KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 

MANDAVA/MANDAU 2010
Vlastivědné čtení z Varnsdorfu, Šluknovského výběžku a saského příhraničí
Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2009-2010

Heimatkundliches Lesen aus Varnsdorf, dem Schluckenauer Zipfel und dem sächsischen Grenzgebiet

Jahrbuch des Kreises der Museumfreunde in Varnsdorf 2009-2010

 Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v listopadu 2010 v nákladu 1000 výtisků. 292 stran.

Sestavila redakce ve složení: Martin Havlíček, Mgr. Filip Mágr, Mgr. Josef Zbihlej, Jarmila Winklerová, Dieter Winkler, Stefan Wollmann, Rudolf Breuer.

Grafická úprava: Jiří Beran

Obálku navrhl Martin Rein.

Tisk: SOŠMGP Rumburk.

 

Obsah:

 • Předmluva
 • Miscellanea Mandaviensis / Mandavské rozmanitosti
  • Před sto lety. Varnsdorf a okolí v roce 1910
  • Petr Mandažiev: K počátkům tvorby Zachariase Hoffmanna z Lipové
  • Josef Rybánský: Kaple sv. Jana Křtitele a křížová cesta na Hutbergu v Rumburku
  • Klára Mágrová: Výstavní projekt „Architektonické návrhy Johanna Lucase Hildebrandta pro sakrální stavby na Šluknovsku“
  • Petr Pánek: Stavební vývoj poválečných Mikulášovic (1945-1989)
  • Alfred Wenzel: Varnsdorfská pošta
  • Martin Kretschy: Osud jednoho domovského listu
  • Ester Sadivová: Vzpomínka Erny Šemberové (18. 3. 1927 – 12. 1. 2010) z Rumburka na hostinec „Zelený strom“ a jeho historii
  • Filip Stojaník: Vzpomínky politické vězenkyně Hany Truncové na pracovní útvar ve Varnsdorfu
  • Miroslav Plekanec: Staré kutací práce na Kozím hřbetu nad Dolním Podlužím
  • Miroslav Veselý: Kutací pokus na Křížovém vrchu ve Šluknově
  • František Sajdl: Mikulášovická lokálka
  • Jaroslav Moravec: Tisk československých platidel ve Varnsdorfu (II)
  • Oldřich Doskočil: Erwin Görlach (1902-1974)
  • Lukáš Blažej: Významné druhy brouků Velkého rybníka a Světlíku
  • Konrád Brotz: Průzkum zón pozitivní energie na vrchu Hrádek ve Varnsdorfu
  • Jana Krausová: Sdružení Tadeáše Haenkeho, občanské sdružení ve Chřibské
  • Jitka Tůmová: Stěžejní akce Občanského sdružení Studený a Lipnice v roce 2009
  • Ilona Martinovská: Městská knihovna Varnsdorf. Provizorium skončilo po 33 letech
  • Milan Šebek: Také Varnsdorf patřil do služebního obvodu Franze Kafky
  • Jak přišlo sklo do Čech [O knize W.A.Friedricha "Die Wurzeln der nordböhmischen Glasindustrie und die Glasmacherfamilie Friedrich"
  • Jiří Hušek: Stručný přehled počasí ve Varnsdorfu v roce 2009
 • Hosté
  • Andreas Gerth: Modré kameny
  • Ute Hultsch: Kreslič vzorů - neobyčejné zaměstnání v Großschönau
  • Hans Wermes: 200 let piva v Eibau v Horní Lužici
 • Mandau 2010
  • Petr Mandažiev: Der Bau der Kirche und des Seelsorgerhauses in Fukov (Fugau)
  • Petr Janák: Klassizistische Bürgerhäuser in Warnsdorf
  • Josef Rybánský: Kapelle des heiligen Johannes des Täufers und der Kreuzweg auf dem Hutberg
  • Klára Mágrová: Das Ausstellungsprojekt „Architektonische Entwürfe von Johann Lucas Hildebrandt für sakrale Bauwerke im Gebiet Šluknov (Schluckenau)“
  • Miroslav Plekanec: Schwindende montane Denkmäler des Lausitzer Gebirges
  • František Sajdl: Requiem für die Glashütte Kreibitz
  • František Sajdl: Die Nixdorfer Lokalbahn
  • Jan Štika: Wieder-Zugänglichmachung des St. Georgenthaler Bergwerkes für die Öffentlichkeit – eine 75 Jahre alte touristische Attraktion
  • Jitka Tůmová: Der Bürgerverein von Kaltenbach und Limpach
  • Václav Hieke: Eine Publikation über das Karltal erscheint
  • Milan Šebek: Varnsdorf gehörte auch zu den Dienststellen von Franz Kafka
 • Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2009-2010
  • Slovo starostky spolku
  • Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)
  • Hospodaření KPMV
  • Přehled udělených grantových příspěvků
  • Zlatá múza severu pro KPMV
  • Z činnosti jednotlivých klubů
  • Webové stránky KPMV
  • Členové KPMV
  • PhDr. Tomáš Edel (1951-2010)
  • Věra Kavanová (1922-2010)
  • Fond studovny KPMV
  • Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu
  • Soutěže (Fotorok - výsledky, propozice)
   Poděkování
  • Publikace vydané Kruhem přátel muzea Varnsdorf
  • Informace pro potenciální spolupracovníky - přispěvatele do sborníku Mandava
Poznámky:
 • Je to náš druhý dvoujazyčný sborník. (Prvním byla Mandava/Mandau 2005.)
 • Vydání sborníku je součástí projektu "Spolupráce českých a německých muzeí", podpořeného Fondem malých projektů Euroregionu Nisa Ziel 3/Cíl 3.
 • Kniha je k dostání ve varnsdorfském muzeu.
 • Data o publikaci zpracoval Martin Havlíček (další informace na webových stránkách M. Havlíčka ZDE).

 

 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 15.12.2010