KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

 Stanovy KPMV Organizační řád Výbor KPMV Registrace MV ČR
Naše činnost Aktuality z KPMV Valné hromady Členství v KPMV
 

Děje se v KPMVArchiv zpráv


S Mineralklubem v Českém středohoří (16.6.2019)

 

KPMV - úvodní stránkaMineralklub uspořádal výlet do Muzea českého granátu v Třebenicích. Na cestu jsme se vydali v 8 hodin auty z varnsdorfského náměstí. První zastávka byla v obci Konojedy u Kravař, kde se nachází ve svahu Dubí hory NPP Konojedské bochníky. Jde o opuštěný lom se sloupcovitou odlučností tefritu. Zajímavý je i rekonstruovaný zámek Konojedy. Pak jsme se přesunuli do Litoměřic, a to do expozice dolu a podzemní továrny Richard v patrových sklepích zdejšího městského úřadu. Po prohlídce podzemí v Litoměřicích následoval přesun do Třebenic, kde v bývalém luteránském kostele sídlí Muzeum českého granátu. Na panelech je vysvětlen původ tohoto nerostu, jeho těžba a zpracování ve šperkařství. V bývalé sakristii kostela je expozice zabývající se hrady v okolí Třebenic. Terénní část výletu za českým granátem pak pokračovala náštěvou NPP Kamenná slunce u Hnojnic s neobvyklou ukázkou sopečné činnosti. Poté jsme se přesunuli k obci Měrunice k čedičovému lomu, který je známý nedávnými nálezy velkých aragonitů. Na závěr jsme se přesunuli k obci Staré u Třebívlic na potok Žejdlík, dříve známý jako Granátka, kde jsme se pokusili vyrýžovat také nějaké granátky. // Text Miloš Flekna, foto Jiřina Nováková

Fotogalerie z výletu

ham - vloženo 30.6.2019
Exkurze ve starém muzeu (5.6.2019)

 

KPMV - úvodní stránkaO prohlídku budovy muzea v Poštovní ulici byl velký zájem. Aby ne, veřejnost do ní mohla nyní nahlédnout poprvé po deseti letech. V roce 2009 byla kvůli havarijnímu stavu vystěhována a sbírky byly uskladněny v provizorním depozitáři. Mezitím byla vypracována projektová studie na rekonstrukci, kterou však město odmítlo. Pro muzeum byly dokonce uvažovány i jiné objekty ve městě. Nakonec přece jen zvítězila myšlenka vrátit muzejní sbírky do jejich původních prostor, čemuž výrazně dopomohlo rozhodnutí Ústeckého kraje převzít tuto budovu od města do svého majetku (stalo se tak v loňském roce) a provést rekonstrukci na své náklady. / Prohlídku vedl Josef Rybánský, který návštěvníky seznámil jak s historií budovy, tak s návrhem budoucího dispozičního řešení muzea. Zájemci si mohli prohlédnout i kámen v základech s letopočtem 1834 a iniciálami Johanna Lindnera, podnikatele, který si v onom roce nechal dům postavit. Na vizualizaci budoucí podoby objektu jsme si povšimli zejména překrytí atria zasklenou střechou. K vidění byla také improvizovaná výstava pozůstatků po agitačním středisku z dob socialismu.

Fotogalerie z exkurze

ham - vloženo 8.6.2019, foto Jarka Štěpánková
Exkurze ve Chřibské (25.5.2019)

 

KPMV - úvodní stránkaPoslední květnovou sonbotu jsme se vydali do Chřibské. Navšívili jsme muzeum Tadeáše Haenkeho, kde nás zaujal hluboce fundovaný výklad pana Navrátila, prohlédli jsme si sochařskou výzdobu náměstí a zamířili jsme k faře, která má být budoucím sídlem muzea a depozitem výroby chřibské sklárny. Procházka kolem kostela kolem nádherných epitafů ukončila naše poznávání památek a do odjezdu našeho autobusu jsme ještě stačili vyplenit místní cukrárnu.

Fotogalerie z výletu

ham - vloženo 26.5.2019, text a foto Josef Zbihlej
Květinové setkání s rostlinami ve městě (15.5.2019)

 

KPMV - úvodní stránkaRenata Procházková nás opět po roce pozvala na "květinové setkání". Deštivé počasí neodradilo deset Varnsdorfanů, kteří přišli do malého sálu divadla ve Varnsdorfu na setkání s rostlinami žijícími spolu s nimi ve městě. V polovině komentovaného promítání všichni našli odvahu a připili si na své zdraví čajem z popence břečťanového a pak prohřáli své tělo čajem mátovým. Na fotografiích bylo představeno 40 květin, k prohlédnutí bylo přineseno 10 rostlin živých a ukázány byly čtyři herbářové položky z teprve v loňském roce založeného herbáře města Varnsdorf.

Fotogalerie z besedy

ham - vloženo 20.5.2019, foto Josef Zbihlej
Hrádek v proměnách času (25.4.2019)

 

Pátý večer s dobovými fotografiemi Varnsdorfu byl celý věnovaný vyhlídkové restauraci Hrádek. Avizovaná dvojice průvodců Josef Rybánský - Jiří Sucharda se redukovala na prvně jmenovaného, protože ten druhý byl vázán povinnostmi člena městského zastupitelstva. / Přestože se prezentace dobových snímků omezila na historii jediného objektu, bylo z čeho vybírat. Hrádek byl pravděpodobně nejčastěji dokumentovanou varnsdorfskou stavbou, jen místní muzeum má ve svých sbírkách údajně kolem šesti set pohlednic a fotografií s tímto motivem. Cestu časem jsme ale začali ještě v dobách před rokem 1904. Pohled na "Burgsberg/Hrádek" bez siluety stavby na vrcholu působí skutečně nezvykle (což se mohlo opakovat - za uplynulé století podvakrát chybělo málo, a stavba podlehla demolici). Zhlédli jsme i historické mapy, originální plány budoucí stavby a momentky ze stavebních prací. Poté už na plátně defilovala novotou svítící a davy návštěvníků obletovaná budova, nová dominanta města. Jak šla doba, přišly na řadu i smutné snímky devastace, ale i dvojí obnovy a znovuzpřístupnění návštěvníkům - na konci 60. let a poté na prahu nového milénia. / Na závěr byla zmíněna příprava nové publikace o Hrádku k jeho 115. výročí. Dočkat bychom se jí měli letos v červnu.

     

3x foto Filip Mágr, foto vpravo Josef Zbihlej


ham - vloženo 26.4.2019O drobných památkách v Jiříkově - 2. část (11.4.2019)

 

Přednáška Mgr. Jana Leibla, archiváře Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem, byla pokračováním přednášky z loňského října. Ta sice byla původně zamýšlena jako jednorázová, ale obsáhlost prezentace jiříkovských, zejména sakrálních památek, a také diskuse k jejich historii a stavu si vynutila toto pokračování.

     

3x foto Filip Mágr, foto vpravo Josef Zbihlej


ham - vloženo 12.4.2019Geologická vycházka na Špičák (30.3.2019)

 

KPMV - úvodní stránkaMineralklub při KPMV uspořádal v sobotu 30. března geologickou vycházku na vrch Špičák u Varnsdorfu. S Milošem Fleknou coby průvodcem ji absolvovalo devět zájemců, kteří si vedle odborných poznatků užili i vlídného jarního počasí. Do připojené fotogalerie svými snímky přispěli Pavel Vodička a Josef Zbihlej.

Fotogalerie z vycházky

ham - vloženo 12.4.2019Z Großschönau zvou na otevření nové muzejní expozice

 

Od sousedů v Großschönau jsme dostali následující pozvánku:

Zahájení průmyslové výstavy "Schlauchboot (Nafukovací člun)" v neděli 7. dubna 2019 v 10.00 hodin
V textilní vesnici Großschönau mohou být objeveny mnohé pamětihodnosti. Zde na ulici Hauptstraße 85 byl majitelem tkalcovny a faktorského domu C. G. Hänsch. Jeho firma vyráběla damašek a froté výrobky. Později byly tyto technické textilie zpracovávány v továrně na nafukovací čluny v Großschönau. Více než 70 let tu vyráběli oděvy proti nepřízni počasí, nafukovací čluny, záchranné vory, plovací vesty a táborové stany. Továrna zanikla v roce 2008 a výroba byla přesunuta do jiných zemí. Aby byly zachráněny budovy bývalé firmy "C. G. Hänsch" před zánikem a zbouráním a snad i využity k další výrobě, obec Großschönau pozemek koupila. Nyní se zde nachází Muzeum motorových vozidel a techniky. V obou dolních poschodích se setkáte se starými motorovými vozidly a historickou technikou. Ve vyšším poschodí Vám představíme velmi vzácné výrobky našeho regionu. Budete mít možnost nahlédnout do výroby záchranných prostředků pro plavbu na lodi a let vzduchem. Bývalí pracovníci podniku "Schlauchboot" pečují o již jmenovanou průmyslovou výstavu. Prostřednictvím naší výstavy budete mít možnost nahlédnout do tradiční výroby v Großschönau. Zpracovávání technických textilií je vedle výroby damašku a froté důležitou součástí tradice textilní výroby v naší obci.

ham - vloženo 1.4.2019Květnaté louky (4.3.2019)

 

V pondělí 4. března se uskutečnila v předsálí divadla poutavá přednáška o květnatých loukách od ekologa Lukáše Rouče. V první části seznámil posluchače se základní ekologií a důležitostí rozmanitosti přírodních prvků v krajině. Vliv na strukturu krajiny mají všechny její složky - od vlastní sukcese rostlinných druhů na stanovišti přes okus zvěří až k hospodaření člověka. Čím je krajina rozmanitější a členitější, tím více živočišných druhů v ní může žít. Například jsou druhy hmyzu, které bez jednoho konkrétního rostlinného druhu nemohou existovat. Druhá část byla zaměřena na praktické užití a umělou tvorbu květnatých luk. Lukáš představil semennou banku, kterou tvoří již 5 let ve Varnsdorfu. Jeho záměrem je sbírat zejména takové druhy bylin, jež mají praktické využití i v lidském jídelníčku. Květnaté louky lze zakládat prakticky kdekoliv. Jen je potřeba kvalitní příprava stanoviště nebo lze využít míst po výkopech, míst s nově navezenou zeminou, kde zatím nic neroste. Ideální čas pro výsev je v březnu až dubnu a již první sezonu je k vidění plno krásných květin, navíc plné života a se skvělými pečujícími účinky pro půdu. // Zuzana Jindřichová, foto Filip Mágr

     


ham - vloženo 5.3.2019Přišlo 50. číslo revue ČS Fotografie

 

Podrobnější anotace k novému vydání získáte zde. / Studovna varnsdorfského muzea, kde si můžete půjčit časopisy, je k dispozici ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou. Doporučujeme vám informovat nás o své návštěvě předem na tel. 412 334 107.ham - vloženo 3.3.2019Málo známé mince české šlechty doby přemyslovské a lucemburské (26.2.2019)

 

Přednáška ředitele Oblastního muzea v Děčíně Ing. Vlastimila Pažourka navázala na jím vedenou loňskou výpravu na Žitavsko s návštěvou kláštera Marienthal. Panování Václava I. totiž úzce souviselo jak se založením kláštera v Lužici (jež tehdy byla součástí českého státu), tak s mincemi, o nichž byla řeč. S českými středověkými rodovkami, jak numismatici familiérně nazývají šlechtické ražby, jsme se seznámili jak na plátně, tak in natura, protože přednášející několik ukázek ze své sbírky přivezl s sebou. To vše v kontextu poutavého vyprávění o jejich původu a historických souvislostech. Kromě mincí vydávaných šlechtickými rody jsme získali pojem také o církevních ražbách Přemyslovců. / Ing. Pažourek nás také seznámil s aktuálním stavem přípravy rekonstrukce varnsdorfského muzea. Přislíbil, že se na některé z budoucích akcí budeme moci seznámit se současným stavem budoby a se záměrem jejího budoucího využití.

     

První dvě fota zleva Filip Mágr, další dvě fota Josef Zbihlej

ham - vloženo 26.2.2019, foto Filip MágrStopy víry pod Kavkazem (14.2.2019)

 

Martin Zíka loni v létě procestoval kus Gruzie a s námi se v podvečer 14. února podělil o své dojmy a zážitky. Své povídání zaměřil především na náboženskou a církevní tematiku. Gruzie je v tomto směru velice zajímavou destinací - nejen proto, že křesťanství je zde v těsném a problematickém sousedství s islámským světem, ale i proto, že pro tamní obyvatelstvo je víra neopominutelnou a velmi živou součástí života. Zajímavé byly též informace o intenzivním rozvoji země, která usiluje o vstup do Evropské unie a již nyní bohatě využívá finanční pomoc, které se jí z Evropy dostává.

       


ham - vloženo 26.2.2019, foto Josef ZbihlejNa únor je přichystána Gruzie a staré mince

 

KPMV - úvodní stránkaV únoru pozveme veřejnost na dvě přednášky. Martin Zíka nedávno cestoval po Gruzii odnesl si odtud hodně zážitků a silných dojmů. Povypráví nám především o vztahu tamního obyvatelstva k víře. Na gruzínský podvečer se můžete vypravit 14. února v 18 hodin do varnsdorfského divadla. Martinovu vlastní upoutávku k přednášce si můžete přečíst zde. / S ředitelem děčínského muzea Vlastimilem Pažourkem zabrousíme do numismatiky. Seznámí nás s málo známými mincemi české šlechty doby přemyslovské a lucemburské. Jeho přednášku můžete navštívit ve varnsdorfské knihovně 26. února od 18 hodin. / V knihovně můžete až do 15. března obdivovat fotografické skvosty od účastníků soutěže Fotorok 2019, kterou pořádal náš fotoklub. / Předběžně vás také upozorňujeme na přednášku, kterou jsme domluvili na 4. březen. S Lukášem Roučem budeme objevovat nepřebernou bohatost a krásu květnatých luk. Virtuální procházka džunglí pohody se uskuteční v divadle od 18 hodin. / Aktuální přehled akcí a plakátek ke stažení je k dispozici na stránce Zveme vás...

ham - vloženo 29.1.2019Exkurze v kině Panorama ve Varnsdorfu (21.1.2019)

 
KPMV - úvodní stránka V pondělí 21. ledna se uskutečnila dlouho plánovaná prohlídka muzejních exponátů a filmových promítaček v kině Panorama ve Varnsdorfu. Prostory kina nás provedl majitel kina p. Pavel Nejtek se svými spolupracovníky. Nejprve nám promítl v restauraci FilmPoint na 100 let staré promítačce Ernemann Imperator taktéž 100 let starou němou grotesku "Bláznivý dům" a pak již začal odborný výklad nad desítkami exponátů umístěných na policích a ve vstupní hale kina. Každý přístroj má svou historii a p. Nejtek umí o všech s velkým zaujetím hovořit. V kinosále nás seznámil s historií kina, s plány do budoucna a promítl krátký dokumentární film o kině a festivalu 70mm filmů, který zde pravidelně každý rok pořádá. Všichni jsme se se zájmem podívali i do promítárny, kde bylo opět mnoho zajímavých strojů a informací. Všech 20 účastníku exkurze bylo velmi spokojeno a p. Nejtkovi patří velký obdiv za uskutečňování svých snů. Věříme, že za dva roky, kdy uplyne 50 let od otevření kina, bude stále vše fungovat. // text a foto Jaroslava Štěpánková


Exkurze zaujala také Kláru Mágrovou, s jejímž pohledem na akci se můžete seznámit na Výběžku.eu: Cesta do útrob varnsdorfského kina

ham - vloženo 25.1.2019Přišlo 49. číslo revue ČS Fotografie

 

Pro fotografy, kteří chtějí vyhrát příští Fotorok. A nebo chtějí prostě jen lépe fotit... Podrobnější anotace k novému vydání získáte zde. / Studovna varnsdorfského muzea, kde si můžete půjčit časopisy, je k dispozici ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou. Doporučujeme vám informovat nás o své návštěvě předem na tel. 412 334 107.ham - vloženo 19.1.2019Zahájena výstava Fotorok 2019 (15.1.2019)

 

KPMV - úvodní stránkaDo 43. ročníku soutěže Fotorok bylo přihlášeno 180 snímků od 19 autorů. Výběr nejlepších z nich, tak jak jej sestavila porota, je k vidění v prostorách varnsdorfské knihovny. Výstava byla zahájena vernisáží 15. ledna a potrvá do 15. března. Poté se přesune za hranice - ale ne daleko, jen do sousední saské obce Großchönau. / Jednatel KPMV Josef Zbihlej na vernisáži oficiálně vyhlásil výsledky a předal ceny. K aktuálnímu ročníku poté poznamenal několik postřehů: Podobně jako loni dorazilo množství kvalitních fotografií z Děčína. Velmi silnou kolekci zaslali letos fotografové z Litvínova, k nimž patří i Blanka Jedličková s vítězným snímkem „Chvíle před svítáním“. Méně příjemným překvapením je absence německých a polských prací, s čestnou výjimkou Irene Hinzmannové ze Schirgiswalde. Na výstavě objevíme několik jmen z Varnsdorfu a nejbližšího okolí. Z nich se do výsledkové listiny prosadil debutant v soutěži David Kovář, a to velice kvalitními snímky s přírodními motivy. Porota, která již řadu let pracuje v téměř stejném složení, byla letos nově posílena Ondřejem Hájkem, fotografem ČTK pro Ústecký kraj. / Organizátory soutěže zaujala větší účast začínajících fotografů, kteří obtížně hledají svou cestu k výtvarně hodnotné fotografii. Ani vymoženost internetu nemůže nahradit osobní předávání zkušeností od starších pokročilejších kolegů. Tuto praxi, jak ji znali členové původního fotokroužku při ZK Velveta a později ve Fotoklubu KPMV, se i přes několik pokusů zatím nepodařilo obnovit. Stále však platí nabídka pro mladé tvůrce, kteří by chtěli fotoklub obnovit. Kruh přátel muzea Varnsdorf by jim nezištně poskytl přístřeší i nějaké finance na činnost do začátku. Stačí se obrátit na pana Zbihleje ve varnsdorfském muzeu. Pořadatelé děkují městské knihovně za výstavní prostory a zázemí pro vernisáž, všem pomocníkům při instalaci výstavy a oběma starostům, kteří nám pomáhají finančně.

ham - vloženo 17.1.2019 / foto u článku: Cenu za vítězný snímek přebírá od J. Zbihleje Blanka Jedličková; foto J. ŠtěpánkováPorota vybrala vítězné snímky Fotoroku 2019

 

Až do Silvestra mohli fotografové zasílat své snímky do fotosoutěže pořádané fotoklubem KPMV. Porota se bez velkých odkladů hned v prvních dnech roku věnovala jejich vyhodnocení a vybrala vítězné snímky. Na přiložených fotografiích můžete nahlédnout porotě "pod pokličku" a seznámit se s výsledkovou listinou. / Výstava několika desítek vybraných prací proběhne opět ve varnsdorfské knihovně od poloviny ledna do poloviny března. Tímto jste zváni na vernisáž, která se uskuteční tamtéž v úterý 15. ledna v 17 hodin. Na vernisáži budou také oficiálně vyhlášeny výsledky a předány odměny nejúspěšnějším autorům. / S výsledky předchozích ročníků od roku 1996 se můžete seznámit zde.

   


ham - vloženo 5.1.2019Dějiny a současnost 10/2018

 

Přišlo prosincové číslo Dějin a současnosti. Jeho kmenovým tématem je mnichovská dohoda z roku 1938. Obálka a obsah aktuálního čísla jsou dole k rozkliknutí. / Studovna varnsdorfského muzea, kde jsou pro vás časopisy připraveny, je k dispozici ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou. Doporučujeme vám informovat nás o své návštěvě předem na tel. 412 334 107.

 


ham - vloženo 27.12.2018PF 2019

ham - vloženo 17.11.2018


Co nás čeká po Novém roce

 

Nový rok 2019 zahájíme akcemi, které přilákají především přátele fotografie a filmu. V úterý 15. ledna v 17 hodin v městské knihovně vyhlásíme výsledky dalšího ročníku soutěže Fotorok a zároveň zahájíme výstavu nejlepších soutěžních snímků. V pondělí 21. ledna v 17 hodin zveme všechny zájemce na exkurzi ve varnsdorfském kině Panorama. Na programu bude prohlídka objektu, sbírky promítaček a malý dárek k Novému roku. Průvodci večera budou pan Štěpánek a majitel kina pan Nejtek. Tentokrát bude vstup zdarma.
Fotografy, kteří ještě váhají s účastí v soutěži Fotorok, upozorňujeme, že zásilky vašich prací budeme očekávat do posledního dne tohoto roku.
/ Zde si lze stáhnout propozice soutěže a také vstupní formulář, který je potřeba přiložit k soutěžním pracím.

ham - vloženo 17.11.2018Vánoční krmení lesní zvěře (9.12.2018)

 

Tradiční předvánoční aktivita přírodovědného klubu tentokrát připadla na neděli 9. prosince. Jak je zřejmé z fotodokumentace, zvířátkům nadělovaly hlavně děti. Účastníkům pak přišlo vhod občerstvení u Zajíčkových v bývalé hájovně, za což jim patří srdečný dík.

       

5x foto Jaroslava Štěpánková


ham - vloženo 11.12.2018Zemřel první starosta KPMV pan Milan Šebek

KPMV - úvodní stránkaV úterý 4. prosince nás opustil pan Milan Šebek. Bylo mu 91 let. Byl spoluzakladatelem a prvním starostou našeho spolku (1996-2003). Budeme si jej pamatovat jako velmi činorodého spolupracovníka, plného elánu, hýřícího aktivitou a nápady. Do našeho města se přestěhoval až v důchodovém věku, ale místní historie se okamžitě dostala do centra jeho badatelského zájmu. Byl také jedním z těch, kdo uvedli v život náš spolek - Kruh přátel muzea Varnsdorf. Angažoval se především v oblasti památkové péče - jeho zásluhou se mimo jiné podařilo v krátké době opravit varnsdorfské a studánecké křížky a obnovit památnou zvoničku ve Vrchlického ulici. Významný byl i jeho podíl na vlastivědné publicistice: pořídil český překlad publikace o betlemářství na Šluknovsku, sám se ujal redigování Almanachu ke 140. výročí povýšení Varnsdorfu na město, publikoval ve vlastivědném sborníku Mandava, spolupracoval s redakcí varnsdorfského čtrnáctideníku Hlas severu. Přispěl ke zviditelnění významných postav varnsdorfské historie Morize Schnitzera či Petra Kiena. Díky svým kontaktům získal pro spolupráci s naším spolkem například spisovatelku Marii Šulcovou a další osobnosti. Svým osobním nasazením dokázal pro výše zmíněné aktivity zajistit finanční prostředky z veřejných i soukromých zdrojů. A neměli bychom opominout ani jeho živý zájem o současné komunální dění. Čest jeho památce.
Na přiložené fotografii Milan Šebek v roce 2011.
ham - vloženo 6.12.2018


Za historií varnsdorfských hospod I (21.11.2018)

 

Cyklus promítání dobových fotografií Varnsdorfu dospěl ke svému čtvrtému pokračování. S osvědčenými průvodci Josefem Rybánským a Jiřím Suchardou jsme se tentokrát vypravili do místních restaurací, kaváren, hotelů a tanečních sálů. Bohatá historie zdejších restauračních provozů by se do jednoho večera nevměstnala, a tak bude mít ještě (nejméně) dvě pokračování. Virtuální procházka začala na náměstí v hotelu Börse (Burza), sousedním Pohlově hostinci, Střelnici a Colosseu. Je příznančné, že tři z těchto čtyř objektů už na jejich místech nenajdete. Dále jsme zamířili do Národní, Poštovní, Dělnické a Bratislavské ulice a přilehlých lokalit. Vedle starých fotografií a pohlednic na plátně defilovaly dobové reklamy, jídelní lístky nebo nerealizované plány na přestavbu. Skrze hospody, které sloužily i jako přirozená místa sdružování lidí podle jejich zájmů, jsme letmo nahlédli i do historie některých varnsdorfských spolků. / Malý sál divadla se opět zaplnil do posledního místa. K některým snímkům se živě diskutovalo a díky přítomným pamětníkům se podařilo objasnit i některé "záhady".

     

4x foto Filip Mágr


ham - vloženo 21.11.2018Dějiny a současnost 9/2018

 

Přišlo listopadové číslo Dějin a současnosti. Jeho kmenovým tématem je archeologie, další články jsou věnovány Národnímu muzeu nebo kořenům migrační krize. Obálka a obsah aktuálního čísla jsou dole k rozkliknutí. / Studovna varnsdorfského muzea, kde jsou pro vás časopisy připraveny, je k dispozici ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou. Doporučujeme vám informovat nás o své návštěvě předem na tel. 412 334 107.

 


ham - vloženo 21.11.2018Valná hromada KPMV (8.11.2018)

KPMV - úvodní stránka24. valná hromada Kruhu přátel muzea Varnsdorf se konala 8. listopadu 2018 na tradičním místě, tj. ve spolkové místnosti v budově Městské knihovny Varnsdorf. Na prezenční listinu se podepsalo 42 členů našeho spolku, což nesplňovalo podmínku nadpoloviční většiny z aktuálního počtu 100 členů spolku. Stanovy pro tento případ určují svolání náhradní valné hromady s časem konání o 15 minut později, a tak se také stalo. Schůzi řídil jednatel KPMV Josef Zbihlej. Po zahájení předal slovo vedoucím jednotlivých klubů, aby podali zprávu o uskutečněných akcích a plánech do budoucna. Zároveň byla promítána fotodokumentace. Následovala zpráva starostky KPMV Jaroslavy Štěpánkové. S hospodařením spolku za uplynulý rok i s revizní zprávou seznámil J. Zbihlej. Martin Havlíček představil nové vydání vlastivědného sborníku Mandava, který obdrželi všichni příchozí, upozornil také na potřebu angažovat nového editora sborníku.
Z diskusních příspěvků: Mgr. J. Zbihlej - aktuální informace o převodu historické budovy muzea na Ústecký kraj a plánech na její budoucí rekonstrukci; plakátky KPMV nám firma Rengl již nebude zveřejňovat na výlepových plochách, hodí se nám proto jakákoliv pomoc při propagaci akcí. / F. Mágr upozornil na prezentaci akcí na webu a facebokovém profilu KPMV / Jana Krausová upozornila na akce hradu Grabštejn, kam zamířila jedna z našich posledních exkurzí.
Hlasováním bylo jednomyslně potvrzeno současné složení tříčlenného výboru KPMV: Bc. Jaroslava Štěpánková - starostka spolku, Mgr. Josef Zbihlej - jednatel, Alena Fabiánková - hospodářka. Vedoucí jednotlivých klubů tvoří společně poradní výbor (jeho složení valná hromada pouze bere na vědomí). Schválena byla také výše členských poplatků pro rok 2020. Zůstává beze změny, tedy 200 Kč pro výdělečně činné členy a 100 Kč pro ostatní.
S usnesením valné hromady se můžete seznámit zde. // Fotogalerie zde
ham - vloženo 10.11.2018 / foto Josef Zbihlej


FOTOROK 2019 - uzávěrka se blíží

 

Fotoklub KPMV vyhlašuje další ročník Fotoroku - tradiční soutěžní přehlídky vaší fotografické úrody. Zásilky vašich prací budeme očekávat do posledního dne tohoto roku. V polovině ledna pak proběhne ve varnsdorfské knihovně vyhlášení výsledků spolu s vernisáží výstavy vybraných prací. / Zde si lze stáhnout propozice soutěže a také vstupní formulář, který je potřeba přiložit k soutěžním pracím. / Pokud vás zajímají výsledkové listiny a ukázky oceněných snímků z minulých ročníků, najdete je zde. / Přejeme dobré světlo!

ham - vloženo 6.11.2018Mandava 2018

 

Z tiskárny jsme dnes vyzvedli první část nákladu letošního sborníku Mandava. Podařilo se tak splnit tradici, že prvními čtenáři se stanou účastníci valné hromady KPMV. Ta se koná již v tento čtvrtek 8. listopadu od 17 hodin ve spolkové místnosti v Městské knihovně Varnsdorf. / V sobotu 10. listopadu bude naše nová publikace představena na Regionálním knižním minitrhu ve varnsdorfské knihovně. Zároveň bude možné si ji tam zakoupit u stánku našeho spolku. Vezmeme tam s sebou na prodej i starší vydání Mandav i další naše publikace.
Mandava 2018 - obsah

ham - vloženo 5.11.2018Archiv zpráv

 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 30.6.2019