KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

 Stanovy KPMV Organizační řád Výbor KPMV Registrace MV ČR
Naše činnost Aktuality z KPMV Valné hromady Členství v KPMV
 

Rok 2017 - Událo se v KPMVArchiv zpráv
foto Jaroslava Štěpánková, graf. úprava ham


Dějiny a současnost 10/2017

 

Po Novém roce bude v muzeu přístupný prosincový výtisk Dějin a současnosti. Jeho hlavní témata zjistíte z náhledu obálky. Podrobnější obsah opatřený anotacemi článků je na webové prezentaci časopisu zde. / Studovna varnsdorfského muzea je k dispozici ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou. Doporučujeme vám informovat nás o své návštěvě předem na tel. 412 334 107.

ham - vloženo 28.12.2017Přichystali jsme na leden...

 

Do rubriky Zveme vás... jsme právě vložili pozvánku na lednové akce. S železnou pravidelností se kolem poloviny ledna scházíme na vernisáži výstavy FOTOROK a ani leden roku 2018 nebude výjimkou: přátelé fotografie, ať už se soutěže účastnili, nebo se jen zajímají, co se tentokrát mezi fotografy urodilo, jsou zváni do varnsdorfské knihovny v úterý 16. 1. v 17 hodin. / Přesně o týden a jednu hodinu později (23. 1. v 18 hod.) mohou zájemci o regionální historii zamířit do varnsdorfského divadla, kde pořádáme přednášku Radka Andonova, spoluautora nové publikace o tzv. Rumburské vzpouře.
Ale ještě zpět k Fotoroku: Uzávěrka pro příjem soutěžních snímků je tradičně na Silvestra, takže fotografové mají v těchto chvílích ještě šanci doručit své práce. Propozice a přihlašovací formulář naleznou zde.


ham - vloženo 27.12.2017Ústecký kraj schválil investiční záměr pro obnovu varnsdorfského muzea

 

Jednání mezi zástupci Ústeckého kraje a města Varnsdorf o budoucnosti varnsdorfského muzea (o něm jsme zde psali 20. října) již přineslo pozitivní výsledky. Zastupitelstvo Ústeckého kraje 11. prosince schválilo investiční záměr pro stavební úpravy muzea. Předpokladem je schválení převodu budovy do majetku kraje. Hrubý odhad nákladů byl vyčíslen na cca 80 mil. Kč. / V předloženém investičním záměru jsou stavební práce charakterizovány takto: "Komplexní oprava a adaptace objektu pro nové využití k předchozímu účelu – objekt využíván pro činnost pobočky Oblastního muzea v Děčíně – muzeum Varnsdorf. Kompletní obnova nemovité kulturní památky – střešní krytina, střecha a krov, plášť a fasáda budovy, okenní výplně, veškeré vnitřní konstrukce včetně sítí a rozvodů a statika objektu, resp. vnitřních konstrukcí (vnitřní horizontální konstrukce – podlahy, stropy – dřevěné, napadené dřevomorkou v havarijním stavu, více jak 8 let ponecháno bez sanace či zásahu); případné adaptace a drobnější stavební úpravy. Vše v režimu obnovy nemovité kulturní památky." / Usnesení krajského zastupitelstva je jedním z prvních krůčků, na jejichž konci bychom se měli opět dočkat veřejně přístupné muzejní expozice. Ta v našem městě již téměř jedno desetiletí citelně schází.


ham - vloženo 22.12.2017Krmení lesních zvířátek (9.12.2017)

 

Tradiční předvánoční výprava do lesa s nadílkou pamlsků pro lesní zvěř se odehrála v sobotu 9. prosince. Již od roku 2006 ji pořádá přírodovědný klub KPMV. Letos jsme se výjimečně dočkali i zimní sněhové kulisy, což jsme naposledy zažili před pěti lety. Za závěrečné pohoštění pro účastníky děkujeme Zajíčkovým z bývalé myslivny.

   


ham - vloženo 10.12.2017 / foto Jaroslava ŠtěpánkováDějiny a současnost 9/2017

 

Nejnovější číslo časopisu Dějiny a současnost je z větší části věnované události, která dala nový směr evropským dějinám: před 500 lety Martin Luther vystoupil s 95 tezemi, což je považováno za počátek reformace. Kromě bloku textů na toto téma (mimo jiné též o Lutherově vztahu k husitství a o ohlasu reformace v českých zemích) v aktuálním čísle najdete i články věnované peripetiím katalánského národa, ruským sektám v době bolševické revoluce nebo castrovské Kubě. Více k obsahu tohoto čísla zde.
Nové číslo je pro vás přístupné ve studovně varnsdorfského muzea, a to ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou. Doporučujeme vám informovat nás o své návštěvě předem na tel. 412 334 107. / Náhled obálky zobrazíte rozkliknutím obrázku:


ham - vloženo 28.11.2017Nenechte si ujít výstavu a přednášku o firmě Fröhlich

 

Před 240 lety byla ve Varnsdorfu založena textilní firma, která se zásadně podílela na rozmachu zdejšího textilního průmyslu. Josef Rybánský z varnsdorfského muzea připravil výstavu, která bude od 4. prosince do 13. ledna ke zhlédnutí ve varnsdorfské knihovně. Vernisáž se koná v knihovně v pondělí 4. prosince v 17.30 hodin. Po ní následuje přednáška Josefa Rybánského o dějinách textilního průmyslu ve Varnsdorfu a firmě Fröhlich.
Pozvánky najdete na webu varnsdorfské pobočky Oblastního muzea Děčín na těchto odkazech:
Pozvánka - výstava / Pozvánka - vernisáž


ham - vloženo 26.11.2017Nad dobovými fotografiemi Varnsdorfu II (22.11.2017)

 

Druhé setkání nad starými obrázky z Varnsdorfu opět přilákalo mnoho zájemců. Téměř 70 lidí zhlédlo tentokrát prezentaci o varnsdorfských školách. Večerem provázeli Josef Zbihlej a Jiří Sucharda. Beseda byla rozdělena na dvě části: v první hovořil J. Zbihlej o vývoji základního i středního školství ve Varnsdorfu od dob Marie Terezie až po dnešek. Ve druhé části jsme zhlédli dobové fotografie jednotlivých varnsdorfských škol s komentářem Jiřího Suchardy. / Na jaro 2018 připravujeme další pokračování, jehož tématem budou varnsdorfské kostely. // Filip Mágr

     


ham - vloženo 26.11.2017 / foto 2x Filip Mágr, 2x Ivo ŠafusVýlet do Království (30.9.2017)

 

V našem přehledu uskutečněných akcí jsme opomenuli výlet do Království u Šluknova, kam jsme se vypravili poslední zářijový den, a tak se k němu opožděně vrátíme. / V Království jsme měli na programu prohlídku kostela sv. Vavřince a nedaleké křížové cesty. Kostelem nás ochotně provedl pan Walter Koňák z Království. Mohli jsme si prohlédnout interiér kostela, krovy kostela, zvony ve věži a dokonce i zahrát na místní varhany. Za slunného počasí jsme dále pokračovali na nedalekou křížovou cestu, která prochází postupnou rekonstrukcí. V roce 2016 byla opravena kaple Bičování Krista. V letošním roce by měla být zahájena postupná oprava jednotlivých zastavení křížové cesty z darů jednotlivých donátorů. Oprava jednoho zastavení je vyčíslena na 25 tis. Kč. // Filip Mágr

ham - vloženo 26.11.2017 / foto Ivo ŠafusValná hromada KPMV (8.11.2017)

KPMV - úvodní stránka23. valná hromada Kruhu přátel muzea Varnsdorf se konala 8. listopadu 2017 opět v budově varnsdorfské knihovny. Na prezenční listinu se podepsalo 60 členů našeho spolku, tedy nadpoloviční většina ze 118 členů s hlasovacím právem. Schůzi řídil jednatel KPMV Josef Zbihlej. Vedoucí jednotlivých klubů (nebo jejich delegovaní zástupci) podali zprávu o uskutečněných akcích a plánech do budoucna. Jejich vystoupení bylo doprovázeno promítáním fotodokumentace. Starostka KPMV Jaroslava Štěpánková bilancovala dlouhodobý projekt Toulek podél Mandavy a poděkovala všem členům za podíl na činnosti spolku. Josef Zbihlej seznámil s výsledky hospodaření v uplynulém roce a s revizní zprávou. Martin Havlíček představil vlastivědný sborník Mandava 2017, který obdrželi všichni příchozí. V jednací místnosti byla zároveň možnost prohlédnout si aktuální výstavu prací varnsdorfských výtvarníků, kterou připravil klub přátel výtvarného umění.
Z diskusních příspěvků: Mgr. J. Zbihlej - probíhá revize stavu drobných sakrálních památek ve Varnsdorfu; vedení města jedná s Ústeckým krajem o převodu historické budovy muzea na kraj. / Mgr. F. Mágr - akce ke 200. výročí narození sochaře V. Pilze. / M. Flekna - upozornění na televizní cyklus Podzemní Čechy (ČT2). / Jiří Sucharda - připraveno vydání stolního kalendáře města Varnsdorf na rok 2018 ke 150. výročí povýšení Varnsdorfu na město; záměr zřídit ve Varnsdorfu pamětní desku výrobce motocyklů A. H. Liebische.
Hlasováním bylo jednomyslně potvrzeno současné složení tříčlenného výboru KPMV: Bc. Jaroslava Štěpánková - starostka spolku, Mgr. Josef Zbihlej - jednatel, Alena Fabiánková - hospodářka. Vedoucí jednotlivých klubů tvoří společně poradní výbor (jeho složení valná hromada pouze bere na vědomí). Schválena byla také výše členských poplatků pro rok 2019: 200 Kč pro výdělečně činné členy, 100 Kč pro ostatní.
S usnesením valné hromady se můžete seznámit zde. // Fotogalerie zde
ham - vloženo 10.11.2017 / foto Filip Mágr


43. číslo Čs. fotografie

 

Máme pro Vás - pokud vás aspoň trochu zajímá fotografické řemeslo a umění - další číslo revue Československá fotografie. Nahlédněte do obsahu, a pokud vás zaujme, těšíme se na vás ve studovně varnsdorfského muzea (ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou). Doporučujeme vám informovat nás o své návštěvě předem na tel. 412 334 107. / Náhled obálky a obsahu zobrazíte rozkliknutím obrázků:


 

 

ham - vloženo 31.10.2017S mineralklubem v Polomených horách (22.10.2017)

 

Mineralklub nabídl zájemcům celodenní výlet do málo známých Polomených hor na Českolipsku, spojený s návštěvou zříceniny hradu Děvín a naučné stezky v Geoparku Ralsko. Do terénu ale nakonec vyrazili pouzí tři cestovatelé. Turistika spojená s poznáním se jim však vydařila.

     


ham - vloženo 26.10.2017 / foto Jiřina Nováková, Miloš FleknaVe Schirgiswalde opět chystají velkou výstavu betlémů

 

KPMV - úvodní stránkaBetlemářský spolek ve Schirgiswalde každoročně organizuje unikátní výstavu betlémů. Do této saské obce to nemáme daleko, stačí zamířit do Šluknova a odtud už je to asi jen 10 km přes přechod v Rožanech. Právě jsme obdrželi pozvánku na letošní výstavu, která se koná ve dnech 9.-10. prosince 2017 společně s Mikulášskými trhy. Betlémy budou vystaveny v Alžbĕtinĕ sále u katolického kostela, v bezprostřední blízkosti námĕstí. Návštěvníci se mohou těšit na více než stovku betlémů ze Schirgiswalde a blízkého okolí. S dalšími informacemi se můžete seznámit v pozvánce (pdf).


ham - vloženo 25.10.2017Město jednalo se zástupci Ústeckého kraje o budově muzea

 

KPMV - úvodní stránkaJiž osm let trvá tristní situace varnsdorfského muzejnictví - aspoň co se týče samotné muzejní expozice a prostoru pro veřejné akce. V roce 2009 byla budova muzea kvůli havarijnímu stavu uzavřena, většina sbírkových předmětů odpočívá v depozitáři v bývalých jeslích na ul. Legií (a část v Rumburku). Projekt rekonstrukce budovy, s nímž se před několika lety počítalo, vyšuměl do ztracena. Budova patří městu, které však postrádá potřebné finanční zdroje. 10. října se ve Varnsdorfu sešli zástupci města a muzea s členy Výboru pro kulturu a památkovou péči Ústeckého kraje. Jednalo se o možnosti převzetí budovy Ústeckým krajem, který by posléze budovu opravil a opět zprovoznil. Podrobnější informace o tomto jednání včetně fotografií zachycujících současný stav objektu jsou přístupné na webu města Varnsdorf.


ham - vloženo 20.10.2017Nový ĎaS a Čs. fotografie v naší studovně

 

Další čísla časopisů věnovaných dějinám a fotografickému umění jsou jako obvykle pro vás přístupná ve studovně varnsdorfského muzea, a to ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou. Doporučujeme vám informovat nás o své návštěvě předem na tel. 412 334 107. / Náhledy obálek a obsahu zobrazíte rozkliknutím obrázků:


     

ham - vloženo 20.10.2017Slovem a obrazem ve francouzských Pyrenejích (16.10.2017)

 

Tématem pondělního promítání byly francouzské Pyreneje. Celé pohoří vzniklo alpinsko-himálajským vrásněním před 38 miliony let. Délka je zhruba 435 km a šířka až 140 km. Při promítání jsme se mimo jiné podívali na nejhezčí místa středních Pyrenejí - do Néovilského národního parku, nejznámějšího ledovcového karu Cirque de Gavarnie, k jezeru Lac de Gaube, ve španělské části do národního parku Ordesa a dále do města Lurdy. V závěru promítání ještě do historického městečka na pobřeží, do Narbonne. Samostatnou částí promítání byla i vysokohorská květena, která má v Pyrenejích hodně endemických zástupců. // Jaroslava Štěpánková


   


ham - vloženo 18.10.2017 / foto Filip MágrVítěz Fotoroku vystavuje v divadle

 

KPMV - úvodní stránkaDěčínský fotograf Jaroslav Stejskal obdržel počátkem letošního roku hlavní cenu soutěže Fotorok 2017 za snímek Návrat domů. Díky výstavě ve varnsdorfském divadle si nyní můžeme prohlédnout i další jeho tvorbu. Své snímky zde prezentuje spolu s dalšími třemi svými děčínskými kolegy - Jaroslavou Bauerovou, Jaroslavem Chroustem a Jaroslavem Kalousem (nikoliv náhodou si neformální děčínský fotoklub říká "Jardové"). Vernisáž výstavy Rozcuchané vzpomínky se konala minulý pátek 6. října, ale bohužel právě pan Stejskal se jí kvůli nemoci nemohl zúčastnit. Průběh vernisáže zdokumentoval Ivo Šafus pro Výběžek.eu. / Při návštěvě některé z divadelních akcí si tedy povšimněte výzdoby foyeru. Snímky čtveřice fotografů z Děčína stojí za pozornost.

Při této příležitosti se hodí upozornit na další ročník Fotoroku. Soutěžní snímky budou jako obvykle přijímány do konce kalendářního roku. Propozice soutěže včetně přihlašovacího formuláře najdete na našem webu zde.


ham - vloženo 8.10.2017 / foto Ivo ŠafusŠermíři z Primo Victoria nezahálí

 

KPMV - úvodní stránkaKlub historického šermu Primo Victoria, který pod hlavičkou našeho spolku působí od září 2014, se letos zviditelnil úspěšnou "Bitvou Varnsdorf" v červnu u rybníka Mašíňák. Prezentuje se však také na řadě dalších akcí. Bilance jen za první tři čtvrtletí letošního roku obnáší tyto akce: 4.2. a 24.2. vystoupení na maturitních plesech VOŠ a SŠ Varnsdorf • 28.-30.4. Bitva Libušín • 6.5. účast na soukromé "šermířské soutěži", kde se zápolilo mj. ve střelbě z kuše a luku, v boji, hodu sekerou atd. • 19.5. vystoupení v mateřské škole v Děčíně • 2.-4.6. Bitva Varnsdorf - první ročník • 1.7. slavnosti v Horní Polici na téma třicetileté války • 4.-6.8. Bitva Mělník na téma "dobro proti zlu", kde dobro porazilo nekromanta a jeho armádu • 18.-20.8. Bitva Rogar • 19.8. Rumburské slavnosti • 25.-27. 8. Bitva Libuň na téma husitské války • 1.-3.9. Bitva Přívory. / Vedoucí klubu Karel Kopecký k tomuto přehledu dodává: "V budoucnu chceme stihnout více bitev a akcí. Letos jsme toho kvůli zkouškám stihli málo. Když se nám podaří sehnat sponzory a pár šikovných rukou, chtěli bychom udělat další ročník Bitvy Varnsdorf."


ham - vloženo 5.10.2017 / foto z Bitvy Varnsdorf: Josef ZbihlejValná hromada KPMV bude 8. listopadu

 

KPMV - úvodní stránkaVážení členové KPMV, oznamujeme vám termín 23. valné hromady našeho spolku. Bude se konat ve středu 8. listopadu. Je svolána na tradiční místo, tj. do spolkové místnosti Městské knihovny Varnsdorf, Otáhalova 1260 (přízemí vlevo) na 17.30 hod. / Účastníci valné hromady obdrží vlastivědný sborník Mandava 2017.


ham - vloženo 5.10.2017Dokončili jsme putování podél Mandavy (16.9.2017)

 

V sobotu 16. září jsme ukončili pětileté putování podél břehů říčky Mandavy a prošli jsme poslední dva kilometry před soutokem s Lužickou Nisou. Procházku jsme doplnili částečnou prohlídkou Žitavy a cestou z nádraží jsme si pověděli o zajímavých historických budovách na Johannisplatz, Marktu a Rathausplatz a přes renovované sídliště se sochami na fasádě jsme došli na most, kde jsme ukončili minulou vycházku. Čekaly nás ještě 4 mosty, kde přes jeden vedla šikmo napříč úzkokolejná trať. V místě soutoku Mandavy a Lužické Nisy je nenápadné a klidné místo určené pro příměstskou rekreaci a krátký úsek je součástí dálkové cyklotrasy D12 - Odra - Nisa - Usedom v celkové délce 525 km. Cestou zpět na nádraží jsme si prohlédli květinové hodiny, poslechli porcelánovou zvonohru, podívali na historické budovy na náměstí Neustadt, kde je solná sýpka a stará městská kovárna s "moccabarem", ve kterém jsme si při kávě a zákusku odpočinuli, abychom cestou na nádraží viděli ještě několik krásných kašen a dalších historických zajímavostí. Celkem jsme viděli 27 komentovaných míst a dostali jsme se i do kostela sv. Jana. Všechno se zde nedá vypsat, v informačním centru mají prospekty i v češtině a návštěvu Žitavy vřele všem doporučuji.
Kdo nebyl na vycházkách, bude vítán v měsíci březnu na promítání z druhé poloviny Toulek kolem Mandavy.
// Jaroslava Štěpánková

ham - vloženo 28.9.2017 / foto J. ZbihlejMandava 2017 na obzoru...

 

Také letos na podzim dostanou čtenáři regionální vlastivědné literatury příděl nového čtiva v podobě sborníku Mandava. Náš spolek ho vydává již dvacet let. Letošní vydání právě prochází tiskovými korekturami a vše je na dobré cestě, aby mohlo být 11. listopadu představeno při Regionálním knižním minitrhu ve varnsdorfské knihovně. / Z dvaceti zařazených článků jich většinu napsali naši stálí přispěvatelé, ale také se nám daří udržet tradici, že v každém novém vydání se objeví i nová autorská jména. Letos to bude kromě jiných i Michal Marosz, díky němuž badatelé dostanou do rukou další střípek k profilu významného varnsdorfského architekta Antona Möllera. Pro širší veřejnost bude asi nejatraktivnějším příspěvkem vzpomínková stať Lothara Hinze o budování a otevření silničního hraničního přechodu Varnsdorf - Seifhennersdorf. Letos tomu bylo právě 50 let, protože tím slavným dnem byl 28. duben 1967. Bude to zasvěcené ohlédnutí jednoho z hlavních aktérů: pan Hinz byl tehdy vedoucím pracovníkem celního úřadu v Seifhennersdorfu, a jedním z těch, kdo bleskovou přípravu nového přechodu zajišťovali. Dobovou atmosféru přiblíží řada fotografií a též přetisk reportáže, kterou jsme našli na stránkách tehdejšího Hlasu severu. Můžete se také těšit na těžko uvěřitelnou historku z návštěvy prezidenta Novotného na rozestavěném přechodu. Okénkem do historie místního textilního průmyslu krátce před 2. světovou válkou bude stať Ervína Heinla. V oddíle Hosté naopak nahlédneme do počátků textilního průmyslu a odborného školství v Seifhennersdorfu. Samozřejmou součástí ročenky je dokumentace činnosti našeho spolku v uplynulém roce. / Členové KPMV získají publikaci zdarma na valné hromadě, ostatní zájemci si ji budou moci zakoupit v muzeu, místních knihkupectvích či informačních střediscích.

ham - vloženo 16.9.2017Účastníky putování podél Mandavy čeká v polovině září poslední etapa

 

Starostka našeho spolku Jarka Štěpánková po několik let organizovala "Toulky podél Mandavy". Začínalo se u pramenů říčky u Starých Křečan 17. června 2012. (Charakteristické je, že odpočívadlo, které tam tehdy sloužilo turistům, majitel pozemku mezitím zlikvidoval a znemožnil tam přístup.) Toulky v dalších etapách pokračovaly přes Rumburk, saskou obec Seifhennersdorf, opět českým územím přes Varnsdorf a nakonec znovu v Německu z Großschönau do Žitavy. / Vycházky se konaly dvakrát ročně vždy na jaře a na podzim. Dosud se jich konalo jedenáct. Na rovný tucet se dostaneme právě poslední etapou v sobotu 16. září. Budeme procházet Žitavou, kde se Mandava vlévá do Lužické Nisy. Chcete-li se připojit, stačí sednout na vlak odjíždějící v 8.51 hod. z nádraží Varnsdorf (resp. 8.47 hod. ze zastávky Varnsdorf staré nádraží) do Žitavy. Pozor, v Großschönau budeme kvůli výluce přestupovat na autobus. / Kromě rozloučení s korytem Mandavy se budeme věnovat i částečné prohlídce žitavských pamětihodností. Návrat do Varnsdorfu některým z odpoledních spojů.

Na snímku foto Filipa Mágra z 9. etapy - most Himmelsbrücke v Heinewalde

ham - vloženo 4.9.2017Nový ĎaS, Bezděz a Čs. fotografie v naší studovně

 

Šesté letošní číslo Dějin a současnosti se věnuje především tématu vyvražděných a vypálených Lidic. Nabídnout můžeme též nové číslo dvouměsíčníku Československá fotografie. Kromě toho jsme odbdrželi letošní vydání vlastivědného sborníku Bezděz s mnoha zajímavými příspěvky z oblasti Českolipska. / V depozitáři varnsdorfského muzea jsou vám časopisy přístupné ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou. Doporučujeme vám informovat nás o své návštěvě předem na tel. 412 334 107. / Náhledy obálek a obsahu zobrazíte rozkliknutím obrázků.


         

ham - vloženo 24.7.2017, doplněno 27.7.2017Muzeum dostane nového ředitele

 

Oblastnímu muzeu Děčín, pod které spadají i pobočky ve Varnsdorfu a Rumburku, bude od října šéfovat nový ředitel. Ve výběrovém řízení uspěl Ing. Vlastimil Pažourek. Vystřídá na tomto postu Milana Rosenkrance, který stál v čele instituce od roku 1990. Muzeum je zřizováno Ústeckým krajem, o odvolání a jmenování jeho ředitele proto rozhoduje Rada Ústeckého kraje. / Pro náš spolek je Vlastimil Pažourek "starým známým", uskutečnil pro nás řadu přednášek zaměřených na archeologické nálezy a regionální dějiny. Od roku 1997 je naším čestným členem. / Rozhovor s novým ředitelem si přečtěte na webu Děčínského deníku, sám Vl. Pažourek zveřejnil i jeho nezkrácenou podobu na webu Děčíňák.

ham - vloženo 24.7.2017 / foto DeníkNobilis Tilia, Vlčí hora a Brtníky (17.6.2017)

 

Přes krajně nepříznivé počasí se sešlo šest statečných, kteří přemohli severní vichr a studené fronty. Prohlédli jsme si bylinkovou zahrádku Nobilis Tilia a vystoupali na vrchol Vlčí hory. Výhled z rozhledny nás potěšil hlavně svými dynamickými proměnami viditelnosti. Pak už jsme se vydali na křížovou cestu do Brtníků, zkontrolovali jsme stav rekonstrukce slavné hospody U Krkovičky a počkali na vyhlídkový vlak. Na nádraží nás "potěšila" mapa výběžku, která nás poučila o tom, že říčka Křinice pramení v Saském Švýcarska a skrz celý výběžek teče do Žitavy. Rychlý přesun do našich domovů nám umožnil účast na kulturních slavnostech v celém výběžku. / Obrázky z výletu si můžete prohlédnout v této fotogalerii.

ham - vloženo 18.6.2017 / foto Filip MágrŠermířská "Bitva Varnsdorf" poprvé (3.6.2017)

 

U rybníka Mašíňák propukla v sobotu 3. června středověká bitva. Byla to varnsdorfská premiéra - a zároveň pořadatelský křest pro klub historického šermu Primo Victoria, který působí při Kruhu přátel muzea Varnsdorf. Akce se odehrávala za letního vedra, a tak nebylo rytířům navlečeným ve středověké zbroji moc co závidět. O to víc lze obdivovat elán, s jakým se vrhali do soubojů za svou čest a slávu. / Naše poděkování patří partnerům a sponzorům, bez nichž bychom si dobrodružnou podívanou museli nechat ujít: Restaurace a penzion Koliba Varnsdorf, Rumburské noviny, pivovar Svijany, pivovar Konrad,  tiskárna TRIO Varnsdorf, ZETR s.r.o. Varnsdorf, Adriana Jiříkov s.r.o., Lusatia Quality, Svobodová Antonie - železářství, Stavební materiály Marcela Burdilová, OBY Varnsdorf. / Několik fotografií z rytířského klání si můžete prohlédnout v této fotogalerii.

ham - vloženo 4.6.2017 / foto Filip MágrNová čísla ĎaSu a Československé fotografie

 

Fotonadšenci mohou využít toho, že stále ještě odebíráme magazín Československá fotografie. Jeho obsah ocení jak pokročilí, tak začínající fotografové. Zároveň můžeme nabídnout k přečtení nejnovější vydání časopisu Dějiny a současnost. Jeho hlavním tématem je císařovna Marie Terezie, od jejíhož narození uběhlo rovných 300 let. V depozitáři varnsdorfského muzea jsou vám časopisy přístupné ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou. Doporučujeme vám informovat nás o své návštěvě předem na tel. 412 334 107. / Náhled obálek zobrazíte rozkliknutím obrázků.

ham - vloženo 1.6.2017Mineralklub nás virtuálně přenesl do svých podzemních hájemství (25.5.2017)

 

Miloš Flekna a Aleš Novák nás na besedě v divadle seznámili s aktivitami Mineralklubu prostřednictvím obrázků, vyprávění a improvizované výstavy hornin. Tento klub pracuje pod hlavičkou našeho spolku již od jeho samých počátků (1996) a oba protagonisté besedy jsou jeho zakládajícími členy. Kdo jste u toho nebyli, můžete  si udělat představu ze snímků v této fotogalerii.

ham - vloženo 28.5.2017 / foto Filip MágrV Liberci na Tkadlíkovi a veteránech (13.5.2017)

 

Náš výjezd do liberecké galerie proběhl ve velmi skromném, tříčlenném obsazení. Výjimečná výstava díla Františka Tkadlíka bohužel naše výtvarníky nepřilákala, a nebo ji snad absolvovali sólově. Případným zájemcům sdělujeme, že potrvá ještě do 18. června. Po její prohlídce jsme zamířili do nedalekého Technického muzea Liberec, kde naše oko potěšily především historické dopravní prosředky. Budete-li mít do Liberce cestu, můžeme doporučit, potěší hlavně starší a nejmladší návštěvníky.


   


ham - vloženo 28.5.2017Připravujeme letošní ročenku Mandava 2017


Také letos náš spolek vydá vlastivědnou ročenku Mandava. Bude v pořadí už jednadvacátá. Potenciální přispěvatele, kteří by nám chtěli nabídnout text ke zveřejnění, tímto žádáme, aby nám jej poskytli do konce května.
Bližší informace pro přispěvatele jsou k dispozici zde: Mandava2017_propozice (pdf). Kontakty na redakci: Josef Zbihlej, e-mail: kpmv@quick.cz, tel. 723 206 107; Martin Havlíček, e-mail: ham-ham@seznam.cz, tel. 775 865 995.

ham - vloženo 2.5.2017


Předposlední etapa toulek podél Mandavy (22.4.2017)

 

Přišel duben a opět jsme vyrazili podél Mandavy. Nyní jsme si vybrali sobotu 22. 4. a počasí nám v tento den přálo. Na nádraží se nás sešlo celkem jedenáct. Vystoupili jsme v Mittelherwigsdorfu a došli ke "Skalnímu mlýnu", kam jsme minulou vycházku došli. Cesta podél Mandavy směrem k Žitavě vedla mezi upravenými domky s pěknými zahradami, opět jsme přecházeli řeku po nádherných kamenných mostech či dřevěných lávkách, měli jsme možnost obdivovat i několikaobloukové mosty pro železnici. Na řece je opět celá řada jezů a náhonů, které v dřívějších dobách sloužily pro mlýny nebo malé továrny. V Žitavě je prostor kolem Mandavy krásně upraven a vznikl zde nádherný park s jezírky, záhony a vzrostlou zelení, o které jsme se více dověděli z výkladu Zuzky Jindřichové. Krátký čas jsme věnovali prohlídce Olbersdorfer See, kde je i malé muzeum důlní techniky používané v době těžby uhlí. Odtud jsme šli ještě kousek podél Mandavy, abychom na vnějším okruhu odbočili k nádraží a zároveň ochutnali kousek z příští vycházky, kdy nás čeká jen malá část Mandavy, ale přidáme prohlídku města. Poslední vycházka je plánována na září. // Jaroslava Štěpánková

ham - vloženo 22.4.2017, doplněno o fotogalerii 23.4.2017 / foto J. ŠtěpánkováDějiny a současnost 4/2017

 

Nejnovější číslo časopisu Dějiny a současnost, které se můžete přečíst ve studovně našeho muzea, přináší tematický blok věnovaný tureckým (respektive osmanským) dějinám v konfrontaci s aktuálními událostmi v evropsko-tureckých vztazích. Další témata aktuálního vydání zjistíte rozkliknutím obrázku s obsahem. Rubrika "Výstavy" upozorňuje na libereckou expozici malířského díla Františka Tkadlíka, což by mělo zajímat zejména ty z vás, kdo se spolu námi chystáte tuto výstavu v květnu navštívit.


   


ham - vloženo 21.4.2017Vyšel sborník o varnsdorfském sochaři Pilzovi


Loňské dvousté výročí narození sochaře Vincenze Pilze (14. 11. 1816 Varnsdorf – 27. 4. 1896 Vídeň) bylo připomenuto řadou akcí, které se staly součástí projektu 200 let Vincenze Pilze. Patřila k nim též konference, která se uskutečnila ve Varnsdorfu 19. října 2016. Nyní vychází dvoujazyčný sborník příspěvků z této konference. Pro její účastníky a pro další vážné zájemce je zdarma k dispozici ve varnsdorfském muzeu. / Projekt zaštítilo Městské divadlo Varnsdorf, které na tento účel získalo finanční podporu z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa. Editorem sborníku je Josef Rybánský, odpovědným redaktorem Martin Musílek. / Náhled obálky a obsahu získáte rozkliknutím přiložených obrázků:


  


ham - vloženo 19.4.2017


Aktuální číslo Děčínských vlastivědných zpráv (2/2016) je čtenářům k dispozici ve studovně našeho muzea. Obálku a obsah zobrazíte rozkliknutím miniatur:

  

ham - vloženo 11.4.2017Exkurze v rumburském muzeu (8.4.2017)


Malá skupina členů KPMV dorazila do Rumburku na speciálně objednanou prohlídku nové expozice tamního muzea. Atmosféru dokumentuje několik momentek z fotoaparátu Josefa Zbihleje:


      


ham - vloženo 8.4.2017, foto Josef Zbihlej


Nové termíny do diáře

 

Do svých kalendářů, diářů, plánovačů atp. si již můžete poznamenat nové termíny akcí KPMV. Klub výtvarníků naplánoval na sobotu 13. 5. návštěvu liberecké galerie a muzea. Mineralklub ve čtvrtek 25. 5. představí svou podzemní činnost promítáním fotografií od 18 hodin ve varnsdorfském divadle. Klub historického šermu Primo Victoria pozve veřejnost v sobotu 3. června na ukázkovou bitvu u Mašíňáku. Zatím bez přesného termínu jsou v plánu další červnové akce - zájemci o drobné sakrální památky se k nám budou moci přidat při obchůzce varnsdorfských křížků (zhodnocení jejich současného stavu, fotodokumentace) a s přírodovědným klubem můžete zamířit na exkurzi v Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře, spojenou s výstupem na rozhlednu na Vlčí hoře a prohlídkou unikátní Köglerovy geologické mapy v Zahradách. / Aktuální plán akcí sledujte v sekci Zveme vás...

ham - vloženo 5.4.2017Fotorok: výstava se přesunula do Großschönau

 

Výstava fotografií ze soutěže FOTOROK 2017 byla do poloviny března k vidění ve varnsdorfské knihovně. Nyní již zdobí prostory radnice v sousední německé obci Großschönau, kde působí náš partnerský fotografický klub. Vernisáž se konala 28. března (viz fotografie J. Zbihleje). Výstava tam potrvá do 12. května. Poté budou fotografie - kromě vítězných - vráceny jejich autorům.

ham - vloženo 30.3.2017 / foto Josef ZbihlejNové odborné čtivo v muzeu

 

V muzeu na své čtenáře čekají nová čísla časopisů a sborníků: březnové vydání "Ďasu", nejnovější revue Československá fotografie a poslední dva sborníky Fontes Nissae - Prameny Nisy. Hlavní témata jejich obsahu zjistíte z náhledů, které lze rozkliknout pod tímto textem. / Zmíněná periodika (a mnohá další) jsou přístupná ve studovně v depozitáři varnsdorfského muzea, kam si lze zajít ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou. Doporučujeme vám informovat nás o své návštěvě předem na tel. 412 334 107.


       


ham - vloženo 24.3.2017Sedmdesát let Varnsdorfské stávky (22.3.2017)


Historik Mgr. Petr Sedlák, Ph.D. se dlouhodobě zabývá Varnsdorfskou stávkou (5. března 1947) v kontextu poválečného společenského vývoje. Spor o restituci varnsdorfské textilky tehdy vyvrcholil rozhodnutím v neprospěch restituenta Emila Beera a předznamenal "vítězství pracujícího lidu" v únoru 1948. / Petr Sedlák v naší ročence Mandava zveřejnil na toto téma příspěvek již v roce 2005. Nyní přijel do Varnsdorfu diskutovat o této události v době, kdy od ní uběhlo právě 70 let. Téměř 30 návštěvníků seznámil se základními fakty, s dokumentací, kterou mají historikové k dispozici, a zejména s vývojem jejich pozdější interpretace. V následující diskusi padla řada dotazů, například k problematické právní stránce tejdejšího sporu. Zazněly také vzpomínky na někdejší oslavy kulatých výročí, které se konaly až do roku 1987. / Petr Sedlák na toto téma zpracovává historickou monografii, kterou by rád publikoval do dvou let.


      


ham - vloženo 23.3.2017, foto Filip Mágr (3. foto zleva) a Josef Zbihlej (ostatní fotografie)


Tichý lov - Zvířata v Evropě (20.3.2017)


V pondělí 20. března nás pan Wolfgang Grafe z Großschönau pozval do přírody prostřednictvím svých diapozitivů na téma Zvířata v Evropě. Promítání s výkladem (simultánně překládaným Ludmilou Podzimkovou a Janou Krausovou) se konalo ve varnsdorfském divadle.


      


ham - vloženo 20.3.2017, foto Filip Mágr a Jaroslava Štěpánková


Výzva k fotografům

 

Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vás pozval na dernieru nebo dernisáž (?) výstavy FOTOROK 2017. Příští sobotu (18. 3.) končí výstava letošní soutěže a já bych Vás velmi rád pozval na její ukončení. Rád bych této příležitosti využil k tomu, abychom se zamysleli, zda chceme obnovit činnost našeho fotoklubu. Zvu Vás proto v sobotu 18. března v 10.00 hodin do Městské knihovny ve Varnsdorfu. Pokud máte zájem pracovat v našem fotoklubu, ale v sobotu 18. 3. se nemůžete zúčastnit, tak mi, prosím, napište den a hodinu, kdy byste se mohli našich setkání účastnit (kontakt: kpmv@quick.cz). / Protože musíme připravit opakování naší výstavy Fotorok v sousedním městě Großschönau, tak bychom mohli v sobotu společně přeinstalovat fotografie do cestovních cliprámů. Pro úplnost uvádím, že výstava bude v Německu instalována v oranžerii na großschönavské radnici od 28. 3. do 12. 5. Prosím nefotografy, aby předali moje pozvání fotografujícím přátelům. // Josef Zbihlej, jednatel KPMV

ham - vloženo 10.3.2017Co se bude dít...

 

Ve druhé polovině března můžete zajít na dvě naše akce do varnsdorfského divadla: v pondělí 20. března promítání fotografií (diapozitivů) Wolfganga Grafeho na téma "Zvířata v Evropě" a ve středu 22. března přednáška historika Petra Sedláka "Sedmdesát let Varnsdorfské stávky". V obou případech se začíná v 18.00 hodin. / Jasno máme už i s pozvánkami na duben: 8. dubna si společně prohlédneme novou stálou expozici v rumburském muzeu a 22. dubna s námi můžete absolvovat 12. díl vycházek podél toku Mandavy. Startovat se bude v Mittelherwigsdorfu, kam se dostaneme vlakem (odjezd z Varnsdorfu v 8.51 hod.). / Aktuální pozvánky na akce KPMV sledujte v sekci Zveme vás.

Zájemci o fotografování nechť nepřehlédnou výše zveřejněnou výzvu k účasti na zakončení výstavy FOTOROK 18. března ve varnsdorfské knihovně.


ham - vloženo 10.3.2017


Schváleny dotace od města

 

Každý rok se snažíme zajistit přísun alespoň nejnutnějších financí na naši spolkovou činnost. Z pouhých členských poplatků bychom se neuživili. Kromě několika sponzorů nám pomáhá také město Varnsdorf, které každoročně vyhlašuje dotační program na podporu kulturních, sportovních a sociálních aktivit. Také letos jsme uspěli s žádostmi o dotační příspěvek na soutěž Fotorok (12 600 Kč) a na vydání vlastivědného sborníku Mandava 2017 (20 000 Kč). Tímto městu Varnsdorf děkujeme.

ham - vloženo 1.3.2017Libor Dušek vyprávěl o ski expedici Hindúkuš - Afghánistán (20.2.2017)


V pondělí 20. února proběhla přednáška o úspěšné Krkonošské ski expedici Nošak 2016. Poutavě i vtipně o ní vyprávěl vedoucí expedice Libor Dušek, který už u nás jednou byl s přednáškou o životě ve Váchánu, tedy oblasti v údolí pod horou Nošak. Ta je s výškou 7492 m n.m. v pohoří Hindúkuš druhou nejvyšší a leží na hranici Afghánistánu a Pákistánu. Na samotný vrchol se z pětičlenné výpravy dostal sice jen Zdeněk Hák, ale horu poté sjel na lyžích a byl tak prvním Čechem, kterému se to povedlo. Poprvé i naposledy předtím horu na lyžích sjela expedice z Tyrolska v roce 1970. Na přednášku do divadla přišlo kolem 30 lidí, což je na místní poměry vcelku dobrá účast. Na konci proběhlo i několik dotazů. Akci tak můžeme, stejně jako expedici, prohlásit za úspěšnou. // Zuzana Jindřichová


      


Snímky z přednášky Libora Duška. Na prvním z nich jej publiku představuje Zuzana Jindřichová.

ham - vloženo 22.2.2017, foto Filip Mágr


Podíváte se s námi do Afgánistánu a na Island?

 

Nadcházející pracovní týden potěší zájemce o fotografické exkurze do exotických krajin. Na pondělí 20. února náš spolek pozval Libora Duška, který nás seznámí se Ski expedicí Hindúkuš - Afghánistán. Promítání se koná ve varnsdorfském divadle od 18.00 hodin. / V pátek 24. února se pro změnu můžete vydat opačným směrem. Jiřetínský grafik, fotograf a cestovatel Jiří Stejskal bude prezentovat své fotografie ze země ledu a ohně. Promítání nazvané Na cestách Islandu s Jiřím Stejskalem se bude konat ve Spolkovém domě v Jiřetíně pod Jedlovou (nám. Jiřího, čp. 36) také od 18.00 hodin. Na tuto akci vás zve tamní komise pro kulturu, sport a turistický ruch. Pozvánku lze zobrazit rozkliknutím přiloženého obrázku.

ham - vloženo 18.2.2017Lednové číslo ĎaSu

 

Nové číslo časopisu Dějiny a současnost se zaměřilo na technologickou spolupráci v Evropě po roce 1948. Je to zajímavé téma: v době studené války bylo třeba společně řešit otázky automobilismu, výpočetní techniky, železniční a letecké dopravy. V novém ročníku historické revue pokračují také rubriky Řeč šlechtických sídel, Expozice, Filmové dědictví, Hrdinky/Hrdinové... Mnoho zajímavého čtení, na které si stačí zajít do studovny, přístupné v depozitáři varnsdorfského muzea ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou. Doporučujeme vám informovat nás o své návštěvě předem na tel. 412 334 107. / Náhled obálky a obsahu zobrazíte rozkliknutím.

ham - vloženo 7.2.2017Jaké byly ledopády (4.2.2017)

 

Výletu za ledopády se zúčastnilo pět lidí. Od vlakového nádraží v Brtníkách jsme šli po silnici na Šternberk, potom kolem Soví vyhlídky. O pěknou vyhlídku jsme sice kvůli mlze přišli, ale zato jsme si pak užívali ledových útvarů. Prvním byl ledopád Opona, od kterého jsme sestoupili do údolí Vlčího potoka a zamířili k ledopádu Velký sloup. Poté následovaly ledopády Vlčí stěnky, Varhany, Malý Pruský tábor a poslední Křepelčí stěnka. Cesta podél Vlčího potoka a pak po silnici byla už zdlouhavá a namáhavá, přesto se nám podařilo stihnout vlak z Brtníků ve 14.11 hod. do Rumburku a pak busem do Varnsdorfu. // Filip Mágr

Fotogalerie z výletu zde

ham - vloženo 4.2.2017, foto Filip Mágr


Co bude v únoru: po vlastních za rampouchy a virtuálně do Afghánistánu

 

Brtnické ledopády se mají letos k světu. Svědčí o tom i foto Kláry Mágrové z 22. ledna, které jsme si vypůjčili z Výběžku.eu. Do této soboty 4. února určitě ještě povyrostou, takže ti, kdo se spolu s námi vydají na jejich obhlídku, neprohloupí. Z Varnsdorfu se odjíždí autobusem (8.17 z autobus. nádraží) do Rumburku, odtud vlakem do Brtníků. Po cca sedmikilometrovém okruhu se budeme vracet stejnou cestou - z Brtníků vlakem ve 14.11 nebo 16.11 hod. / Z tepla divadelního předsálí se naopak budeme kochat středoasijskými končinami na besedě nazvané Ski expedice Hindúkuš - Afghánistán. Pozve nás tam etnolog, horolezec a skialpinista Libor Dušek. Promítání se koná ve varnsdorfském divadle v ponděllí 20. února od 18.00 hodin.


ham - vloženo 30.1.2017


Dobové fotografie Varnsdorfu přilákaly nejen pamětníky (25.1.2017)

 

Nápad uspořádat promítání dobových fotografií Varnsdorfu sklidil velký ohlas. Přednáškový prostor v divadle se zaplnil do posledního místečka. Úkolu představit veřejnosti staré pohlednice a fotografie, zachycující proměny našeho města, se ujal Jiří Sucharda. Patří k těm nadšencům, kteří shromažďují vyobrazení městských reálií ze všech historických období, tudíž má k dispozici nepřeberné množství obrazových dokumentů. / První večer zamýšleného cyklu besed byl věnován proměnám varnsdorfského náměstí a jeho bezprostředního okolí. Kostel sv. Petra a Pavla, fara, škola, radnice, "sokolovna", bývalá tiskárna Strache a mariánský ústav, vzpomínka na již dávno neexistující budovy hostince Stalingrad, hotelu Burza, Kolosea, řeznictví Na schůdkách. Sledovat jsme mohli také vývoj zástavby dnešní ulice Legií. Nad mnohými snímky se čile diskutovalo, mladší účastníci se ozývali s doplňujícími dotazy, zatímco ti starší doplňovali výklad o další zajímavé detaily. Na závěr byl připraven bonus - amatérský filmový dokument z prvomájových oslav roku 1983, natočený P. Dankem st. / Nad dobovými fotografiemi se budeme scházet zhruba v půlročních intervalech. Můžete se těšit na další městské lokality a tematické celky věnované například varnsdorfským školám, mostům, hospodám... / Velmi skromné jsou zatím doklady o podobě města v poválečných letech. Proto na besedě zazněla výzva k případným majitelům snímků z této doby, aby je poskytli k naskenování.   


Na prvním snímku Josef zbihlej představuje publikaci dobových fotografií Varnsdorfu a nejnovější ročenku Mandava. Další dva snímky z průběhu promítání komentovaného Jiřím Suchardou

ham - vloženo 26.1.2017, foto Filip Mágr


HUDr. Josef Poláček (1925-2017)

 

S lítostí oznamujeme, že v úterý 17. ledna zesnul v nedožitých dvaadevadesáti letech varnsdorfský výtvarník a publicista Josef Poláček. V jeho osobě nás opustil činorodý grafik, člen České unie karikaturistů, jež mu v roce 2012 udělila prestižní Řád Bílé opice, čestný občan města Varnsdorfu, nositel čestného titulu Doctor humoris causa (HUDr.), který mu byl před třemi roky udělen "salonní akademií kresleného humoru". Neúnavný organizátor výtvarného života stál mimo jiné u zrodu výtvarných skupin KONTRAST a GRAM. Po vzniku našeho spolku se zcela přirozeně zapojil do činnosti klubu přátel výtvarného umění, jehož předsedou byl v prvních letech jeho existence (1996-1997). Jeho posledním veřejným vystoupením byla vernisáž výstavy kresleného humoru v galerii V Podstávce v Jiřetíně pod Jedlovou v srpnu loňského roku. Při této příležitosti převzal čestný titul "LeGrand Tolštejnského panství".
Pane Poláčku, Vaše stále dobrá mysl a neutuchající optimismus nám bude setsakra chybět!

Poslední rozloučení s Josefem Poláčkem se koná ve středu 25. ledna ve 13 hod. ve smuteční síni ve Varnsdorfu.


ham - vloženo 19.1.2017, doplněno 20.1.2017


Z textilní historie Varnsdorfu a Seifhennersdorfu (17.1.2017)

 

Sdružení AG Textilland Oberlausitz (působící při Windmühle Seifhennersdorf e. V.) připravilo ve spolupráci s Městskou knihovnou Varnsdorf prezentaci několika zakladatelských osobností místního textilního průmyslu a prvních odborných textilních škol. Varnsdorfské muzeum poskytlo pro tento účel dokumenty ze svých sbírek. Kruh přátel muzea Varnsdorf byl v pracovním týmu zastoupen M. Havlíčkem (zpracování českých pramenů a redakce české verze textů). Dvanáct výstavních panelů je k vidění v patře varnsdorfské knihovny do 24. února. Poté budou od 23. března do konce května 2017 vystaveny na radnici v Seifhennersdorfu. / Vernisáž výstavy byla spojena s dvoujazyčnou přednáškou v sále varnsdorfské knihovny. Ta byla zaměřena na hlavní poznatky získané při práci na projektu a na některé zajímavosti, které se na výstavní panely nevešly. Zájem předčil očekávání organizátorů: sál se naplnil asi padesáti lidmi, mezi nimiž byli jak mnozí členové našeho spolku, tak i řada návštěvníků ze sousedních německých obcí (včetně starostky Seifhennersdorfu Karin Berndtové). Za varnsdorfskou radnici se dostavil místostarosta Roland Solloch. / Výstava prezentuje textilní podnikatele H. R. Marxe a P. Rentsche ze Seifhennersdorfu, J. Kunerta a rodinu Fröhlichových z Varnsdorfu a rovněž tkalcovské školy, které vznikly s podporou místních průmyslníků v obou městech ve 2. polovině 19. století. Návštěvníci jistě nepřehlédnou bustu H. R. Marxe, zapůjčenou z Karáskova muzea v Seifhennersdorfu. Projekt vznikl díky finanční podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


ham - vloženo 18.1.2017


41. vernisáž Fotoroku (16.1.2017)

 

V přízemí varnsdorfské knihovny byla otevřena výstava FOTOROK 2017, na které lze zhlédnout přes šedesát vybraných snímků zaslaných do stejnojmenné soutěže. Josef Zbihlej se v zahajovací řeči vrátil do historie. Soutěž byla založena v roce 1976 a nově ustavený fotoklub se tehdy scházel v novém závodním klubu Velveta. Málokdo si asi tenkrát dokázal představit, že soutěž přežije čyři desetiletí. A že bude dokonce jednou z mála, které vydrží tlak doby. Ano, Fotorok je svým způsobem raritou. Proto bylo na místě i poděkování městu Varnsdorf za finanční podporu, která umožňuje v této tradici pokračovat. Vernisáž navštívil i starosta města Stanislav Horáček, aby poděkoval organizátorům a popřál fotografům "dobré světlo" i do dalších ročníků. / Fotoroku 2017 se zúčastnilo 23 autorů (což je potěšující nárůst oproti loňským patnácti), z toho dva zahraniční z Německa. Nově se u nás představují například kolegové z děčínského fotoklubu. K nim patří i letošní vítěz Jaroslav Stejskal. Na fotografii právě přebírá od J. Zbihleje ocenění. / Další snímky, které na vernisáži pořídil Ivo Šafus, si můžete prohlédnout na Výběžku.eu.


Kompletní seznam účastníků Fotoroku 2017: Martin Adamec, Linda Bodláková, Barbora Boháčová, Jiří Bremert, Václav Cach, Stanislav Domanský, Jiří Durdík, Gerd Goldberg, Werner Griesbach, Martin Hložek, Jiří Hovorka, Blanka Jedličková, Jaroslav Kalous, Jiří Musílek, Jan Myšák, Petr Pospíšil, Eduard Reisinger, Rudolf Rychlý, Jaroslav Stejskal, Jiří Škaloud, Jaroslava Štěpánková, Svatopluk Velkoborský, Martin Votava.


ham - vloženo 16.1.2017, foto Ivo Šafus / 19.1.2017 doplněno o seznam účastníků soutěže


Nová čísla ĎaSu a ČsF

 

Prosincová čísla časopisů Dějiny a současnost a Československá fotografie - to jsou nejnovější přírůstky odborného tisku přístupného ve studovně varnsdorfského muzea. Jejich obálky zobrazíte rozkliknutím miniatur. / Kmenovým tématem nového ĎaSu je středověký humor, kromě toho zde najdete stať o vztahu poúnorového režimu k vrcholovému sportu nebo článek o nizozemském inženýrovi A. Bootovi, který stál u zrodu odvodňovacího systému hlavního města Mexika. / Obsah fotografické revue zjistíte přímo z náhledu obálky. / Naše studovna, kde můžete nahlédnout i do dalších odborných tiskovin, je přístupná ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou. Doporučujeme vám informovat nás o své návštěvě předem na tel. 412 334 107.

ham - vloženo 13.1.2017Instalace výstavy Fotorok 2017

 

Pětašedesát fotografií rozmístěných na celkem 23 panelech: právě tolik práce za sebou nechala skupina "brigádníků", kteří přišli pomoci do varnsdorfské knihovny s instalací výstavy Fotorok 2017. Všem, kdo se podíleli na konečné podobě výstavního souboru, patří poděkování. Na oči veřejnosti se výstava dostane příští týden v pondělí (16. ledna 2017). Nenechte si ujít vernisáž, která se koná téhož dne v 17 hodin.

   


ham - vloženo 12.1.2017 / foto Josef Zbihlej


Porota vybírala vítěze Fotoroku 2017

Porota soutěže Fotorok 2017 zasedala 4. ledna a vybírala to nejlepší ze soutěžních snímků a fotoseriálů doručených fotoklubu KPMV do konce předchozího roku. Hodnocení probíhalo anonymně (porotci neznali autory posuzovaných snímků). Již zanedlouho se budete moci seznámit jak s oceněnými, tak s dalšími zajímavými snímky na výstavě v Městské knihovně Varnsdorf. Vernisáž spojená s oficiálním vyhlášením výsledků se koná v pondělí 16. ledna od 17.00 hodin. Už nyní se můžete seznámit s výsledkovou listinou. Tamtéž najdete i výsledky předchozích ročníků od roku 1996. / Zde připojená fotografie zachycuje většinu poroty. Zleva: Václav Sojka, Libor Zavoral, Jiří Trebatický a Josef Zbihlej, fotografoval další člen poroty Radek Petrášek.

ham - vloženo 5.1.2017Archiv zpráv

 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 28.12.2017