Výlet na naučnou stezku Obnova mokřadů na Brazilce pod horou Luž. Ve skromném počtu jsme se vydali auty na Myslivny, odkud jsme zamířili k začátku NS. Zde byl pěkný výhled na celou lokalitu a pověděli jsme si něco o historii a novodobých úpravách. Název pochází od hotelu Neu Brasilien, který fungoval po 2. svět. válce jako dětská zotavovna. V roce 1986 byl mokřad a rašeliniště nedokonale zmeliorován pro zemědělské účely. Od té doby však ležel ladem a zarostl nálety. V roce 1999 byly provedeny úpravy pro opětovné zadržování vody a populace zbytků vzácných chráněných rostlin a živočichů tak získává opět na síle. Z rostlin jsme našli silně ohrožený všivec lesní a ohrožené orchideje prstnatec májový a Fuchsův. Masožravku rosnatku okrouhlolistou bychom museli hledat uvnitř louky, kam se ovšem nesmí. Cestou zpět jsme se ještě pokochali výhledem na Varnsdorf od Rübezahlbaude.

Foto Jaroslava Štěpánková a Zuzana Jindřichová

dsc07137_small.jpg dsc07138_small.jpg dsc07139_small.jpg dsc07142_small.jpg
dsc07143_small.jpg dsc07147_small.jpg dsc07151_small.jpg dsc07155_small.jpg
dsc07158_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator