfské kostely - promítání s komentářem Josefa Rybánského a Jiřího Suchardy
 • 13.3.2018 - beseda - Ohlédnutí za Toulkami podél Mandavy II - Jaroslava Štěpánková
 • 8.2.2018 - Vojenská  vzpoura v Rumburku 1918 - přednáška Radka Andonova

 • 25.1.2017 - Nad dobovými fotografiemi Varnsdorfu (II) - Školy v proměnách času - promítání s komentářem Josefa Zbihleje a Jiřího Suchardy
 • 16.10.2019 - Francouzské Pyreneje - přednáška s promítáním, Jaroslava Štěpánková
 • 30.9.2017 - výlet - Království u Šluknova
 • 16.9.2017 - výlet - Toulky podél Mandavy, 12. část (závěrečná)
 • 22.4.2017 - výlet - Toulky podél Mandavy, 11. část
 • 8.4.2017 - Návštěva nové stálé expozice muzea v Rumburku
 • 22.3.2017 - Sedmdesát let Varnsdorfské stávky - přednáška Petra Sedláka
 • 4.2.2017 - Brtnické ledopády
 • 25.1.2017 - Nad dobovými fotografiemi Varnsdorfu (I) - Náměstí v proměnách času - promítání s komentářem Josefa Zbihleje a Jiřího Suchardy

 • 24.9.2016 - výlet - Toulky podél Mandavy, 10. část

 • 10.9.2016 - exkurze - přehrada Chřibská

 • 28.4.2016 - přednáška Zbyňka Linharta - Vietnam s batohem na zádech
 • 16.4.2016 - výlet - Toulky podél Mandavy, 9. část

 • 21.3.2016 - přednáška Jaroslava Zemana - Architekt Fritz Lehmann

 • 15.2.2016 - přednáška Kláry Mágrové - Stavební historie poutního kostela ve Filipově

 • 27.1.2016 - beseda - Ohlédnutí za Toulkami podél Mandavy - Jaroslava Štěpánková

 • 19.10.2015 - promítání filmu "Súď ma a skúšaj" o perzekuci ženských řeholních řádů v 50. letech 20. století

 • 10.10.2015 - návštěva výstavy "Jan Hus - cesta pravdy" v Žitavě

 • 12.9.2015 - výlet - Toulky podél Mandavy, 8. část

 • 28.6.2015 - výlet do Jiříkova a Filipova

 • 27.5.2015 - přednáška Jiřího Rosola - Krajem svaté Zdislavy a Lužické hory na starých pohlednicích

 • 28.3.2015 - výlet - Toulky podél Mandavy, 7. část

 • 24.3.2015 - přednáška Martina Sekyry - Münzbergové na Tolštejně

 • 20.1.2015 - přednáška Filipa Stojaníka - Šluknovsko v letech 1968-1989

 • 25.10.2014 - vycházka "Po stopách historie mezi Hrádkem a Špičákem" (spolu s mineralklubem)

 • 6.10.2014 - přednáška Manfreda Rohdeho "Z Čech až do Meklenburska"

 • 20.9.2014 - výlet - Toulky podél Mandavy, 6. část

 • 14.5.2014 - přednáška Josefa Rybánského, Renaty Procházkové a Josefa Zbihleje "K dějinám Hrádku"
 • 12.4.2014 - výlet do Lipové u Šluknova

 • 23.3.2014 - výlet - Toulky podél Mandavy, 5. část

 • 18.3.2014 - přednáška PhDr. Kristiny Kaiserové, CSc. "Patriotismus - nacionalismus - národovectví v českých zemích"

 • 4.2.2014 - přednáška Mgr. Petra Karlíčka a Mgr. Josefa Pokoráka "100 let od povýšení Jiříkova na město"

 • 18.1.2014 - exkurze "Betlémy v Rumburku"

 • 19.11.2013 - přednáška Jiřího Kováře "Život a dílo architekta Emila Röslera"

 • 22.10.2013 - přednáška Radka Andonova "Duben a květen 1945 mezi Budyšínem a Prahou"

 • 22.9.2013 - výlet s německými partnery - Kristýna u Hrádku nad Nisou

 • 15.9.2013 - výlet - Toulky podél Mandavy, 4. část

 • 3.7.2013 - vernisáž výstavy "Drobné sakrální památky Šluknovského výběžku a Horní Lužice" v Centru setkávání v Dolní Poustevně

 • 16.6.2013 - výprava za Lichtenštejnským kamenem na Šébru

 • 24.5.2013 - komentovaná prohlídka výstavy "Drobné sakrální památky Šluknovského výběžku a Horní Lužice" v rumburské Loretě

 • 18.5.2013 - Brtníky - návštěva Galerie Ametyst a komentovaná prohlídka místních drobných památek

 • 1.5.2013 - návštěva "Karáskova revíru" v Seifhennersdorfu

 • 9.4.2013 - přednáška Radky Kozákové a Vladimíra Peši "15 000 let minulosti Lužických hor"

 • 26.3.2013 - vernisáž výstavy "Drobné sakrální památky Šluknovského výběžku a Horní Lužice" v rumburské Loretě

 • 24.3.2013 - výlet - Toulky podél Mandavy, 3. část

 • 19.3.2013 - přednáška Dany Ohno Matoušové "Mexiko a Mexická vášeň"

 • 6.3.2013 - přednáška Miroslava Pröllera "Zajímavosti o drobných sakrálních památkách"

 • 27.2.2013 - Pumpot - beseda s Fr. Dečmanem o animované pohádce na námět pověsti z Českého Švýcarska

 • 16.1.2013 - přednáška Jaroslavy Štěpánkové "Secese ve Varnsdorfu"

 • 14.11.2012 - přednáška J. Ježka "Minulost, současnost a budoucnost mikulášovické železniční dráhy"

 • 18.10.2012 - přednáška R. Andonova "Vysloužilci a Velká válka"

 • 22.9.2012 - exkurze - Hirschfelde, Berzdorf, Marienthal, Görlitz

 • 9.9.2012 - výlet - Toulky podél Mandavy, 2. část

 • 17.6.2012 - výlet - Toulky podél Mandavy, 1. část

 • 25.3.2012 - vycházka - Varnsdorfská secese III

 • 16.3.2012 - přednáška Milana Turka "Lužice - česká minulost"

 • 25.2.2012 - křtiny knihy Igora Heinze "Z hudební minulosti Šluknovska"

 • 23.2.2012 - přednáška Lukáše Berana "Průmyslová architektura ve Varnsdorfu"

 • 6.1.2012 - beseda o Pracovním útvaru Varnsdorf

 • 17.12.2011 - výlet do Žitavy - památky, muzeum, vánoční trhy

 • 4.11.2011 - přednáška F. Stojaníka - Příběh Filipovského zázraku

 • 13.10.2011 - přednáška Ing. Ivy Jaburkové, Ph.D. – Křížové cesty na Šluknovsku

 • 8.10.2011 - exkurze - muzeum a kostel ve Waltersdorfu

 • 25.9.2011 - exkurze - památky v Chřibské - Muzeum T. Haenkeho, kostel sv. Jiří

 • 10.9.2011 - vycházka - Varnsdorfská secese II

 • 18.6.2011 - exkurze - památky v Heinewalde

 • 13.5.2011 - přednáška T. Eflera - Opravy podstávkových domů

 • 10.4.2011 - exkurze v České Lípě - muzeum Šatlava, Centrum textilního tisku

 • 26.3.2011 - vycházka - Varnsdorfská secese I

 • 10.3.2011 - přednáška Františka sajdla - Mikulášovická lokálka

 • 12.2.2011 - exkurze - církevní památky v Dolní Poustevně

 • 2.12.2010 - křest publikace MANDAVA-MANDAU 2010

 • 16.11.2010 - přednáška R. Andonova - Duben a květen 1945 mezi Budyšínem a Prahou

 • 6.11.2010 - vycházka - Varnsdorf z německé strany

 • 10.10.2010 - čtvrtá (závěrečná) vycházka za opravenými křížky ve Varnsdorfu

 • 26.9.2010 - exkurze - církevní památky v Království u Šluknova

 • 19.9.2010 - třetí vycházka za opravenými křížky - Studánka

 • 25.6.2010 - schůzka česko-německé pracovní skupiny "Muzea" v Chřibské

 • 13.6.2010 - druhá vycházka za opravenými křížky ve Varnsdorfu

 • 8.6.2010 - přednáška PhDr. Víta Honyse o renovovaných varhanách na Šluknovsku

 • 29.5.2010 - vycházka - kostel sv. Karla Boromejského a podstávkové domy v Karlově ul.

 • 24.4.2010 - výlet - z Křížového Buku do České Kamenice

 • 11.4.2010 - vycházka za opravenými křížky ve Varnsdorfu

 • 27.3.2010 - exkurze - zámek ve Šluknově, javorová brána v Rožanech

 • 25.3.2010 - přednáška Zdeňka Petráně - Milníky českého mincovnictví

 • 12.3.2010 - schůzka pracovníků a přátel muzeí česko-saského příhraničí ve Šluknově

 • 26.1.2010 - přednáška Mgr. Kláry Mágrové - Architektonické návrhy Johanna Lucase von Hildebrandta

 • 19.11.2009 - přednáška Ivo Vondrovského - Dálnice v okolí Varnsdorfu

 • 24.10.2009 - svěcení opravených křížů (dvou ve Varnsdorfu a dvou na Studánce)

 • 21.10.2009 - přednáška Zdeňka Petráně - Slavný kutnohorský dvouzlatník v dějinách dolování stříbra v Kutné Hoře

 • 25.6.2009 - brigáda na údržbě zvoničky ve Vrchlického ul.

 • 27.5.2009 - přednáška Zdeňka Petráně - O záhadě svatováclavského denáru

 • 22.4.2009 - přednáška Ing. Jiřiny Kopecké Přírodní medicína Inků a její využití v našich podmínkách

 • 21.3.2009 - vycházka pod vedením Jaroslavy Štěpánkové - klasicistní domy v centru Varnsdorfu

 • 7.3.2009 - výlet do Lorety Rumburk na výstavu Arciděkan Hockenwanzel

 • 25.2.2009 - přednáška Mgr. Ladislava Smejkala Arciděkan Hockenwanzel

 • 10.12.2008 - přednáška Jaroslavy Štěpánkové - České vesnice v Rumunsku

 • 7.12.2008 - exkurze na zámku ve Šluknově a na důlním díle Schweidrich - ve spolupr. s minerálklubem

 • 4.12.2008 - vernisáž výstavy betlémů

 • 26.11.2008 - přednáška PhDr. Ivo Cermana - Hrabě František Eusebius z Pöttingu

 • 23.11.2008 - exkurze v bývalém větrném mlýně "Světlík"

 • 19.11.2008 - přednáška Zdeňka Petráně – Příběh Slavníkovců - mýtus českého dějepisectví i numismatiky

 • 8.10.2008 - Zkušenosti a praxe z poskytování sociálních služeb nejen na Šluknovsku - přednáška Moniky Lampové

 • 30.8.2008 - účast na akci v Oberoderwitz - výlet k větrným mlýnům

 • 7.6.2008 - exkurze v Herrnhutu (Ochranově)

 • 4.6.2008 - vernisáž výstavy Proměny rumburské Lorety v čase

 • 17.5.2008 - vycházka pod vedením Jaroslavy Štěpánkové - podstávkové a klasicistní domy ve Varnsdorfu

 • 13.5.2008 - přednáška Jiřího Polmy - Dějiny Jednoty bratrské a Herrnhutu (Ochranova)

 • 19.4.2008 - exkurze ve vlastivědném muzeu a na hradě Lipý v České Lípě

 • 17.4.2008 - přednáška Zdeňka Petráně – Tajemná česká kněžna Emma a její mince

 • 30.3.2008 - exkurze v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě

 • 26.2.2008 - přednáška Ing. Vlastimila Pažourka – Zikmund z Vartenberka v Děčíně za husitských válek

 • 17.2.2008 - exkurze do Karáskova muzea v Seifhennersdorfu

 • 17.1.2008 - vycházka pod vedením Jaroslavy Štěpánkové - Podstávkové domy ve Varnsdorfu

 • 9.10.2007 - přednáška Zdeňka Petráně – posmrtné mince římských císařů

 • 23.9.2007 - výlet do Ebersbachu

 • 10.4.2007 - přednáška PhDr. Petra Kalety – Češi a Lužičtí Srbové v 19. století

 • 18.3.2007 - vernisáž výstavy Roberta Béra – Větrná křídla nad Světlíkem

 • 15.3.2007 - beseda s Jaroslavou Štěpánkovou – O dokumentaci podstávkových domů

 • 20.2.2007 - přednáška Zdeňka Petráně – Římské císařovny a jejich portréty na mincích

 • 28.11.2006 - přednáška Zdeňka Petráně – Keltské mincovnictví v Čechách

 • 30.9.2006 - výlet do České Kamenice (kostel sv. Jakuba a kaple Panny Marie, výstup na vrch Jehla)

 • 16.6.2006 - účast na jednání TUR muzeí v Krásné Lípě

 • 25.4.2006 - přednáška Ing. Vlastimila Pažourka – Dějiny obchodu na konci středověku

 • 28.3.2006 - přednáška PhDr. Víta Honyse – Historické varhany

 • 17.3.2006 - účast na jednání TUR muzeí v Eibau

 • 23.2.2006 - přednáška Mgr. Petra Kajnara – Maroko (spolu s klubem Fascikl)

 • 17.2.2006 - přednáška Ing. Evy Dlouhé – Laos a Kambodža

 • 31.1.2006 - přednáška Mgr. Báry Spalové – Co to znamená „Vykořeněné pohraničí“?

 • 16.12.2005 - účast na jednání TUR muzeí v Rumburku

 • 8.10.2005 - vysvěcení tří opravených křížků ve Varnsdorfu a vysvěcení „švédské mohyly“ na Studánce knězem ThMgr. P. Alexejem Balážem

 • 6.10.2005 - přednáška Jaroslavy Štěpánkové a Mgr. Filipa Mágra – Podstávkové domy

 • 2.9.2005 - účast na jednání TUR muzeí v Obergurigu

 • 17.6.2005 - účast na jednání TUR muzeí v Jiřetíně pod Jedlovou

 • 12.6.2005 - exkurze do německého Leutersdorfu (bývalá česká enklává na území Saska) pod vedením Jochena Kaminského

 • 13.5.2005 - přednáška Ing. Vlastimila Pažourka – Dějiny obchodu ve středověku

 • 14.4.2005 - přednáška PaedDr. Jindřicha Marka – Po stopách pašeráckých legend

 • 8.4.2005 - účast na jednání TUR muzeí ve Waltersdorfu

 • 23.3.2005 - přednáška Jaroslavy Štěpánkové – Krajina podstávkových domů

 • 23.3.2005 - přednáška Pavla Knoblocha – Včelařství a jeho význam pro ekosystém přírody

 • 25.1.2005 - přednáška Jochena Kaminského – České enklávy v Sasku

 • 14.1.2005 - účast na jednání TUR muzeí ve Varnsdorfu

 • 15.10.2004 - účast na jednání TUR muzeí v Schirgiswalde

 • 12.10.2004 - přednáška Mgr. Kláry Mágrové (Mrštíkové) – Muž, který předběhl svou dobu – o životě a díle Rudolfa Köglera

 • 4.6.2004 - účast na jednání TUR muzeí v Chřibské

 • 27.4.2004 - přednáška Jana Koloce – Úvod do heraldiky

 • 17.4.2004 - vysvěcení křížku na Studánce knězem ThMgr. P.íAlexejem Balážem

 • 19.3.2004 - účast na jednání TUR muzeí v Neusalza-Spremberku

 • 16.3.2004 - přednáška Mgr. Natálie Belisové (Steinové) – Po stopách lidové zbožnosti

 • 17.2.2004 - přednáška Mgr. Jaroslava Reže – Kamenné památky Varnsdorfska

 • 11.12.2003 - účast na jednání TUR muzeí v Rumburku

 • 10.12.2003 - křest knihy Varnsdorf ve starých fotografiích

 • 10.11.2003 - přednáška Ing. Evy Vyleťalové – Krajina podstávkových domů

 • 14.10.2003 - přednáška Mgr. Petra Lisska – Výroba dehtu a smoly v Českosaském Švýcarsku

 • 13.5.2003 - přednáška Ing. Ivy Jaburkové – Křížové cesty na Šluknovsku

 • 25.2.2003 - přednáška Mgr. Gabriely Koutové – Vzpomínka na Fukov

 • 19.11.2002 - přednáška Mgr. Kláry Mrštíkové – Příběhy zaniklých obcí na Šluknovsku

 • 26.10.2002 - slavnostní zavěšení zvonu do zvoničky na Pěnkavčím vrchu

 • 25.10.2002 - účast na jednání TUR muzeí v Sebnitz

 • 12.10.2002 - posvěcení křížku v ul. Tovární knězem ThMgr. P. Alexejem Balážem

 • 6.10.2002 - posvěcení křížku na Studánce knězem ThMgr. P. Alexejem Balážem

 • 19.3.2002 - přednáška PhDr. Kristýny Kaiserové – Politický katolicismus 2. poloviny 19. století – Ambros Opitz

 • 17.4.2001 - přednáška J. Sedláčka – Historie Aeroklubu Varnsdorf

 • 14.3.2001 - přednáška doc. PhDr. Zdeňka Radvanovského – Severní Čechy v druhé polovině 30. let 20. století

 • 28.11.2000 - přednáška PhDr. Evy Černé – Nejnovější archeologické výzkumy v severních Čechách

 • 13.-14.5.2000 - zájezd – Kokořín, Písek, Milevsko, Zvíkov, Orlík (společně s klubem výtvarníků)

 • 18.4.2000 - přednáška Dr. L’ubomíra Turčana – Gotická plastika na Děčínsku

 • 21.3.2000 - přednáška Jana Hladíka – Fortifikace ČSR 1935-1938 (spolu s klubem sběratelů)

 • 15.2.2000 - beseda s kronikářem obce Studánka P. Hockem – Historické zajímavosti Studánky

 • 2.2.2000 - exkurze pro členy muzejního spolku v Großschönau v podniku Velveta a.s.

 • 9.12.1999 - přednáška P. ThLic. Petra Tvrďka – Starokatolická církev ve Varnsdorfu

 • 21.9.1999 - přednáška prof. PhDr. Jiřího Tůmy, CSc. – Němečtí politici ve Varnsdorfu o sudetoněmecké politice a česko-německých vztazích

 • 8.5.1999 - autobusový zájezd – Po stopách Prusko-rakouské války

 • 4.5.1999 - přednáška Josefa Woisetschlägera – Prusko-rakouská válka v našem regionu (2. část)

 • 20.4.1999 - přednáška otce Antonije Drdy – Pravoslaví jako tradiční křesťanství

 • 2.2.1999 - přednáška doc. PhDr. Zdeňka Radvanovského – Od Mnichova k Únoru, pohnuté desetiletí 1938-1948

 • 7.12.1998 - beseda s PhDr. Janem Šolcem (poradce v Kanceláři prezidenta republiky) – Prezident a jeho kancelář

 • 17.11.1998 - přednáška Josefa Woisetschlägera – Prusko-rakouská válka v našem regionu (1. část)

 • 27.10.1998 - beseda s prof. Josefem Fialou – 28. říjen – večer k výročí vzniku Československé republiky

 • 20.10.1998 - přednáška Nataši Steinové – Kamenné kříže ve Šluknovském výběžku

 • 15.9.1998 - přednáška doc. PhDr. Lubomíra Kocourka, CSc. – Biskup A. A. Weber a jeho doba

 • 13.6.1998 - návštěva výstavy spolku Domovina v Dolním Podluží

 • 27.5.1998 - přednáška historika Karola Bílka – Pekařova společnost Českého ráje, O Pekařovi jako o historikovi

 • 26.5.1998 - přednáška Wolfganga Henninga – Dějiny Großschönau a muzea v Großschönau (2. část)

 • 12.5.1998 - přednáška Wolfganga Henninga – Dějiny Großschönau a muzea v Großschönau (1. část)

 • 25.4.1998 - brigáda na hradě Tolštejně

 • 21.4.1998 - přednáška Ing. Vlastimila Pažourka – Dějiny Tolštejna

 • 19.2.1998 - přednáška Ivo Vondrovského – Meziválečné pevnosti na Varnsdorfsku

 • 9.12.1997 - přednáška PhDr. Tomáše Edela – Jindřich z Varnsdorfu – autor Dalimilovy kroniky?

 • 18.11.1997 - přednáška Ing. Vlastimila Pažourka – Historické povodně v severních Čechách

 • 8.10.1997 - beseda s Jiřím Valešem - Vzpomínky na Aloise Jiráska

 • 5.10.1997 - veřejná brigáda na Tolštejně

 • 13.9.1997 - vernisáž výstavy pohledů „Starý Varnsdorf“ (spolu s klubem sběratelů)

 • 17.5.1997 - přednáška Dr. Evy Černé – Výsledky archeologického průzkumu středověké sklárny v Doubici

 • 11.5.1997 - přednáška PhDr. Heleny Sobkové – O životě Boženy Němcové

 • 31.5.1997 - veřejná brigáda na Tolštejně pod odborným vedením Ing. Vlastimila Pažourka

 • 20.5.1997 - přednáška Věry Kavanové – Palmeho kronika Varnsdorfu a její překlad

 • 22.4.1997 - přednáška Ing. Vlastimila Pažourka – Archeologické nálezy II

 • 30.3.1997 - zájezd klubu a členů KPMV do Budyšína a lužických vesnic

 • 18.3.1997 - přednáška prof. PhDr. Františka Vydry – O Lužických Srbech a jejich velikonočních zvycích

 • 21.1.1997 - přednáška prof. Josefa Fialy – Stavební slohy ve Varnsdorfu

 • 17.12.1996 - přednáška prof. PhDr. Františka Vydry – O Lužických Srbech a jejich vánočních zvycích

 • 19.11.1996 - přednáška Dr. Evy Černé – O středověkých sklárnách na Šluknovsku

 • 19.10.1996 - zájezd klubu a členů KPMV do muzea v Großschönau a Waltersdorfu

 • 15.10.1996 - přednáška Ing. Vlastimila Pažourka – Výsledky archeologického výzkumu v děčínském okrese

 • 24.9.1996 - přednáška M. Flekny – Historie dolování v Jiřetíně pod Jedlovou (spolu s minerálklubem)

 • 17.9.1996 - přednáška prof. Josefa Fialy – O vývoji místních jmen ve Varnsdorfu a okolí

 • 15.9.1996 - exkurze do stříbrných dolů v Jiřetíně pod Jedlovou (spolu s      minerálklubem)

 • 14.9.1996 - výstava v muzeu – střelecké terče

 • 18.7.1996 - přednáška prof. Josefa Fialy – Úvod do studia historických materiálů

 • 20.5.1996 - zakládající schůze klubu

 

© KPMV    Poslední aktualizace: 17.12.2022